Thư viện (eBook)
 1. Bài Hát Tỳ Bà. Thê Húc hiệu đính và chú thích
 2. Ca Nhạc Cổ Điển điệu Bạc Liêu. Trịnh Thiên Tư
 3. Chỉ là kỷ niệm. Võ Phước Hiếu
 4. Chuyện đời xưa. (Việt-Pháp-Nôm) Abel des Michels
 5. Chữ Nho Tự Học. Đào Mộng Nam
 6. Con nhện giăng tơ. Võ Phước Hiếu
 7. Cours de langue Annamite (1904). A. Chéon
 8. Cổ Nhạc Tầm Nguyên. (sách bài ca Cổ Nhạc Miền Nam). Võ Tấn Hưng
 9. Dictionnaire Annamite-Français (1879). J.M.J.
 10. Dictionarium Anamitico-Latinum (1772). P.J. Pigneaux
 11. Dictionarium Anamitico-Latinum (1877) (không có chữ Nôm). P.J. Pigneaux - Jean-Louis Taberd
 12. Dictionnaire Franco-Tonkinois illustré (1898). P.G.V.
 13. Dictionarium Annamiticum Lusitanum et Latinum (1651) - Từ điển Việt–Bồ–La. Alexandre de Rhodes
 14. Đại Nam Nhất Thống Chí: Lục tỉnh Nam Việt. Tu-Trai Nguyễn Tạo dịch
 15. Đại Nam quấc âm tự vị. Hùinh Tịnh Của (Đại Nam quốc âm tự vị. Huỳnh Tịnh Của)
 16. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Lê Văn Hưu
 17. Đại Việt Thông Sử. Lê Quý Đôn
 18. Đào Tấn và hát bội Bình Định. Quách Tấn - Quách Giao
 19. Đông gặp Tây. Khương Hữu Điểu
 20. Đờn Ca Tài Tử . (sách bài ca Cổ Nhạc Miền Nam). Trần Ngọc Thạch
 21. Gia Định Tổng trấn Tả quân Lê Văn Duyệt. Ngô Tất Tố
 22. Giáo dục cộng đồng. Ban Giáo dục cộng đồng
 23. Giáo dục miền Nam Việt Nam (1954-1975). Tạp chí Nghiên Cứu và Phát Triển
 24. Grammaire Annamite (1863). Aubaret
 25. Grammaire Annamite, suivie d'un vocabulaire Français-Annamite et Annamite-Français (1867). (eBook) Aubaret
  (Văn phạm Việt Nam - Tự điển Pháp-Việt/Việt-Pháp)

 26. Hộ sinh đàn. Đào Tấn
 27. Hồn Việt. Gérard Gagnon
 28. Hùm chết để da. (eBook) Võ Phước Hiếu
 29. Khái niệm về chủ nghĩa Nhân Vị. (eBook)
 30. Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục. Quốc sử quán triều Nguyễn
 31. Kim Vân Kiều. Trương Vĩnh Ký
 32. Kỷ niệm 100 năm ngày Pháp chiếm Nam Kỳ. Nhiều tác giả
 33. La Cochinchine à la Foire de Hanoi 1929.
 34. Lam Sơn Thực Lục. Nguyễn Trãi
 35. Lịch Sử Khẩn Hoang Miền Nam. Sơn Nam
 36. Lịch sử trồng lúa Việt Nam. Trần Văn Đạt
 37. Lịch và lịch Việt Nam. Hoàng Xuân Hãn
 38. Lời Ngài Thủ tướng Trần Văn Hữu. (trích trong những bài diễn văn đọc từ 6-5-1950 - 19-4-1951)
 39. Luật Người Cày Có Ruộng. Tổng cục CTCT - Cục Chính Huấn VNCH
 40. Lục Vân Tiên. Nguyễn Đình Chiểu (Abel Des Michels dịch ra Pháp văn, 1883)
 41. Lương Khê Thi Thảo. Phan Thanh Giản
 42. Một cơn gió bụi. Trần Trọng Kim
 43. Nam Bộ Chiến Sử. Nguyễn Bảo Hóa
 44. Nghệ Thuật Sân Khấu Việt Nam. Trần Văn Khải
 45. Nguyễn Phúc Tộc Thế Phả. Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc tộc.
 46. Nguyệt san Bạn Dân - Tiếng nói của Công-An Cảnh-Sát Việt-Nam Cộng-Hòa (1960-1963).
 47. Người Nùng & khu tự trị Hải Ninh Việt Nam. Trần Đức Lai
 48. Nhạc cổ điển Việt Nam. Nhóm nhạc sĩ Hậu-Giang (1974)
 49. Nhạc Tài Tử Nam Bộ. Nhị Tấn
 50. Petit dictionnaire Annamite-Français (1904). Vallot
 51. Petit dictionnaire Annamite-Français (1906). Genibrel
 52. Petit dictionnaire Français-Annamite (1885). Trương Vĩnh Ký
 53. Phan Thanh Giản. Nam Xuân Thọ
 54. Quân sử 1: Quân lực Việt Nam dưới các triều đại phong kiến. Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH
 55. Quân sử 2: Quân lực Việt Nam chống Bắc xâm và Nam tiến. Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH
 56. Quân sử 3: Quân dân Việt Nam chống Tây xâm 1874-1945. Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH
 57. Quân sử 4: Quân lực Việt-Nam Cộng-Hòa trong giai đoạn hình thành 1946-1955. Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH
 58. Quốc Triều Chánh Biên Toát Yếu. Cao Xuân Dục
 59. Sách quan chế. Huỳnh Tịnh Của‎
 60. Sổ Tay Hát Bội Huỳnh Ngọc Trảng
 61. Tạp chí Bách Khoa. (toàn bộ) eBook (1957-1975)
 62. Tạp chí Dòng Việt.
 63. Tạp chí Thế-Kỷ 21 (1989-2007).
 64. Tạp chí Văn-Học (1978-2008).
 65. Tân An Ngày Xưa. Đào Văn Hội
 66. Tây Sơn Thuật Lược. Tạ Quang Phát (dịch)
 67. Thành Ngữ và Điển Tích trong thi văn Việt Nam. Quách Văn Hòa
 68. Thầy Larazo Phiền. Nguyễn Trọng Quản
 69. The Nung Ethnic and Autonomous Territory of Hai Ninh – Vietnam. Trần Đức Lai, Ngô Thanh Tùng dịch
 70. Thơ hậu Lý Công. Đinh Công Thống
 71. Thơ Nam Kỳ. M. D. Chaigneau
 72. Tiểu sử Long-Vân-Hầu Trương Tấn Bửu. ‎Lê Thọ Xuân
 73. Tỉnh Bến Tre trong lịch sử Việt Nam (từ năm 1757 đến 1945). Nguyễn Duy Oanh
 74. Tôi giết Nguyễn Bình (Hồi ký của Tham Mưu Trưởng trung đoàn 25 Bình Xuyên). Trần Kim Trúc‎
 75. Trương Vĩnh Ký. Lê Thanh
 76. Tự vị An Nam-Pha Lang Sa (1877). J.M.J.
 77. Tục ngữ, Cổ ngữ, Gia ngôn. Huỳnh Tịnh Của
 78. Văn Học Miền Nam: Tổng Quan. Võ Phiến
 79. Văn học miền Nam - Văn học Hà Tiên. Đông Hồ
 80. Văn Học Nam Hà (bản in năm 1972). Nguyễn Văn Sâm
 81. Việt Hán Tự Điển. Huỳnh Minh Xuân
 82. Việt-Nam Cộng-Hòa: Tổ chức chánh-trị, hành-chánh, tư-pháp và tài-chánh (1959). Đào Văn Hội
 83. Việt Nam Sử Lược. Trần Trọng Kim
 84. Việt Sử Tiêu Án. Ngô Thời Sĩ
 85. Việt Sử Toàn Thư. Phạm Văn Sơn
 86. Vĩnh Long xưa và nay. Huỳnh Minh
 87. Võ Trường Toản. Nam Xuân Thọ