'Water van het Hart'

Nam Jai                                                                              
Nam Jai is geen stichting, of anderszins een organisatie. Nam Jai is een initiatief  van Michael Oppatja en Rebekka Koelewijn.

Dit is wat wij doen 

Wij hebben ons als doel gesteld, ieder jaar een ontwikkelingshulpproject te steunen in het land waar wij op vakantie zijn.

In de maanden voorafgaand aan de vakantie gaan wij op zoek naar stichtingen die bezig zijn met ontwikkelingsprojecten in het land van bestemming. Wij kiezen daar uiteindelijk één of meerdere stichtingen uit, die wij willen steunen.

Door het organiseren van verschillende Fundraisers zamelen wij geld in. Daarnaast ontvangen wij donaties van familie, vrienden, bekenden en een enkele keer ook van een zeer gewaardeerde onbekende.

In overleg met de stichting kijken we op welke manier onze bijdrage het beste besteed kan worden. Door de projecten zelf te bezoeken zien wij direct waar het geld heen gaat en komen wij op een hele bijzondere manier in contact met de lokale bevolking.                                                                           


Waarom zelf geen stichting worden?
     

Er zijn alleen al in Nederland talloze stichtingen die zich op een goede manier bezighouden met ontwikkelingshulp. Wij hebben zelf niet de behoefte om daar deel van uit te maken. Het concept dat wij nu volgen bevalt ons goed; kleinschalige hulp bieden aan bestaande stichtingen, die deze hulp hard nodig hebben.

Hoe het begon?  
     
Op Tweede kerstdag 2004  werd een deel van Azië getroffen door een vernietigende tsunami. Via de televisie en later de andere media, was Michael getuige van een natuurramp die aan vele mensen het leven kostte en die veel schade veroorzaakte.

Samen met zijn vriendin en een paar goede vrienden had hij het sterke gevoel dat meer te willen doen dan alleen geld storten. Zij wilden zelf helpen, al voelde dat tegelijk soms als een naïeve gedachte.

Het leidde uiteindelijk tot het initiatief dat ze ‘Nam Jai’ noemden. Zij zamelden geld in en steunden zo op onze eigen manier de wederopbouw in Khao Lak, Thailand.

De letterlijke betekenis van het begrip Nam Jai is ‘Water van het hart’. Het verwijst naar oprechte vriendelijkheid en hulpvaardigheid voor anderen, zonder dat er iets tegenover hoeft te staan. Dit in Thailand belangrijke begrip vonden zij daarom een passende naam.                                                                    

    

 

 Bezoek aan een favela in Rio de Janeiro met de Stichting Help Mij Leven

Michael Oppatja is 43 jaar en werkzaam als onderwijsadviseur bij Fenom Onderwijsdiensten.

Rebekka Koelewijn is 33 jaar en werkt als Business Controller bij Woningcorporatie Eigen Haard.