Thư viện (eBook)
 1. Bài Hát Tỳ Bà. Thê Húc hiệu đính và chú thích
 2. Ca Nhạc Cổ Điển điệu Bạc Liêu. Trịnh Thiên Tư
 3. Chuyện đời xưa. (Việt-Pháp-Nôm) Abel des Michels
 4. Chữ Nho Tự Học. Đào Mộng Nam
 5. Cổ Nhạc Tầm Nguyên. (sách bài ca Cổ Nhạc Miền Nam). Võ Tấn Hưng
 6. Cours de langue Annamite (1904). A. Chéon
 7. Đại Nam quấc âm tự vị. Hùinh Tịnh Của (Đại Nam quốc âm tự vị. Huỳnh Tịnh Của)
 8. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Lê Văn Hưu
 9. Đại Việt Thông Sử. Lê Quý Đôn
 10. Dictionnaire Annamite-Français (1879). J.M.J.
 11. Dictionnaire Franco-Tonkinois illustré (1898). P.G.V.
 12. Đờn Ca Tài Tử . (sách bài ca Cổ Nhạc Miền Nam). Trần Ngọc Thạch
 13. Grammaire Annamite (1863). Aubaret
 14. Grammaire Annamite, suivie d'un vocabulaire Français-Annamite et Annamite-Français (1867). (eBook) Aubaret
  (Văn phạm Việt Nam - Tự điển Pháp-Việt/Việt-Pháp)

 15. Hồn Việt. Gérard Gagnon
 16. Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục. Quốc sử quán triều Nguyễn
 17. Kim Vân Kiều. Trương Vĩnh Ký
 18. Kỷ niệm 100 năm ngày Pháp chiếm Nam Kỳ. Nhiều tác giả
 19. La Cochinchine à la Foire de Hanoi 1929.
 20. Lam Sơn Thực Lục. Nguyễn Trãi
 21. Lịch Sử Khẩn Hoang Miền Nam. Sơn Nam
 22. Lịch sử trồng lúa Việt Nam. Trần Văn Đạt
 23. Lời Ngài Thủ tướng Trần Văn Hữu. (trích trong những bài diễn văn đọc từ 6-5-1950 - 19-4-1951)
 24. Luật Người Cày Có Ruộng. Tổng cục CTCT - Cục Chính Huấn VNCH
 25. Lục Vân Tiên. Nguyễn Đình Chiểu (Abel Des Michels dịch ra Pháp văn, 1883)
 26. Nam Bộ Chiến Sử. Nguyễn Bảo Hóa
 27. Nghệ Thuật Sân Khấu Việt Nam. Trần Văn Khải
 28. Nguyễn Phúc Tộc Thế Phả. Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc tộc.
 29. Nguyệt san Bạn Dân - Tiếng nói của Công-An Cảnh-Sát Việt-Nam Cộng-Hòa (1960-1963).
 30. Nhạc cổ điển Việt Nam. Nhóm nhạc sĩ Hậu-Giang (1974)
 31. Nhạc Tài Tử Nam Bộ. Nhị Tấn
 32. Petit dictionnaire Annamite-Français (1904). Vallot
 33. Petit dictionnaire Annamite-Français (1906). Genibrel
 34. Petit dictionnaire Français-Annamite (1885). Trương Vĩnh Ký
 35. Quân sử 4: Quân lực Việt-Nam Cộng-Hòa trong giai đoạn hình thành 1946-1955. Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH
 36. Quốc Triều Chánh Biên Toát Yếu. Cao Xuân Dục
 37. Sổ Tay Hát Bội Huỳnh Ngọc Trảng
 38. Tạp chí Dòng Việt.
 39. Tạp chí Thế-Kỷ 21 (1989-2007).
 40. Tạp chí Văn-Học (1978-2008).
 41. Tây Sơn Thuật Lược. Tạ Quang Phát (dịch)
 42. Thành Ngữ và Điển Tích trong thi văn Việt Nam. Quách Văn Hòa
 43. Thầy Larazo Phiền. Nguyễn Trọng Quản
 44. Thơ Nam Kỳ. M. D. Chaigneau
 45. Tiểu sử Long-Vân-Hầu Trương Tấn Bửu. ‎Lê Thọ Xuân
 46. Tôi giết Nguyễn Bình (Hồi ký của Tham Mưu Trưởng trung đoàn 25 Bình Xuyên). Trần Kim Trúc‎
 47. Tự vị An Nam-Pha Lang Sa (1877). J.M.J.
 48. Tục ngữ, Cổ ngữ, Gia ngôn. Huỳnh Tịnh Của
 49. Văn Học Miền Nam: Tổng Quan. Võ Phiến
 50. Văn Học Nam Hà (bản in năm 1972). Nguyễn Văn Sâm
 51. Việt Hán Tự Điển. Huỳnh Minh Xuân
 52. Việt-Nam Cộng-Hòa: Tổ chức chánh-trị, hành-chánh, tư-pháp và tài-chánh (1959). Đào Văn Hội
 53. Việt Nam Sử Lược. Trần Trọng Kim
 54. Việt Sử Tiêu Án. Ngô Thời Sĩ
 55. Việt Sử Toàn Thư. Phạm Văn Sơn
 56. Võ Trường Toản. Nam Xuân Thọ