กฎหมายเกี่ยวกับปืน BB Gun

 
 

กฎหมาย ปืน BB กับกฎหมายอาวุธปืน 

                ก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะว่า ปัจจุบันมีผู้นิยมเล่นปืน BB กันอย่างแพร่หลาย ในบอร์ด DGO เราก็มีผู้สนใจอยู่ไม่น้อย จำนวนนักเล่น BB ซึ่งเป็นกีฬาที่ให้ทั้งความสนุกสนาน และความท้าท้ายนี้ ได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว สำหรับผู้ที่เล่นกีฬา BB Gun อยู่ก็อาจจะรู้สึกสงสัยว่า การเล่นกีฬาชนิดนี้นั้น ผู้เล่นจำเป็นต้องมีใบอนุญาตให้มี และใช้ปืน BB ด้วยหรือไม่ นอกจากนี้แล้ว การไปเล่นกีฬา BBที่สนามในแต่ละครั้งนั้น ผู้เล่นแต่ละคนย่อมจำเป็นจะต้องเดินทางโดยมีปืน BB ติดตัวไปด้วย อย่างน้อยก็คนละ 1-2 กระบอก ซึ่งการพกพาปืน BBติดไว้ในรถยนต์ขณะเดินทางไปยังสนาม BB อาจทำให้ผู้เล่นบางท่านรู้สึกไม่สบายใจ ว่าหากพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกให้หยุดรถ เพื่อตรวจค้น จะต้องทำอย่างไรและการพกพาปืน BB ติดตัวไปในลักษณะดังกล่าว ถือเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายหรือไม่ เพราะปืน BB นั้น หากมองเพียงรูปลักษณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียวแล้วละก็แทบจะมีลักษณะ ไม่ผิดไปจาก อาวุธปืนจริง ๆ เลยดังนั้น ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มักจะสร้างความค้างคาใจให้กับเจ้าของปืน BB ส่วนใหญ่จึงมีอยู่ด้วยกัน 3 ประการ คือ
                1. การมีปืน
BB ไว้ในครอบครองต้องมีใบอนุญาตให้มี และใช้ตาม พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 หรือไม่ และ
                2. การพกพาปืน
BB เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ หรือไม่ และ
                3. เราควรปฏิบัติอย่างไรในการพกพาปืน
BB ไปยังสนาม BB เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น

ถ้ามาถามว่า
BB Gun ถือเป็นอาวุธปืนไหม
                ทางกองพิสูจน์หลักฐานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ทำ การพิสูจน์ และวินิจฉัยแล้วว่า ปืน
BB ไม่ใช่อาวุธปืน แต่เป็น "สิ่งเทียมอาวุธปืน" ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 โดยกฎหมายดังกล่าว ได้ให้ความหมายของคำว่า "สิ่งเทียมอาวุธปืน" หมายความถึง สิ่งซึ่งมีรูปและลักษณะอ้นน่าจะทำให้หลงเชื่อว่า เป็นอาวุธปืน จากคำนิยามดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสิ่งใดก็ตามที่มีรูปและลักษณะ อันทำให้หลงเชื่อว่าเป็นอาวุธปืน จะเป็นเพียง "สิ่งเทียมอาวุธปืน" ไม่ใช่ "อาวุธปืน" และจากคำนิยามดังกล่าว ลำพังชิ้นส่วนของปืน BB ก็ไม่ใช่อาวุธปืนเพราะชิ้นส่วนของปืน BB ไม่อาจทำให้ผู้ที่พบเห็นหลงเชื่อว่าเป็นอาวุธปืน ซึ่งคำนิยามของคำว่า "สิ่งเทียมอาวุธปืน" จะแตกต่างจากนิยามของคำว่า "อาวุธปืน" ที่กฎหมายให้ความหมายรวมถึงว่า เพียงส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธปืน ก็ให้ถือเป็นอาวุธปืนด้วย
                เมื่อปืน
BB ไม่ใช่อาวุธปืน แต่เป็นเพียง "สิ่งเทียมอาวุธปืน" การมีปืน BB ไว้ในครอบครอง จะมีความผิดตามกฎหมายหรือไม่? การมีปืน BB ซึ่งเป็นเพียงสิ่งเทียมอาวุธปืนไว้ในครอบครองนั้น ไม่มีความผิด และ ไม่จำเป็นต้องได้รับใบอนุญาต จากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ แต่อย่างใด เนื่องจากพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ไม่ได้กำหนดไว้ว่า ผู้ที่มีสิ่งเทียมอาวุธปืนไว้ในความครอบครอง ได้ ต้องมีใบอนุญาต ให้มีสิ่งเทียมอาวุธปืนไว้ในความครอบครองก่อน ซึ่งแตกต่างจาก เรื่องอาวุธปืน ซึ่งกฎหมายบัญญัติไว้ว่า ผู้ที่มีอาวุธปืน ไว้ในครอบครอง จะต้องได้รับใบอนุญาตก่อนการพกพาปืน BB ติดตัวไปในสถานที่ที่บอกไป มันก็ไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ เช่นกัน เนื่องจากพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ไม่ได้บัญญัติกำหนดว่า ผู้ที่พกพาสิ่งเทียมอาวุธปืนไปในสถานที่ดังกล่าวข้างต้น จะต้องมีใบอนุญาตให้พกพาสิ่งเทียมอาวุธปืนนั้น ๆ ก่อน ซึ่งแตกต่าง จากการพกพาอาวุธปืน ติดตัวไปในที่สาธารณะ ซึ่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ กำหนดให้ผู้ที่พกพาอาวุธปืนติดตัวไปนั้น จะต้องได้รับใบอนุญาตให้พกพาอาวุธปืนกระบอกนั้น ๆ ไปในที่สาธารณะได้ แต่อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าการพกพาปืน BB ติดตัวไปในที่สาธารณะโดยเปิดเผย จะไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ซึ่งมีโทษร้ายแรงถึงจำคุก แต่ก็มิใช่ว่าผู้เล่นปืน BB จะสามารถเดินถือปืน BB ไปในที่สาธารณะอย่างเปิดเผยได้ เนื่องจากปืน BB นั้น มีลักษณะที่เรียกได้ว่า แทบจะไม่แตกต่างไปจากอาวุธปืนของจริงเลยทีเดียว ผู้ที่พบเห็นย่อมเข้าใจผิด คิดว่าปืน BB เป็นอาวุธปืนได้ นอกจากนี้ ด้วยคุณลักษณะของปืน BB แม้จะไม่ใช่อาวุธปืน แต่ปืน BB ก็ยังอาจจะถูกนำมาใช้เป็นอาวุธได้ ดังนั้น ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 371 จึงกำหนดไว้ว่าห้ามมิให้ผู้ใดก็ตาม พาอาวุธไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ โดยเปิดเผย หรือไม่มีเหตุอันควร ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งร้อยบาท และให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ริบอาวุธนั้นควรปฏิบัติอย่างไรในการขนย้ายปืน BB และอุปกรณ์ในการเล่น BB Gun เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น ผู้มีปืน BB ไว้ในครอบครอง จึงควรใช้ ความระมัดระวัง และปฏิบัติต่อปืน BB ในการพกพา และขนย้าย เฉกเช่นเดียวกับ ที่พึงปฏิบัติต่ออาวุธปืน กล่าวคือไม่พกพาปืน BB อย่างเปิดเผย (พกพาในลักษณะที่ ผู้อื่นสามารถ เห็นได้ ไม่ว่าโดยง่ายหรือต้องสังเกต) ไปในที่ สาธารณะ และเมื่อทำการขนย้าย ก็ควรเก็บปืน BB และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้เล่น BB Gun ไว้ใน ที่เก็บสิ่งของ ท้ายรถยนต์ โดยควรมีกระเป๋าใส่ปืน BB แยกต่างหากจากกระเป๋าใส่ที่บรรจุกระสุน (แม็กกาซีนปืน) และอุปกรณ์อื่น ๆ

คัดลอกมาจาก เวปบีบีสปอร์ต..เพื่อแลกเปลี่ยนให้ชาวบีบีหัดเล่นได ทราบไว้เพื่อศึกษาต่อๆไปขอบคุณครับ

ข้อกฎหมายอ้างอิง
มาตรา 4
"อาวุธปืน" หมายความรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิด ซึ่งใช้ส่งเครื่องกระสุนปืนโดยวิธีระเบิด หรือกำลังดันของแก๊ส หรืออัดลม หรือเครื่องกลไกอย่างใด ซึ่งต้องอาศัยอำนาจของพลังงาน และ ส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธนั้น ๆ ซึ่งรัฐมนตรีเห็นว่าสำคัญ และได้ระบุไว้ ในกฎกระทรวง (กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2490))
ปืน
BB ไม่ใช่อาวุธปืนตาม มาตรา 4(1) แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ (โดยความเห็น จากการพิสูจน์ โดยกองพิสูจน์หลักฐาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ) ซึ่งบทบัญญัติในมาตรา 4(1) ระบุไว้ อย่างชัดเจน ดังนี้

มาตรา 7
ห้ามมิให้ผู้ใดทำการ ซื้อ มี ใช้ สั่ง หรือนำเข้า ซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ เนื่องจากปืน
BB ไม่ใช่อาวุธปืน การซื้อ (ไม่รวมถึงการนำเข้า) มี และใช้ปืน BB ไม่ต้อง ขออนุญาต ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ

มาตรา 8
ห้ามมิให้ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัว เมื่อมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามควรแก่พฤติการณ์ ไม่ว่ากรณีใด
ห้ามมิให้พาอาวุธไปโดยเปิดเผย หรือพาไปในชุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อนมัสการ การรื่นเริง การมหรสพ หรือการอื่นใด เนื่องจากปืน
BB ไม่ใช่อาวุธปืน การพกพา และขนย้ายปืน BB โดยมิดชิด และ ไม่เปิดเผยไปในยานพาหนะ หรือ กับตัวผู้ขนย้าย ไม่เป็น ความผิด ตามมาตรา 8 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ

ผลกระทบในด้านกฎหมายอาวุธปืน
ด้วยความที่
Air Soft Gun มีรูปร่างลักษณะที่ลอกเลียนแบบเหมือนอาวุธจริงแทบทุก ประการ จึงทำให้เมื่อดูในระยะไกลแทบจะแยกจากของจริงไม่ออก และหากผู้ใช้ขาดความระมัดระวังในการเล่นนำไปถือในที่ สาธารณะ และมีผู้พบเห็นแจ้งความจนกระทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ มาจับกุมเข้าใจผิดคิดว่าเป็นอาวุธปืนจริง ทำให้มีการจับกุมด้วยการใช้กำลังอาวุธ กระทั้งผู้ที่ถือปืนของเล่นเหล่านั้นถึงแก่ชีวิตเมื่อเกิดปัญหาทางข้อกฎหมาย จึงมีการออกข้อบทบัญญัติควบคุมให้บรรดาปืนอัดลมเบาที่นำเข้า จากประเทศญี่ปุ่นจะต้องป้ายแถบสี หรือทำเครื่องหมาย ที่ไม่สามารถลบเลือน ด้วยการเคลือบสีส้มสะท้อนแสงไว้ที่ปากกระบอกปืน
ของเล่นเหล่านั้น ก่อนที่จะนำเข้ามาจำหน่าย ถึงกระนั้นก็ใช่ว่า
Air Soft Gun ที่มีความเหมือนจริงเหล่านั้น จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใด ๆ ด้วยความที่มันมีความเหมือนจริง และไม่ก่อให้เกิดอันตรายในขณะเล่น Air Soft Gun จึงได้รับการคัดเลือก นำไปใช้ในหน่วยงานทางทหาร และตำรวจเพื่อใช้ฝึกซ้อมทางยุทธวิธีต่าง ๆ เช่น การเข้าปะทะ การซ้อมรบจู่โจมและจับกุมโดย ไม่ทำให้เกิดอันตรายใด ๆ กับผู้ที่เข้ารับการฝึก
อันเนื่องมาจากแรงปะทะของกระสุนที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกเหล่านี้นี่เอง


 บทความ

มหาดไทยแห้วคุม BB GUN ถูกกฤษฎีกาเบรกไม่เข้าข่ายอาวุธปืน-อ้างระบาดหนัก-นำเข้าไม่ขออนุญาต
     มหาดไทยจ้องควบคุม BB GUNหรือ ปืนลม อ้างมีกลไก รูปร่างใกล้เคียงกับอาวุธปืน มีการนำเข้าจำนวนมากไม่ขออนุญาตในหลายจังหวัด ดิ้นหารือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ คณะกรรมการกฤษฎีกา แต่ถูกตีกลับไม่เข้าข่ายกฎหมายอาวุธปืน เลยแห้ว คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความ BB GUNหรือ ปืนลมที่กำลังนิยมแพร่หลาย ไม่เข่าข่าย พ.ร.บ.อาวุธปืน หลังกระทรวงมหาดไทยส่งให้วินิจฉัย อ้างมีการนำเข้าหลายจังหวัดโดยไม่ขออนุญาต รูปร่างและกลไกการทำงานใกล้เคียงกับปืนมาก จึงต้องการควบคุม

     ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือหารือ ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(เรื่องเสร็จที่ 846/2551)สรุปความว่า นายณัฐพงษ์ กิ่งแก้ว ประธานชมรม BB GUN อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย มีหนังสือถึงอธิบดีกรมการปกครอง ขอหารือว่า BB GUN เป็นอาวุธปืนตาม พ.ร.บ.าวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 หรือไม่ และประชาชนที่ครอบครอง BB GUN อยู่ขณะนี้มีความผิดตามพระราชบัญญัติดังกล่าวหรือไม่ หากผิดกฎหมายต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง

     กรมการปกครองมีหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขอหารือว่า ปืนอัดลมเบาและเครื่องกระสุนปืน (BB GUN) จะถือเป็นอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน หรือสิ่งเทียมอาวุธปืน ตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน หรือไม่อย่างไร ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติตอบข้อหารือสรุปได้ว่า ปืนอัดลมเบา (BB GUN) ตามตัวอย่างที่กรมการปกครองส่งไปให้ตรวจพิสูจน์ เป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนตามมาตรา 4(5) แห่ง พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ เนื่องจากมีสภาพคล้ายอาวุธปืน แต่ไม่สามารถส่งเครื่องกระสุนปืนได้ และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5793/2544  วินิจฉัยว่า ตามผลการตรวจพิสูจน์ปรากฏว่า อาวุธปืนของกลางเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนพกชนิดอัดลมชนิดใช้ยิงกับลูกกระสุนพลาสติกทรงกลมขนาด 6 มิลลิเมตร ซึ่งใช้ยิงทำอันตรายแก่ชีวิตและวัตถุไม่ได้ มิใช่อาวุธปืนตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ

     คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาวัตถุที่เรียกว่า BB GUN ซึ่งกลไกการทำงานเลียนแบบอาวุธปืน มีขนาด สีสัน รูปร่างและน้ำหนักใกล้เคียงกับอาวุธปืน ยกเว้นกระสุนที่ทำมาจากเม็ดพลาสติกหรือผลิตภัณฑ์เซรามิคสังเคราะห์ ที่มีน้ำหนักเบาตั้งแต่ 0.12 กรัม ไปจนถึง0.50  กรัม และมีเส้นผ่าศูนย์กลาง มิลลิเมตร หรือ 8 มิลลิเมตร มีความเร็วต้นและแรงปะทะที่ 280  ฟุตต่อวินาที จึงมีความเห็นว่า BB GUN เป็นอาวุธปืน พ.ร.บ.อาวุธปืน ฯและให้กรมการปกครองไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

     กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า ปัจจุบันมีการนำเข้า BB GUN จำนวนมากโดยมิได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ทั้งในลักษณะอาวุธปืนและสิ่งเทียมอาวุธปืน และมีการจัดตั้งชมรมหรือสนาม BB GUN หลายแห่งในหลายจังหวัด โดยผู้นำเข้าหรือผู้ครอบครองเข้าใจว่า BB GUN ไม่ใช่อาวุธปืน หากแจ้งเวียนมติคณะกรรมการร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีมติว่า BB GUN เป็นอาวุธปืนตามพ.ร.บ.อาวุธปืฯไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อถือปฏิบัติ ประชาชนผู้ครอบครอง BB GUN ในขณะนี้โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ อาจเป็นผู้ฝ่าฝืนมาตรา แห่ง พ.ร.บ.อาวุธปืน  และมาตรา 72 แห่ง พ.ร.บ.ดังกล่าวได้กำหนดระวางโทษจำคุกตั้งแต่  1 ปีถึง10 ปี และปรับตั้งแต่2,000 ถึง20,000 บาท ซึ่งมีผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมาก

แต่เนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ คำพิพากษาศาลฎีกา และคณะกรรมการร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย มีความเห็นเกี่ยวกับ BB GUN แตกต่างกัน และเพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและการบังคับใช้กฎหมาย จึงขอหารือดังนี้

     1. BB GUN เป็นอาวุธปืนตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน ฯหรือไม่

     2. หาก BB GUN เป็นอาวุธปืนตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน ฯ ประชาชนที่ครอบครอง BB GUN อยู่ในขณะนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ ถือเป็นผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือไม่

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 11) ได้พิจารณาแล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า BB GUN เป็นคำที่ใช้เรียกปืนอัดลมเบาที่จำลองเลียนแบบขนาด สีสัน รูปร่าง และน้ำหนักใกล้เคียงกับอาวุธปืนจริง มีกลไกการทำงานโดยใช้แก๊สหรืออัดลมเป็นแรงขับดันวัตถุที่ทำมาจากพลาสติกหรือเซรามิคสังเคราะห์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 6 มิลลิเมตร หรือ 8 มิลลิเมตร น้ำหนักตั้งแต่ 0.12 กรัม ไปจนถึง 0.50  กรัม ที่เรียกว่า "Ball Bullet” หรือ "BB” ด้วยแรงขับดันออกจากปากลำกล้องที่มีความเร็วต้นและแรงปะทะเป้าหมายประมาณ 200 ถึง 500 ฟุตต่อวินาที ไม่มีอานุภาพรุนแรงที่สามารถทำอันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายได้ดังเช่นอาวุธปืนโดยทั่วไป และโดยสภาพโครงสร้างของ BB GUN ที่ผลิตจากพลาสติกและเหล็กธรรมดาบางส่วนจึงไม่มีความแข็งแรงทนทานเพียงพอที่จะใช้เป็นอาวุธส่งเครื่องกระสุนปืนได้

คณะกรรมการกฤษฎีกาจึงมีความเห็นในแต่ละประเด็น ดังนี้

     ประเด็นที่หนึ่ง ปัญหาที่ว่า BB GUN เป็นอาวุธปืนตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯหรือไม่ นั้น เห็นว่า ตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนได้กำหนดบทนิยามคำว่า "อาวุธปืนให้ "หมายความรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิดซึ่งใช้ส่งเครื่องกระสุนปืนโดยวิธีระเบิดหรือกำลังดันของแก๊สหรืออัดลมหรือเครื่องกลไกอย่างใด ซึ่งต้องอาศัยอำนาจของพลังงาน...

และกำหนดบทนิยามคำว่า "เครื่องกระสุนปืนให้ "หมายความรวมตลอดถึงกระสุนโดด กระสุนปราย กระสุนแตก...เมื่อปรากฎข้อเท็จจริงว่า วัตถุที่ BB GUN ใช้ส่งด้วยกำลังดันของแก๊สหรืออัดลม คือ สิ่งที่ทำมาจากพลาสติกหรือเซรามิคสังเคราะห์ ซึ่งมิใช่เครื่องกระสุนปืน

นอกจากนั้น ยังปรากฏข้อเท็จจริงว่า โดยสภาพโครงสร้างของ BB GUN ที่ผลิตจากพลาสติกและเหล็กธรรมดาบางส่วนซึ่งไม่มีความแข็งแรงทนทานเพียงพอที่จะใช้ BB GUN เป็นอาวุธส่งเครื่องกระสุนปืนได้

     ดังนั้น BB GUN จึงไม่เป็นอาวุธปืนตามบทนิยามคำว่า "อาวุธปืนแห่ง พ.ร.บ.อาวุธปืน ฯ

ประเด็นที่สอง ปัญหาที่ว่า หาก BB GUN เป็นอาวุธปืนตามพ.ร.บ.อาวุธปืน ฯ ประชาชนที่ครอบครอง BB GUN อยู่ในขณะนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ ถือเป็นผู้ฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ นั้น  เมื่อได้ให้ความเห็นในประเด็นที่หนึ่งแล้วว่า BB GUN ไม่เป็นอาวุธปืนตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯจึงไม่จำเป็นต้องพิจารณาในประเด็นนี้

     สำหรับ BB GUN หมายถึง ปืนที่ใช้ลูปืนทรงกลมพลาสติกคล้ายกับลูกบอลเล็กๆ เป็นเกมการละเล่นสำหรับผู้เล่นที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป บางคนอาจเรียกว่า Air Soft Gun ซึ่งก็คือปืนอัดลม ต่างกับปืนอัดลมที่ใช้ในการยิงสนุกตามงานวัด ประเภทนั้นเป็นปืนที่มีประสิทธิภาพต่ำ ความแม่นยำน้อยกว่า ต่างกับ BB GUN ที่มีระบบกลไกการทำงานภายในที่ถอดแบบออกมาจากปืนจริง(บางส่วน)  ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

     BB GUN  เพิ่งโด่งดังอย่างมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา แต่ความเป็นจริงเริ่มมีในประเทศไทยมานาน เพียงแต่ไม่ยังค่อยเป็นที่นิยมมาก เนื่องจากสมัยก่อนอุปกรณ์ในการเล่นมีราคาที่สูงอยู่ จนยุคสมัยเปลี่ยนไปราคาของปืน อุปกรณ์ ชุดแต่งกาย มีราคาถูกลง ส่งผลให้ผู้คนทั่วไปสามารถหามาเล่นได้ไม่ยากนัก ในราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ กลุ่มคนเล่นจึงกว้างมากขึ้น หลากหลายมากขึ้น อีกทั้งมีสนามที่เปิดให้บริการมากขึ้น จึงทำให้กลายเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน

ระบบการทำงานใช้ระบบแก๊ซ และไฟฟ้า ลักษณะภายนอกเหมือนกับปืนจริงจนแทบจะแยกไม่ออก ต้องสังเกตดีๆ เนื่องจากทางผู้ผลิตพยายามที่จะทำมาให้เหมือนปืนจริงมากที่สุด ทั้งขนาด น้ำหนัก สีสัน บางรุ่นวัสดุที่ใช่ทำก็เป็นโลหะแข็งจึงมีความเหมือนมาก  ด้วยความเหมือนนี้จึงทำให้เป็นที่นิยมของนักเล่นป์นโดยทั่วไป และยังมีผู้ที่ชื่นชอบเก็บสะสมไว้เป็นคอเล็กชั่น ตามความชอบของแต่ละคน โดยอันตรายของปืน BB GUN นั้นมีน้อยเพราะเป็นปืนที่มีแรงปะทะที่ต่ำ ประมาณ 280 ฟุตต่อวินาที  ไม่สามารถที่จะทะลุเข้าผิวหนังคนได้ แต่เวลายิงถูกร่างกาย ก็สร้างความระคายให้ผิวหนัง บางรายมีรอยจ้ำ รอยห้อเลือดได้เช่นกัน จึงไม่ควรเอาไปยิงใส่คนหรือสัตว์ เป็นอันขาด หากไม่ได้สวมชุดป้องกัน

ทั้งนี้ BB GUn แบ่งการทำงานเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่

     1. BB GUN  ที่ทำงานด้วย ไฟฟ้า (Electric Gun) ชนิดนี้ใช้กระแสไฟเป็นตัวขับเคลื่อนชุดเกียร์บ็อกโดยผ่านมอเตอร์

     2. BB GUN  ที่ทำงานด้วย แก๊ซ (Gas Gun ) ชนิดนี้ก็ใช้แก๊ซในการขับเคลื่อน

ในส่วนมาตรฐานความแรงของลูกกระสุน BB GUN ขนาด มาตรฐาน 6mm. น้ำหนักประมาณ 0.2 g  0.25 g ตอนยิงออกจากปากกระบอกประมาณ 200-500 fps (ฟุตต่อวินาที) ซึ่งแรงปะทะเป้าหมายนั้น ไม่รุนแรงนัก แต่ก็ไม่ควรที่จะยิงใส่ใบหน้ากันตรง ๆ หรือส่วนผิวหนังที่ไม่มีอะไรปกปิด และเวลาเล่น ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันดวงตาใส่อยู่ด้วยเสมอ เพื่อความปลอดภัยแล้ว

แต่ที่น่ากลัว เพราะความแรงของลูกกระสุน BB GUN ถูกปรับแต่งให้เพิ่มความแรงของกระสุนขึ้นไปอีก  โดยมีอุปกรณ์เสริมและของแต่งมากมายเสริมความแรงให้กับปืนคู่ใช้ได้อย่างง่ายดายขึ้น จนสามารถสัมผัสถึงความแตกต่างได้อย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้ก็ขึ้นกับการแต่งปืนแต่ละรุ่น แต่ละแบบซึ่งแตกต่างกันออกไปอีก

     ปัจจุบัน กลุ่มผู้เล่น BB GUN มีตั้งแต่เด็กวัยรุ่นไปจนถึงผู้ใหญ่วัยกลางคน ผู้หญิงก็นิยมชมชอบในการเล่นเช่นกัน  เสน่ห์ของ BB GUN อยู่ที่การได้เหมือนกับแสดงบทเป็นตัวเอกในภาพยนตร์คิวบู๊ ( Action) เลยทีเดียว  ยิ่งเล่นกับกลุ่มเพื่อนสนิท ยิ่งเกิดความตื่นเต้น และสนุกสนานขึ้น

กลุ่มเล่น BB GUN ขนาดนี้ขยายตัวอย่างมาก มีการจับกลุ่มตั้งเป็นชื่อทีมกันขึ้นมา ถ้ามีจำนวนสมาชิกมากก็จัดตั้งเป็นชมรมชัดเจน รวบรวมผู้ที่ชื่นชอบการเล่นแต่ละพื้นที่เข้ามาไว้ด้วยกัน เป็นการพบปะสังสรรค์กันอีกงานอดิเรกหนึ่ง ถึงมีการสร้างเว็บไซต์ เป็น Network Social สำหรับแฟนพันธุ์แท้ เพื่อการแลกเปลี่ยน พบปะกันอย่างคึกคักด้วย