Chili

In samenwerking met Stichting Kinderdorpen Chili              

Hier een impressie van Mis Amigos; de plek waar veel kinderen opgevangen worden, als ze niet meer thuis kunnen wonen, of geen huis meer hebben.Twee projecten

Er is gekozen om geld te doneren aan twee projecten waar SKC mee samenwerkt; 

  1. De bouw van 3 leslokalen in San Bernardo (La Pintana). Deze lokalen worden gebouwd in een van de achterbuurten van Santiago de Chile. Onderstaande tekst komt uit het projectvoorstel:

    "This project aims to give help to a targeted population of children and young people in critical need of assistance in all aspects of their lives to ensure good training and moral character building, as well as their physical, emotional, intellectual and spiritual development. We need to build some rooms in order to give these young people a proper place to develop all their good talents through education classes, workshops and games."

  2. Tehuizen 'Las Floras' en 'Mis Amigos.
    Voor kinderen in deze tehuizen hebben wij de financiering van een computer basiscursus, sportlessen, muzieklessen, handenarbeid, schilderen en schaaklessen voor onze rekening genomen.

Stichting Kinderdorpen Chili

De stichting  is in 1995 opgericht en ondersteunt kinderen, die veelal afkomstig zijn uit gebroken gezinnen, waar vaak problemen zijn door geweld, drank, drugs en incest. De kinderen worden in overleg met de politie en de kinderbescherming uit de gezinnen geplaatst of van de straat  gehaald en ondergebracht in tehuizen. Daar wordt hen onderdak, veiligheid en voedsel geboden. Ze gaan naar scholen in de buurt van de tehuizen

Kijk voor meer informatie op de website van SKC


Comments