Tiệm Sách

Chuyện Đời Xưa
Tác giả: Trương Vĩnh Ký
Chú thích:
Nguyễn Văn Sâm


Tóm lược:
Xuất bản đầu tiên vào năm 1866 và in lại nhiều lần, sách này do Trương Vĩnh Ký viết vì mục tiêu Giáo Dục và Văn Chương. Trong này gồm 75 truyện cổ thường được người Việt Nam kể lại. Biết sách này khó hiểu vì tiếng Việt của 150 năm về trước, giáo sư Nguyễn Văn Sâm in lại tác phẩm này dựa vào ấn bản năm 1914 với nhiều chú thích để làm dễ hiểu hơn. 314 trang, xuất bản năm 2014, bìa mềm.

Chuyện Đời Xưa, 176 trang, giá $14 USD
Liên lạc mua sách, xin nhấn vào chữ www.amazon.com dưới đây:




Văn-Học miền Nam 1954-1975
(trọn bộ 2 cuốn)

Tác giả: Nguyễn Vy Khanh

Tóm lược:
Quyển Thượng: Tổng Quan:
  ● Chương 1- Một thời văn-học
  ● Chương 2- Văn xuôi / Tiểu-thuyết
  ● Chương 3- Thi ca
  ● Chương 4- Bộ môn Kịch
  ● Chương 5- Phê binh văn-chương và Nghiên cứu văn-học
  ● Chương 6- Dịch thuật và văn-học nước ngoài
  ● Chương 7- Báo chí miền Nam
  ● Chương 8- Biên niên 21 năm lịch-sử và văn-học
  ● Phụ lục:
  • Văn-học miền Nam 1954-1975: một thời tưởng tiếc
  • Phê-bình một bộ “văn-học sử” miền Nam
Quyển Hạ: Tác-Giả:
An Khê - Anh Hoa - Bình-Nguyên Lộc - Bùi Giáng - Cao Thoại Châu - Châu Liêm - Chu Trầm Nguyên Minh - Chu Tử - Cung Tích Biền - Diễm Châu- Diên Nghị- Doãn Dân- Doãn Quốc Sỹ- Du Tử Lê- Duyên Anh- Dương Nghiễm Mậu - Đinh Hùng- Đinh Tiến Luyện - Đoàn Thạch Biền - Đoàn Văn Khánh - Hà Thúc Sinh - Hạc Thành Hoa - Hoài Khanh - Hoàng Anh Tuấn - Hoàng Lộc - Hoàng Ngọc Biên - Hoàng Ngọc Hiển - Hoàng Ngọc Tuấn - Hồ Hữu Tường- Hồ Minh Dũng- Joseph Huỳnh Văn - Kiên Giang - Kinh Dương Vương - Lâm Chương - Lâm Hảo Dũng - Lê Văn Thiện - Lê Xuyên - Luân Hoán - Lữ Kiều - Lữ Quỳnh - Mai Thảo - Mai Trung Tĩnh- Mặc Đỗ- Minh-Đức Hoài Trinh - Nguyên Minh - Nguyên Sa - Nguyễn Bắc Sơn - Nguyễn Đình Toàn - Nguyễn Đức BạtNgàn - Nguyễn Đức Sơn - Nguyễn Lệ Uyên - Nguyễn Minh Nữu - Nguyễn Mộng Giác - Nguyễn Nghiệp Nhượng - Nguyễn Nho Sa Mạc- Nguyễn Tất Nhiên - Nguyễn Thị Hoàng - Nguyễn Thị Thụy Vũ - Nguyễn Thụy Long - Nguyễn Xuân Hoàng - Nhật Tiến - Phạm Cao Hoàng - Phạm Ngọc Lư  - Phạm Nhã Dự - Phan Nhật Nam - Phan Nhự Thức - Phương Tấn - Quách Thoại - Song Hồ- Sơn Nam - Thanh Tâm Tuyền - Thành Tôn - Thảo Trường - Thế Nguyên - Thế Uyên - Toàn Phong - Tô Thùy Yên - Trần Dzạ Lữ - Trần Hoài Thư - Trần Thị Ng.H. - Trần Tuấn Kiệt - Trần Yên Hòa - Trùng Dương - Tú Kếu Trần Đức Uyển - Túy Hồng - Viên Linh - Võ Hồng - Võ Phiến -Vũ Hoàng Chương - Vương Đức Lệ - Y Uyên.

Liên lạc mua sách, xin nhấn vào chữ www.amazon.com dưới đây:



33 Nhà văn nhà thơ hải ngoại
Tác giả: Nguyễn Vy Khanh

19 Nhà văn hải ngoại:
Hoàng Chính - Hoàng Khởi Phong - Hồ Minh Dũng - Lâm Chương - Mai Thảo - Nguyễn Mộng Giác - Nguyễn Trung Hối - Nguyễn Văn Sâm - Nhật Tiến - Phùng Nguyễn - Song Thao - Thảo Trường - Trần Hoài Thư - Võ Kỳ Điền - Xuân Vũ - Hồ Trường An - Kiệt Tấn - Nguyễn Tấn Hưng - Phùng Nhân

14 Nhà thơ hải ngoại:
Cao Đông Khánh - Du Tử Lê - Hà Nguyên Du - Hoàng Lộc - Hoàng Xuân Sơn - Luân Hoán - Nguyên Nhi - Nguyên Sa - Nguyễn Nam An - Quan Dương - Sương Mai - Thái Tú Hạp - Tô Thùy Yên - Trần Trung Đạo.

“Nguyễn Vy Khanh” - Về biên-khảo và phương pháp nghiên cứu.

Liên lạc mua sách, xin nhấn vào chữ www.amazon.com dưới đây:

 




Giá Tự Do
Tác giả: Lâm Vĩnh Bình

Tóm lược:
Tác giả Lâm Vĩnh Bình tâm sự: “Đã gần 40 năm rồi, nhiều người ra đi năm 1975 nay đã lần lượt vĩnh viễn ra đi, thế hệ con cháu người tị nạn cần có một văn bản ghi lại dấu vết của quá khứ, để cho chúng biết lý do của cuộc ra đi, hành trình gian khổ của ông cha trên đường vượt biển vượt biên cũng như những ngày tháng họ phải khiêng vác trong các hãng xưởng hay phải đi học lại buổi tối sau một ngày làm việc cật lực cốt để đưa chúng bằng mọi giá trở lại trường học hầu có một ngày mai tươi sáng trên trường đời. Là người được đào tạo trong ngành Sử học và Thư viện học, chúng tôi không tránh được nỗi bi phẩn khi đọc những sử liệu gian dối viết bởi những người Cộng sản và được lập lại, đôi khi được huyễn hoặc thêm bởi những luận điệu thiên vị của các tác giả Tây phương mà các thế hệ thứ hai thứ ba đang bị nhồi nhét vì không đọc được chữ Việt”.

Ngoài Giải Thưởng Văn học 2014 (Giải Melbourne) do Hội Quốc Tế Y Sĩ Thế Giới Tự Do trao tặng, tác phẩm “Giá Tự Do” còn được nhiều nhà biên khảo, học giả tán thưởng:
 • BS Phạm Hữu Trác (Cơ Sở Truyền Thông Montréal): “…Ông tỉ mỉ phân tích từng nước về tiến trình lập cư, độ gia nhập xã hội mà ông chia thành hội nhập và tiêu nhập…”
 • - Tiến sĩ Nguyễn Văn Trần, Paris (người đã lãnh đạo cuộc tranh đấu chống việc UNESCO vinh danh Hồ Chí Minh hồi năm 1990): “…một công trình biên khảo với một phương pháp luận vô cùng vững chắc…”
 • - Tiến Sĩ Stephen Young, Minnesota (người đã vận động cho cuộc di tản người Việt hồi năm 1975): “…Công của GS Lâm Vĩnh Bình rất lớn. Đọc qua những tài liệu dẫn chứng, những nhận xét riêng của tác giả, tôi thấy thêm yên lòng rằng việc tôi khởi xướng hồi năm 1975 đã đem lại một kết quả nào đó…”
314 trang, xuất bản năm 2014, bìa mềm. Giá mỗi cuốn bao gồm cước phí:
 • Canada: 25 CAD
 • USA: 30 USD
 • Các nước khác: 35 USD
Liên lạc mua sách qua địa chỉ của tác giả:

Lâm Văn Bé
900 Alexis Nihon Blvd.
Montreal, Québec CANADA H4M 2B9

Email: lamvan1975@gmail.com



The Price of Freedom
Author: Lâm Vĩnh Bình - Translator: Lâm Vĩnh An

This book is the first English translation of Giá Tự Do, the research monograph in Vietnamese language, recipient of The Association of Vietnamese Physicians of the Free World 2014 Literature Award.

Contents: This book retraces the painful asylum-seeking exodus of the Vietnamese people after the fateful day of April 30, 1975 and their resettlement in 14 free countries all over the world (USA, Canada, Australia, France, Germany, United Kingdom, Northern and Southern Europe) with an appendix on visa students, exported workers and illegal migrants.

Extracts of some comments:
 • The contribution of Professor Lâm Vĩnh Bình is huge…Having read the supporting documents as well as the author’s personal comments, I feel more assured that the work that I had volunteered for in 1975 has had some good results for a significant portion of the Vietnamese people who had been forced to leave their Fatherland. (Dr. Stephen Young, Vietnam Specialist, Former Dean, School of Law, Hamline University)
 • Author Lâm Vĩnh Bình, in his The Price of Freedom, has widened his research by presenting the status of the overseas Vietnamese refugees currently living in 14 countries of the Free World, together with the Vietnamese migrant workers and the Vietnamese students. He meticulously analyzed the settlement process in each country, with population distribution, level of education, degree of social integration, which he divides into melting pot and integration. (Dr. Phạm Hữu Trác, Montréal)
 • The selection of documents requires a subtle judgment in the evaluation of documents in order to come close to the truth. Mr. Lâm Vĩnh Bình, thanks to his professional skills, has overcome this obstacle and has presented to the readers an excellent research study based on a very solid methodology. The readers, therefore, are satisfied with this persuading work. (Dr. Nguyễn Văn Trần, Paris)
About the Author:
Lâm Vĩnh Bình is a graduate from History & Geography Branch, Faculty of Pedagogy, University of Saigon, 1964; Master of Library Science (MLS), University of Montreal, 1978. Before his retirement in 2007, within the Montreal Public Library System, he was Director, Division of Cultural and Library Services of Côte-des-Neiges and Notre-Dame de Grâce District, managing 2 cultural centers and 3 libraries in the district.

About the Translator:
Lâm Vĩnh An, Lecturer (Retired), Algonquin College, Ottawa, Canada.

Ordering Information:
344 pages, paperback cover. Price for each copy: book + postage
 • Canada: 25 CAD
 • USA: 30 USD
 • Other countries: 35 USD
Purchase orders and payments should be sent to:

Mr. Lam, Van Be
900 Alexis Nihon Blvd.
Montreal, Québec CANADA H4M 2B9

Author can be contacted at: lamvan1975@gmail.com




Bước Đường Của Cải Lương
Tác giả: Nguyễn Tuấn Khanh

Tóm lược:
Sau 7 năm miệt mài sưu tầm và khảo cứu, quyển sách viết về lịch sử của bộ môn Cải Lương này được thành hình với những khám phá mới qua những tài liệu chính xác được trích ra từ các báo chí miền Nam phát hành từ năm 1900-1925, cùng với các vở tuồng, bản đờn và bài ca xuất bản từ năm 1905-1928.

Phần hai của cuốn sách phân tích về bài Dạ Cổ Hoài Lang, sau này trở thành bài Vọng Cổ không thể thiếu trong các vở tuồng Cải Lương với dẫn chứng từ bản Dạ Cổ Hoài Lang được in trong sách năm 1924 cùng với nhiều tài liệu đã được báo chí, sách vở ghi lại từ nhiều thập niên qua.

Đây là một quyển sách nghiên cứu về nghệ thuật sân khấu miền Nam bao gồm các bộ môn Hát Bội, Nhạc Tài Tử, Ca Ra Bộ, Cải Lương và bài Dạ Cổ Hoài Lang không thể thiếu trong tủ sách gia đình của những người muốn tìm hiểu về nền cổ nhạc miền Nam.

Nhà xuất bản: Viện Việt Học
329 trang, xuất bản năm 2014, bìa mềm

Giá: $20.00 (bao gồm cước phí trong nội địa Hoa Kỳ)

Liên lạc mua sách qua địa chỉ của tác giả:

Nguyễn Tuấn Khanh
1558 Sawleaf Ct.
San Jose,  CA  95131


Email:
ntkhanh@viethoc.com



Tỉnh Mê Một Cõi
Tác giả: Nguyễn Văn Sâm

Tóm lược:
Tỉnh Mê Một Cõi
có những điểm đặc biệt, khác với các truyện thơ Lê Mạc. Truyện này được giáo sư Lê Mạnh Thát tìm thấy dưới cái tên cũ là Hứa Sử Truyện Văn trong một ngôi chùa và lại được xác định là của nhà sư Toàn Nhật, mộ cựu tướng Tây Sơn, trước tác và chép ra.

Bản được phát hiện bởi giáo sư Nguyễn Văn Sâm là một bản khắc ván, để rõ năm 1880 ở Gia Định, không đề tên tác giả. Bản in này rất rõ và là bản đã được dùng bởi cư sĩ Trịnh Quan Võ Văn Liễng để phiên âm và xuất bản năm 1930 tại Sa Đéc, đề là Hứa Sử Truyện Văn Quốc Âm Văn. Nhưng bản 1880 cũng là một bản tân khắc do một tăng đồ chùa Phát Viên, quận Bình Dương làm lại một bản nữa, có thể là nguyên bản, nay đã mất...


Nhà xuất bản: Viện Việt Học
Trọn bộ 2 cuốn, tái bản năm 2015 có sửa chữa, bìa mềm

Liên lạc mua sách:

Nguyễn Văn Sâm
Email: samnguyen20002002@yahoo.com 

Sách bán qua đường bưu điện: Giá $30
(Nhà xuất bản chịu cước phí trong nước Mỹ)

Trương Ngáo
(tức Người Đi Đòi Nợ Phật)

Tác giả: Nguyễn Văn Sâm

Tóm lược:
Đây là tuồng hát bội viết bằng chữ Nôm vào thế kỷ 19 do giáo sư Nguyễn Văn Sâm sưu tầm, phiên âm và chú giải. Về sau, tuồng này đã được chuyển thể qua cải lương với tựa đề "Chàng Ngáo Đòi Nợ Phật" do các nghệ sĩ Vũ Linh, Phượng Hằng, Hùng Minh, Kim Phương, Thanh Thủy, Vũ Đức, Vũ Quang, Thanh Đông, Chiêu Linh... trình diễn.

Nhà
xuất bản: Viện Việt Học
134 trang, xuất bản năm 2008, bìa mềm

Giá: $15.00 (bao gồm cước phí trong nội địa Hoa Kỳ)

Liên lạc mua sách qua địa chỉ của tác giả:
Nguyễn Văn Sâm

Email: samnguyen20002002@yahoo.com



Kể Chuyện Tình Buồn
(U Tình Lục)

Tác giả: Hồ Biểu Chánh
(Nguyễn Văn Sâm giới thiệu và chú giải)


Tóm lược:
Cách nay vừa đúng một thế kỷ truyện thơ U Tình Lục (1913) của Hồ Văn Trung mang đậm nét đặc trưng của văn chương xưa nên khó hiểu, độc giả do đó có giới hạn. Nay Kể Chuyện Tình Buồn (2014) được chú thích chữ cổ, chữ khó thấu đáo... và được giãi mã những chi tiết cô đọng của thơ nên sẽ giúp chúng ta hiễu rõ Hồ Biễu Chánh hơn và chắc chắn đem đế số lượng độc giả nhiều hơn cho tác phẩm vốn từ lâu bị bỏ quên này......

Nhà
xuất bản: Viện Việt Học
228 trang, xuất bản năm 2014, bìa mềm

Giá: $15.00 (bao gồm cước phí trong nội địa Hoa Kỳ)

Liên lạc mua sách qua địa chỉ của tác giả:
Nguyễn Văn Sâm

Email: samnguyen20002002@yahoo.com



Quê Hương Vụn Vỡ
(Tập truyện ngắn)

Tác giả: Nguyễn Văn Sâm

Nhà xuất bản: Viện Việt Học
268 trang, xuất bản năm 2012, bìa mềm

Giá: $20.00 (bao gồm cước phí trong nội địa Hoa Kỳ)

Liên lạc mua sách qua địa chỉ của tác giả:
Nguyễn Văn Sâm

Email: samnguyen20002002@yahoo.com



Người Hùng Bình Định
Nổi Loạn Truông Mây

Tác giả: Nguyễn Văn Sâm

Nhà xuất bản: Viện Việt Học
  491 trang, xuất bản năm 2012, bìa mềm

Giá: $25.00 (bao gồm cước phí trong nội địa Hoa Kỳ)

Liên lạc mua sách qua địa chỉ của tác giả:
Nguyễn Văn Sâm

Email: samnguyen20002002@yahoo.com

