Dân Trí Việt Nam xin được chào mừng tất cả các bạn.


 

Trang web này được lập ra nhằm mục đích nâng cao dân trí của người dân Việt Nam, tại trang web này các bạn sẽ tìm thấy những bài viết về:

  • Những bài viết đầy tâm huyết về hiện tại và tương lai về nền chính trị, kinh tế và những sự thật lịch sử của dân tộc Việt Nam đã bị "giấu kín".

  • Cách dễ nhất  "qua mặt" tường lửa.

Nội dung xuyên suốt của trang web nhằm:

Tất cả nhằm giúp dân trí đất nước ta được nâng cao, mỗi cá nhân có thể tự độc lập suy nghĩ không bị thụ động tiếp nhận thông tin, từng bước nâng cao dân trí cũng như nền dân chủ "chớm nở" của dân tộc ta. Từ đó dân tộc ta mới thoát nghèo, thoát khỏi sự kìm kẹp của các nước lớn, có tiếng nói trên trường quốc tế.

 

Danh sách những bài đã đăng:

Hướng dẫn Fake IP (giả mạo IP) "qua mặt" tường lửa.

Sự thật đằng sau nhân vật Lê Văn Tám