BraziliëStichting Help Mij Leven

Stichting 'Help mij Leven' is opgericht in 1988. Deze stichting helpt Braziliaanse straatkinderen in en rondom Rio de Janeiro. 
Vanuit Nederland levert de stichting financiële, publicitaire, personele en morele ondersteuning aan de organisaties REMER en Sparta, die in de krottenwijken en op straat in Rio de Janeiro actief zijn . Bij REMER gaat het niet alleen om eerstelijns hulp op straat, maar ook permanente opvang, resocialisatie en onderwijs. Sparta is een sportvereniging die binnen de krottenwijk behalve sportactiviteiten ook basiseducatie en sociaal-maatschappelijk werk aanbiedt. 

Wij hebben contact gehad met de stichting en tijdens ons bezoek in Rio de Janeiro zullen wij in overleg met de medewerkers aldaar besluiten waar onze bijdrage precies aan besteed zal worden. Op deze manier zal het geld op een zo effectieve mogelijke wijze uitgegeven worden en hopelijk een kleine bijdrage leveren aan de doelstellingen van deze organisatie.


Stichting Vrienden van Kleutercentra in Brazilië

In 1973 begon Margriet Husmann-van der Ree, tijdens een driejarig verblijf in Brazilië in Salva-dor (Bahia) met het eerste kleutercentrum.. Toen zij terug was in Nederland werd in 1977 de Stichting Vrienden van Kleutercentra in Brazilië opgericht, die de schooltjes financieel onder-steunt.
Duizenden kinderen hebben inmiddels gebruik gemaakt van de kleuterscholen. De scholen hebben tevens een sociale functie en leveren een wezenlijke bijdrage aan de verbetering van de levensomstandigheden in de buurt. Momenteel is de stichting, onder andere, betrokken bij de volgende projecten: De Escola da Fraternidade in Salvador (gestart in 1991). De Stichting heeft een verbouwing bekostigd en financiert salarissen van de leerkrachten. Voor de school ‘Associacão Criança e Família’ worden, vooral het kleuteronderwijs, de salarissen van de leerkrachten betaald. Daarnaast wordt de rijdende bibliotheek ‘Livor em Roda’ geholpen door de kosten van het vervoer voor rekening te nemen. 

Wij zullen in ieder geval de Escola da Fraternidade bezoeken bij ons bezoek in Salvador.

Subpages (1): Bestedingen Brazilië
Comments