Indonesië

Stichting Pacung Bali
Basisgegevens Indonesi


ë
Hoofdstad:   
        Jakarta
Taal:                     Bahasa Indonesia
Munteenheid:        Rupiah
Tijdsverschil:        5 uur l
ater
Aantal inwoners:   250 miljoen


Met bijna 250 miljoen inwoners staat Indonesië qua inwonersaantal in de top 5 van de wereld.
Deze mensen wonen verdeeld over een paar duizend eilanden. Niet gek dat er in de basisfilosofie wordt gesproken over ’Eenheid in verscheidenheid’.
Verscheidenheid is helaas ook duidelijk als het gaat om welvaart. Ondanks een economische groei wonen er net zoveel mensen onder de armoedegrens als Frankrijk inwoners heeft.
Onder leiding van president Jokowi wordt een poging gedaan de omvangrijke corruptie in het land en de armoede in het land verder terug te dringen.
Maar er is nog veel werk te verzetten. Ook op het eiland Bali dat bij de meeste mensen vooral bekend is als prachtig vakantie-oord.


Stichting Pacung Bali
<website>

Naast huisnijverheid en toerisme is, zoals op veel Indonesische eilanden, de landbouw een belangrijke bron van inkomsten voor de bewoners van dit bekende eiland.
Zo was de citrusteelt tot begin van de jaren 80 in de 20e eeuw toonaangevend in het Noorden van Bali, totdat de zogenaamde 'Citrus Greening Disease' de gewassen aantastte en opnieuw planten van citrusgewassen jarenlang onmogelijk werd. De economische crisis die overal voor terugloop van inkomsten zorgde, kwam daar nog eens overheen, waardoor het toekomstperspectief van de lokale bevolking in het noorden van Bali nog eens verslechterde.
Dit vormde in 1990 voor Frank van Akkeren en Marga Brink de aanleiding voor het oprichten van de Stichting Pacung Bali. Zij wilden de ondersteuning mogelijk maken van kinderen die wegens geldgebrek niet verder konden met hun opleiding.

Door ondersteuning in aanschaf van leermiddelen als lesboeken, schoolborden, bibliotheken en schoolbanken wordt onderwijs aan de lagere school mogelijk gemaakt.
In de vorm van trainingen wordt ondersteuning geboden aan onderwijzers en nieuwe onderwijs initiatieven.
Daarnaast kan Pacung Bali, dankzij donaties, innovatie, landbouw, tuinbouw en nijverheid (de dorpsindustrie) bevorderen en verbeteren.
Ook via deze weg worden impulsen gegeven om de jeugd een betere kans op een goede toekomst te geven.


Comments