Cách diệt virus win32/sality

I. Nhận biết : máy tính hoạt động hơi chậm lại và task manager mất tác dụng,

II. Nơi Ẩn: virus sality này nhiễm vào các file .exe, nên ảnh hưởng rất nặng đến hệ điều hành và các chương trình ứng dụng thực thi.

III. Cách Diệt:

    1. Trước khi diệt nó ta vào click phải vào My computer chọn properties ---> chọn tab system retore và check vào Turn off system retore on all devices.

    2. Kế tiếp ta restart máy tính lại và ấn f8 vào safe mode khi vào safe mode ta chạy tool sality killer để diệt virus sality mà không gây hư hỏng file .exe

Tải:  
http://support.kaspersky.com/downloads/utils/salitykiller.zip
Or: http://www.mediafire.com/?brcc814bnkj5mhf

    3. Khi chạy xong tool này toan bộ virus sality đã loại bỏ ra khỏi các tập tin .exe và task manager cũng có hiệu lực lại lúc này ta restart lại máy và dùng eset smart sercurity 4 cài đặt vào máy tính
Tải: http://download.eset.com/download/win/ess/ess_nt32_enu.msi
Or: http://www.mediafire.com/?odx2r34728etvdm

Và quét lại toàn bộ máy tính một lần nữa khi tool sality killer loại bỏ được virus ra khỏi tập tin .exe thì antivirus eset quét virus máy tính mà không làm mất file hệ thống cũng như toàn bộ trình ứng dụng thực thi bằng file .exe vẫn hoạt động bình thường.
Chú ý:
Không nên dùng antivirus để quét từ đầu vì sẽ làm hư hỏng file hệ thống và các trình ứng dụng dẫn tới không mở máy tính lên window được.
Đây là những kinh nghiệm của mình về virus sality.
Comments