Hướng dẫn các bạn Fake IP để truy cập những trang Web đã bị FireWall


Cách Fake IP bằng Proxy và sử dụng trình duyệt Internet Explorer

I. Lý Thuyết:

 • Thế nào là Fake IP (Fake có nghĩa là Giả Mạo):

  Fake IP là ta truy cập vào trang nào đó gián tiếp thông qua một server Proxy (Máy chủ Proxy).

 • Tại sao phải Fake IP ?

  Tại vì những trang Web đó đã bị nằm trong danh sách đen của nhà nước, do đó chúng đã bị đặt FireWall (Tường Lửa) để khiến cho việc truy cập gặp khó khăn hoặc bị thất bại. Sau đây là 1 ví dụ điển hình:


 • Server proxy là gì?

  Thông thường trong mạng LAN server proxy là máy chủ nối chung gian giữa các thành viên trong mạng LAN và internet. Server proxy có nhiệm vụ lưu trữ thông tin, mỗi khi có thành viên nào đó truy cập vào internet thì tất cả những thông tin mà thành viên đó tải từ internet về đều được lưu trữ ở server proxy, khi những thành viên khác muốn truy cập vào internet thì sẽ được cung cấp thông tin từ server proxy mà không phải tải từ internet về nữa. Thông tin sẽ phải tải từ internet về nếu như thông tin đó chưa được lưu trữ ở server proxy hoặc thông tin đã cũ rồi.

  Khi ta truy cập vào trang nào đó thông qua server proxy thì các trang sẽ ghi nhận số IP của server chứ không ghi nhận số IP của máy ta, có nghĩa là ta đi đường vòng, chứ không nối thẳng trực tiếp vào trang đó, vì vậy trong nhièu trường hợp khi ta sử dụng server proxy nào đó thì ta không truy cập được vào trang mà ta muốn hoặc truy cập được nhưng rất chậm. Có rất nhiều server proxy miễn phí, thời gian đầu bạn phải bỏ ra thời gian để thử nghiệm xem server nào dùng được và truy cạp nhanh. Khi bạn đã tìm được server proxy cho mình thì sau này khi cần ghi số IP của server chỉ chiếm của bạn vài chục giây để ta kết nối vào internet thông qua server proxy để che dấu số IP thực của máy ta.
 • Vậy thì có các loại proxy server nào?

  HTTP Proxy, SOCKS Proxy (Socks 4, Socks 5), CGI Proxy, FTP Proxy

  HTTP Proxy Server: cho phép hoạt động trên Net với giao thức HTTP (HyperText Transfer Protocol), đôi khi có thể sử dụng giao thức FTP (File Transfer Protocol). Đây chính là cơ sở cách FakeIP

  - SOCKS Proxy Server: cho phép làm việc trên Net với bất cứ giao thức nào như: HTTP, FTP, SMTP (Simple Message Transfer Protocol), POP3 (Post Office Protocol - version 3), … (Socks 4 cho TCP - Transmission Control Protocol, Socks 5 cho TCP, UDP - User Datagram Protocol)- Đây là cách FakeIP bằng Sock hay còn gọi là Fake Sock.

  - CGI Proxy Server: hỗ trợ giao thức trên Net là HTTP (có khi hỗ trợ HTTPS – HTTP Security & FTP). Được cung cấp qua 1 số website dưới dạng nhập 1 URL vào 1 textbox. 

II. Thực Hành:

 • Có nhiều trang web cung cấp miễn phí Proxy. Sau đây tôi xin phép đưa 1 vài link cụ thể để các bạn có thể lấy Proxy:

http://www.publicproxyservers.com
http://www.proxy4free.com/page1.html
http://www.proxy.org

 • Hoặc các bạn có thể sử dụng cách vượt "tường lửa" sau đây:

Click vào trang web này:
http://www.wontstudy.com 

Sau đó hãy nhập tên trang web mà bạn cần truy cập vào ô khoanh đỏ VD: http://www.vietbao.com và nhấn Enter

Kết quả:

Thành công mỹ mãn, tôi đã truy cập được vào trang web http://www.vietbao.com

 
Các bạn hãy vào trang http://www.proxy.org ở trang web này cung cấp rất nhiều các website mà bạn chỉ cần nhập tên trang web cần vượt tường lửa là có thể qua dễ dàngHãy click chuột vào bất kỳ dòng nào trên ô khoanh tròn màu đỏ, nó sẽ link các bạn đến các website mà cách vượt tường lửa tương tự như cách trên.