Chiến Tranh
 1. 1968 - Tết Mậu Thân.
 2. 45 Năm nhớ về ngày “Địa Ngục Trần Gian” An Lộc được giải tỏa - 17g45 ngày 8 tháng 6 năm 1972. NgV
 3. Các sư đoàn Không Quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Lâm Vĩnh Thế
 4. Di tản khỏi Sài Gòn cuối tháng 4 năm 1975: Chiến dịch Frequent Wind. Lâm Vĩnh Thế
 5. Đà Nẵng những ngày cuối cùng. Lam Hà
 6. Ðầu hàng tại trại Carroll ngày 2-4-1972. Lâm Vĩnh Thế
 7. Hành quân sang Lào tháng 2 năm 1971. Trọng Đạt
 8. Mùa Hè Đỏ Lửa 1972 do đài SBTN thực hiện.
 9. Ngày 16-3-1975: Quân Đoàn 2 triệt thoái khỏi Cao Nguyên. ‎Vương Hồng Anh‎
 10. Nhận định và đánh giá bộ phim “The Vietnam War” của hai đạo diễn Ken Burns và Lynn Novick. Lâm Vĩnh Thế‎
 11. Những phi vụ Bắc phạt của Không Quân Việt Nam. Trần Đình Giao
 12. “Nhứt Thắng, nhì Chinh, tam Thanh, tứ Trưởng”. Lâm Vĩnh Thế
 13. Sư đoàn 9 bộ binh hành quân tại núi Cô Tô, Châu Đốc năm 1970.
 14. Sư đoàn 21 bộ binh hành quân tại Chương Thiện ngày 29-5-1964.
 15. Sư đoàn 21 bộ binh hành quân vùng U Minh.
 16. Sự loan tin bừa bãi của truyền thông Tây Phương và Hoa Kỳ về cuộc chiến Việt Nam. Mường Giang
 17. Tái chiếm Quảng Trị: Trận đánh đẫm máu nhứt trong chiến tranh Việt Nam. ‎Lâm Vĩnh Thế‎
 18. Tấm ảnh hai người lính. Phạm Tín An Ninh‎
 19. Tìm hiểu lệnh triệt thoái Quân Ðoàn II tháng 3-1975. Lâm Vĩnh Thế
 20. Tình báo trong chiến tranh Việt Nam. Lâm Vĩnh Thế
 21. Tóm lược sự hình thành “Nha Kỹ Thuật” QLVNCH. Trần Kim Khánh & Bùi Thượng Khuê
 22. Tử thủ An Lộc mùa Hè năm 1972. Lâm Vĩnh Thế
 23. Vết xích chiến xa trên đất Kontum… Lê Quang Vinh‎
 24. Việt Nam - 30 ngày ở Sàigòn do phóng viên Pháp thực hiện vào ngày 30-4-1975.
 25. Việt sử Xứ Đàng Trong: Công cuộc phòng thủ biên giới của chúa Nguyễn. Phan Khoang
 26. Vụ VC đặt bom ở phòng trà Tự Do năm 1971. Nguyễn Toàn
 27. Vụ trực thăng Mỹ bắn lầm tại trường Phước Ðức, Chợ Lớn chiều ngày 2-6-1968. Lâm Vĩnh Thế