Chánh Trị-Kinh Tế
 1. 70 năm tội ác Cộng Sản Việt Nam, nhóm La Lutte bị sát hại tại Miền Nam. Trần Mộng Lâm
 2. Bắc di cư: Dân Công giáo tị nạn từ miền Bắc Việt Nam và vai trò của họ tại Cộng hòa Miền Nam, 1954-1959. Peter Hansen
 3. Bài học thất bại của những nhà cách mạng ái quốc ở Nam kỳ. Nguyễn Văn Trần
 4. Bức tranh Sài Gòn thời bao cấp. Xuân Ngọc
 5. Cái chết trong tù CS của cựu Thủ Tướng Phan Huy Quát. Nguyễn Tú
 6. Cái đói thời bao cấp. Hà Phương Linh
 7. Cải cách ruộng đất miền Bắc và cải cách điền địa miền Nam. Nguyễn Văn Trần
 8. Cầu Mỹ Thuận và công trình xây dựng hạ tầng cơ sở kinh tế. Cao Văn Hở
 9. Chế độ công an trị và luật rừng. Lâm Văn Bé
 10. Cộng sản Việt Nam qua văn thơ phản kháng và châm biếm. (cập nhật) Lâm Văn Bé
 11. Cụ Phan Khắc Sửu, một nhân vật không thành công, nhưng thành nhân. Nguyễn Văn Sâm
 12. Dư âm bài viết về nhóm La Lutte tại miền Nam trước tháng Tám 1945. Trần Mộng Lâm
 13. Đại Việt Sanh Tồn Giải Pháp Bảo Đại hay Giải Pháp Đại Việt (*)? Nguyễn Văn Trần
 14. Đặc tính các vùng sinh thái miền Châu thổ sông Cửu Long. Thái Công Tụng
 15. Điểm giống nhau giữa chính phủ Cộng Hòa Nam Kỳ Tự Trị với Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam. Vương Kim Hùng‎
 16. Đọc lại tuần báo Phụ Nữ Tân Văn: Vụ án đuờng Barbier ở Tân Định - can phạm: Tôn Đức Thắng và Phạm Văn Đồng. Nguyễn Văn Trần
 17. Đọc sách “Tạ Thu Thâu: Từ quốc gia đến quốc tế” của tác giả Nguyễn Văn Đính. Nguyễn Văn Trần
 18. Đồng tiền ngoại thương vào thế kỷ XIX tại Việt Nam. Lục Đức Thuận
 19. Giá trị tinh thần lập hiến Việt Nam Cộng Hòa. Nguyễn Quang Duy‎
 20. Ký ức 30/4 qua ảnh chiến trường. Sveta Nguyễn
 21. Lịch sử trồng lúa Việt Nam. (eBook) Trần Văn Đạt
 22. La Cochinchine à la Foire de Hanoi 1929. (eBook)
 23. Làng Dơi ở Đồng Tháp Mười. Bùi Văn Bồng
 24. Lần dở lại trang nhựt ký của Cụ Trần văn Ân “Chung quanh sự xung đột giữa Nhà Ngô và Giáo phái Miền nam”. Nguyễn văn Trần
 25. Miền Nam. Thái Công Tụng
 26. Một cái nhìn sơ lược về đảng phái Quốc Gia. Nguyễn Văn Trần
 27. Một cuộc đời, một thế kỷ: Vài nét về đấu sĩ Trần Văn Ân. Nguyễn Văn Trần
 28. Ngô Đình Diệm và vấn đề làm Thủ tướng năm 1945.Nguyễn Văn Trần
 29. Người Khmer Krom đòi Nam Bộ là ‘vô lý’. TS Nguyễn Văn Huy
 30. Nhắc lại một hiện tượng xã hội đặc sệt Nam kỳ: Bình Xuyên và Bảy Viễn. Nguyễn Văn Trần
 31. Nhớ về một Nhân sĩ Miền Nam - Cố Tổng thống Trần Văn Hương. Mai Thanh Truyết
 32. Nixon: phản bạn, phản bội và “phản quốc”?Trần Giao Thủy‎
 33. Ông Ngô Đình Diệm: Chí sĩ và Tổng thống. Nguyễn Văn Trần
 34. Quân Vương và Cộng Hòa. Nguyễn Văn Trần
 35. Sài Gòn xưa: Đồng Đô-la Đỏ. Nguyễn Ngọc Chính
 36. Sau 64 năm giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo «thọ nạn» tín đồ bắt đầu đòi công lý? Nguyễn Văn Trần
 37. Sau 69 năm, Người Phật Giáo Hòa Hảo vẫn chờ Thầy trở lại? Tài liệu xác nhận rõ cái chết của Giáo chủ. Nguyễn Văn Trần
 38. Some environmental problems in Viet Nam today. Thái Công Tụng
 39. Tài liệu mật của CIA về Việt Nam Cộng Hòa. Lâm Vĩnh Thế
 40. Tài liệu tổng hợp “Từ Mekong đến Cửu Long”. LymHa
 41. Tản mạn về một người của thế kỷ xx: Cụ Trần Văn Ân, nhà thơ. Nguyễn Thị Cỏ May
 42. Thắp nén hương nhân ngày giỗ Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu. Bùi Anh Trinh
 43. Thất bại của các Chính Phủ Dân Sự tại miền Nam, 1964-1967. Lâm Vĩnh Thế
 44. Tin… như tin Hòa Hảo. Nguyễn Thị Cỏ May
 45. Thủy-Quân Lục-Chiến Hoa Kỳ đổ bộ vào Đà Nẵng ngày 8 tháng 3 năm 1965. Lâm Vĩnh Thế
 46. Tiểu sử Cụ Trần Văn Ân. Nguyễn Hoài Vân
 47. Tìm hiểu thêm về việc Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ đổ bộ vào Đà Nẵng ngày 8-3-1965. Lâm Vĩnh Thế
 48. Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu và Hòa Đàm Paris. Lâm Vĩnh Thế
 49. Từ “Vòng đai xanh” đến “Mặt trận ở Sài Gòn”. Ngô Thế Vinh
 50. Vấn đề truy dụng tài liệu đã giải mật của chính phủ Hoa Kỳ. Lâm Vĩnh Thế
 51. Việt-Nam Cộng-Hòa: Tổ chức chánh-trị, hành-chánh, tư-pháp và tài-chánh (1959). (eBook) Đào Văn Hội
 52. Việt sử Xứ Đàng Trong: Cuộc khủng hoảng tiền kẽm. Phan Khoang
 53. Việt sử xứ Đàng Trong: Giao thương và xung đột với người Hà Lan. Phan Khoang
 54. Việt sử Xứ Đàng Trong: Nền kinh tế, thương mại thời chúa Nguyễn. Phan Khoang
 55. Việt sử Xứ Đàng Trong: Tổ chức chính quyền thời chúa Nguyễn. Phan Khoang