Thư viện (eBook)
 1. Bài Hát Tỳ Bà. Thê Húc hiệu đính và chú thích
 2. Ca Nhạc Cổ Điển điệu Bạc Liêu. Trịnh Thiên Tư
 3. Chỉ là kỷ niệm. Võ Phước Hiếu
 4. Chuyện đời xưa. (Việt-Pháp-Nôm) Abel des Michels
 5. Chữ Nho Tự Học. Đào Mộng Nam
 6. Con nhện giăng tơ. Võ Phước Hiếu
 7. Cours de langue Annamite (1904). A. Chéon
 8. Cổ Nhạc Tầm Nguyên. (sách bài ca Cổ Nhạc Miền Nam). Võ Tấn Hưng
 9. Dictionnaire Annamite-Français (1879). J.M.J.
 10. Dictionarium Anamitico-Latinum (1772). P.J. Pigneaux
 11. Dictionarium Anamitico-Latinum (1877) (không có chữ Nôm). P.J. Pigneaux - Jean-Louis Taberd
 12. Dictionnaire Franco-Tonkinois illustré (1898). P.G.V.
 13. Dictionarium Annamiticum Lusitanum et Latinum (1651) - Từ điển Việt–Bồ–La. Alexandre de Rhodes
 14. Đại Nam Nhất Thống Chí: Lục tỉnh Nam Việt. Tu-Trai Nguyễn Tạo dịch
 15. Đại Nam quấc âm tự vị. Hùinh Tịnh Của (Đại Nam quốc âm tự vị. Huỳnh Tịnh Của)
 16. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Lê Văn Hưu
 17. Đại Việt Thông Sử. Lê Quý Đôn
 18. Đào Tấn và hát bội Bình Định. Quách Tấn - Quách Giao
 19. Đông gặp Tây. Khương Hữu Điểu
 20. Đờn Ca Tài Tử . (sách bài ca Cổ Nhạc Miền Nam). Trần Ngọc Thạch
 21. Giáo dục cộng đồng. Ban Giáo dục cộng đồng
 22. Giáo dục miền Nam Việt Nam (1954-1975). Tạp chí Nghiên Cứu và Phát Triển
 23. Grammaire Annamite (1863). Aubaret
 24. Grammaire Annamite, suivie d'un vocabulaire Français-Annamite et Annamite-Français (1867). (eBook) Aubaret
  (Văn phạm Việt Nam - Tự điển Pháp-Việt/Việt-Pháp)

 25. Hộ sinh đàn. Đào Tấn
 26. Hồn Việt. Gérard Gagnon
 27. Hùm chết để da. (eBook) Võ Phước Hiếu
 28. Khái niệm về chủ nghĩa Nhân Vị. (eBook)
 29. Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục. Quốc sử quán triều Nguyễn
 30. Kim Vân Kiều. Trương Vĩnh Ký
 31. Kỷ niệm 100 năm ngày Pháp chiếm Nam Kỳ. Nhiều tác giả
 32. La Cochinchine à la Foire de Hanoi 1929.
 33. Lam Sơn Thực Lục. Nguyễn Trãi
 34. Lịch Sử Khẩn Hoang Miền Nam. Sơn Nam
 35. Lịch sử trồng lúa Việt Nam. Trần Văn Đạt
 36. Lời Ngài Thủ tướng Trần Văn Hữu. (trích trong những bài diễn văn đọc từ 6-5-1950 - 19-4-1951)
 37. Luật Người Cày Có Ruộng. Tổng cục CTCT - Cục Chính Huấn VNCH
 38. Lục Vân Tiên. Nguyễn Đình Chiểu (Abel Des Michels dịch ra Pháp văn, 1883)
 39. Lương Khê Thi Thảo. Phan Thanh Giản
 40. Một cơn gió bụi. Trần Trọng Kim
 41. Nam Bộ Chiến Sử. Nguyễn Bảo Hóa
 42. Nghệ Thuật Sân Khấu Việt Nam. Trần Văn Khải
 43. Nguyễn Phúc Tộc Thế Phả. Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc tộc.
 44. Nguyệt san Bạn Dân - Tiếng nói của Công-An Cảnh-Sát Việt-Nam Cộng-Hòa (1960-1963).
 45. Nhạc cổ điển Việt Nam. Nhóm nhạc sĩ Hậu-Giang (1974)
 46. Nhạc Tài Tử Nam Bộ. Nhị Tấn
 47. Petit dictionnaire Annamite-Français (1904). Vallot
 48. Petit dictionnaire Annamite-Français (1906). Genibrel
 49. Petit dictionnaire Français-Annamite (1885). Trương Vĩnh Ký
 50. Phan Thanh Giản. Nam Xuân Thọ
 51. Quân sử 4: Quân lực Việt-Nam Cộng-Hòa trong giai đoạn hình thành 1946-1955. Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH
 52. Quốc Triều Chánh Biên Toát Yếu. Cao Xuân Dục
 53. Sách quan chế. Huỳnh Tịnh Của‎
 54. Sổ Tay Hát Bội Huỳnh Ngọc Trảng
 55. Tạp chí Bách Khoa. (toàn bộ) eBook (1957-1975)
 56. Tạp chí Dòng Việt.
 57. Tạp chí Thế-Kỷ 21 (1989-2007).
 58. Tạp chí Văn-Học (1978-2008).
 59. Tân An Ngày Xưa. Đào Văn Hội
 60. Tây Sơn Thuật Lược. Tạ Quang Phát (dịch)
 61. Thành Ngữ và Điển Tích trong thi văn Việt Nam. Quách Văn Hòa
 62. Thầy Larazo Phiền. Nguyễn Trọng Quản
 63. Thơ hậu Lý Công. Đinh Công Thống
 64. Thơ Nam Kỳ. M. D. Chaigneau
 65. Tiểu sử Long-Vân-Hầu Trương Tấn Bửu. ‎Lê Thọ Xuân
 66. Tôi giết Nguyễn Bình (Hồi ký của Tham Mưu Trưởng trung đoàn 25 Bình Xuyên). Trần Kim Trúc‎
 67. Tự vị An Nam-Pha Lang Sa (1877). J.M.J.
 68. Tục ngữ, Cổ ngữ, Gia ngôn. Huỳnh Tịnh Của
 69. Văn Học Miền Nam: Tổng Quan. Võ Phiến
 70. Văn Học Nam Hà (bản in năm 1972). Nguyễn Văn Sâm
 71. Việt Hán Tự Điển. Huỳnh Minh Xuân
 72. Việt-Nam Cộng-Hòa: Tổ chức chánh-trị, hành-chánh, tư-pháp và tài-chánh (1959). Đào Văn Hội
 73. Việt Nam Sử Lược. Trần Trọng Kim
 74. Việt Sử Tiêu Án. Ngô Thời Sĩ
 75. Việt Sử Toàn Thư. Phạm Văn Sơn
 76. Vĩnh Long xưa và nay. Huỳnh Minh
 77. Võ Trường Toản. Nam Xuân Thọ