Thư viện (eBook)
 1. Bài Hát Tỳ Bà. Thê Húc hiệu đính và chú thích
 2. Ca Nhạc Cổ Điển điệu Bạc Liêu. Trịnh Thiên Tư
 3. Chỉ là kỷ niệm. Võ Phước Hiếu
 4. Chuyện đời xưa. (Việt-Pháp-Nôm) Abel des Michels
 5. Chữ Nho Tự Học. Đào Mộng Nam
 6. Con nhện giăng tơ. Võ Phước Hiếu
 7. Cours de langue Annamite (1904). A. Chéon
 8. Cổ Nhạc Tầm Nguyên. (sách bài ca Cổ Nhạc Miền Nam). Võ Tấn Hưng
 9. Dictionnaire Annamite-Français (1879). J.M.J.
 10. Dictionnaire Franco-Tonkinois illustré (1898). P.G.V.
 11. Đại Nam quấc âm tự vị. Hùinh Tịnh Của (Đại Nam quốc âm tự vị. Huỳnh Tịnh Của)
 12. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Lê Văn Hưu
 13. Đại Việt Thông Sử. Lê Quý Đôn
 14. Đào Tấn và hát bội Bình Định. Quách Tấn - Quách Giao
 15. Đờn Ca Tài Tử . (sách bài ca Cổ Nhạc Miền Nam). Trần Ngọc Thạch
 16. Giáo dục cộng đồng. Ban Giáo dục cộng đồng
 17. Grammaire Annamite (1863). Aubaret
 18. Grammaire Annamite, suivie d'un vocabulaire Français-Annamite et Annamite-Français (1867). (eBook) Aubaret
  (Văn phạm Việt Nam - Tự điển Pháp-Việt/Việt-Pháp)

 19. Hộ sinh đàn. Đào Tấn
 20. Hồn Việt. Gérard Gagnon
 21. Hùm chết để da. (eBook) Võ Phước Hiếu
 22. Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục. Quốc sử quán triều Nguyễn
 23. Kim Vân Kiều. Trương Vĩnh Ký
 24. Kỷ niệm 100 năm ngày Pháp chiếm Nam Kỳ. Nhiều tác giả
 25. La Cochinchine à la Foire de Hanoi 1929.
 26. Lam Sơn Thực Lục. Nguyễn Trãi
 27. Lịch Sử Khẩn Hoang Miền Nam. Sơn Nam
 28. Lịch sử trồng lúa Việt Nam. Trần Văn Đạt
 29. Lời Ngài Thủ tướng Trần Văn Hữu. (trích trong những bài diễn văn đọc từ 6-5-1950 - 19-4-1951)
 30. Luật Người Cày Có Ruộng. Tổng cục CTCT - Cục Chính Huấn VNCH
 31. Lục Vân Tiên. Nguyễn Đình Chiểu (Abel Des Michels dịch ra Pháp văn, 1883)
 32. Nam Bộ Chiến Sử. Nguyễn Bảo Hóa
 33. Nghệ Thuật Sân Khấu Việt Nam. Trần Văn Khải
 34. Nguyễn Phúc Tộc Thế Phả. Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc tộc.
 35. Nguyệt san Bạn Dân - Tiếng nói của Công-An Cảnh-Sát Việt-Nam Cộng-Hòa (1960-1963).
 36. Nhạc cổ điển Việt Nam. Nhóm nhạc sĩ Hậu-Giang (1974)
 37. Nhạc Tài Tử Nam Bộ. Nhị Tấn
 38. Petit dictionnaire Annamite-Français (1904). Vallot
 39. Petit dictionnaire Annamite-Français (1906). Genibrel
 40. Petit dictionnaire Français-Annamite (1885). Trương Vĩnh Ký
 41. Quân sử 4: Quân lực Việt-Nam Cộng-Hòa trong giai đoạn hình thành 1946-1955. Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH
 42. Quốc Triều Chánh Biên Toát Yếu. Cao Xuân Dục
 43. Sổ Tay Hát Bội Huỳnh Ngọc Trảng
 44. Tạp chí Dòng Việt.
 45. Tạp chí Thế-Kỷ 21 (1989-2007).
 46. Tạp chí Văn-Học (1978-2008).
 47. Tân An Ngày Xưa. Đào Văn Hội
 48. Tây Sơn Thuật Lược. Tạ Quang Phát (dịch)
 49. Thành Ngữ và Điển Tích trong thi văn Việt Nam. Quách Văn Hòa
 50. Thầy Larazo Phiền. Nguyễn Trọng Quản
 51. Thơ hậu Lý Công. Đinh Công Thống
 52. Thơ Nam Kỳ. M. D. Chaigneau
 53. Tiểu sử Long-Vân-Hầu Trương Tấn Bửu. ‎Lê Thọ Xuân
 54. Tôi giết Nguyễn Bình (Hồi ký của Tham Mưu Trưởng trung đoàn 25 Bình Xuyên). Trần Kim Trúc‎
 55. Tự vị An Nam-Pha Lang Sa (1877). J.M.J.
 56. Tục ngữ, Cổ ngữ, Gia ngôn. Huỳnh Tịnh Của
 57. Văn Học Miền Nam: Tổng Quan. Võ Phiến
 58. Văn Học Nam Hà (bản in năm 1972). Nguyễn Văn Sâm
 59. Việt Hán Tự Điển. Huỳnh Minh Xuân
 60. Việt-Nam Cộng-Hòa: Tổ chức chánh-trị, hành-chánh, tư-pháp và tài-chánh (1959). Đào Văn Hội
 61. Việt Nam Sử Lược. Trần Trọng Kim
 62. Việt Sử Tiêu Án. Ngô Thời Sĩ
 63. Việt Sử Toàn Thư. Phạm Văn Sơn
 64. Võ Trường Toản. Nam Xuân Thọ