Chiến Tranh
 1. 1968 - Tết Mậu Thân.
 2. 45 Năm nhớ về ngày “Địa Ngục Trần Gian” An Lộc được giải tỏa - 17g45 ngày 8 tháng 6 năm 1972. NgV
 3. Các sư đoàn Không Quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Lâm Vĩnh Thế
 4. Đà Nẵng những ngày cuối cùng. Lam Hà
 5. Ðầu hàng tại trại Carroll ngày 2-4-1972. Lâm Vĩnh Thế
 6. Hành quân sang Lào tháng 2 năm 1971. Trọng Đạt
 7. Mùa Hè Đỏ Lửa 1972 do đài SBTN thực hiện.
 8. Ngày 16-3-1975: Quân Đoàn 2 triệt thoái khỏi Cao Nguyên. ‎Vương Hồng Anh‎
 9. Nhận định và đánh giá bộ phim “The Vietnam War” của hai đạo diễn Ken Burns và Lynn Novick. Lâm Vĩnh Thế‎
 10. Những phi vụ Bắc phạt của Không Quân Việt Nam. Trần Đình Giao
 11. “Nhứt Thắng, nhì Chinh, tam Thanh, tứ Trưởng”. Lâm Vĩnh Thế
 12. Sư đoàn 9 bộ binh hành quân tại núi Cô Tô, Châu Đốc năm 1970.
 13. Sư đoàn 21 bộ binh hành quân tại Chương Thiện ngày 29-5-1964.
 14. Sư đoàn 21 bộ binh hành quân vùng U Minh.
 15. Sự loan tin bừa bãi của truyền thông Tây Phương và Hoa Kỳ về cuộc chiến Việt Nam. Mường Giang
 16. Tấm ảnh hai người lính. Phạm Tín An Ninh‎
 17. Tìm hiểu lệnh triệt thoái Quân Ðoàn II tháng 3-1975. Lâm Vĩnh Thế
 18. Tình báo trong chiến tranh Việt Nam. Lâm Vĩnh Thế
 19. Vết xích chiến xa trên đất Kontum… Lê Quang Vinh‎
 20. Việt Nam - 30 ngày ở Sàigòn do phóng viên Pháp thực hiện vào ngày 30-4-1975.
 21. Việt sử Xứ Đàng Trong: Công cuộc phòng thủ biên giới của chúa Nguyễn. Phan Khoang
 22. Vụ VC đặt bom ở phòng trà Tự Do năm 1971. Nguyễn Toàn
 23. Vụ trực thăng Mỹ bắn lầm tại trường Phước Ðức, Chợ Lớn chiều ngày 2-6-1968. Lâm Vĩnh Thế