Nhạc Tài Tử Nam Bộ - 7 bài Bắc Lễ
_________________

Sở Văn Hóa - Thể Thao & Du Lịch Long An thực hiện

Nhạc Tài Tử Nam Bộ - 7 bài Bắc Lễ

Ba Tu: kìm
Út Tỵ: cò
Duy Kim: tranh
Quang Dũng: tam, sáo

Chỉ đạo chương trình: Nguyễn Minh Tuấn
Cố vấn nghệ thuật: Võ Trường Kỳ
Biên tập chương trình: Trường Giang

(2006)