எனது நூல்கள்

கவிதைத் தொகுப்புகள்
 
1. ஆகாசம் நீலநிறம்  (1982)
 
2. ஊரும் காலம்  (1984)
 
3. உள்வாங்கும் உலகம் (1987)
 
4. எழுத்து சொல் பொருள் (1988)
 
5. திருஉத்தரகோசமங்கை (1991)
 
6. கிரகயுத்தம் (1993)
 
7. ஆதி (1997)
 
8. கல் தூங்கும் நேரம் (2001)
 
9. நூறு எண்ணுவதற்குள் (2001)
 
10. வீடுதிரும்புதல் (2001)
 
11. விக்ரமாதித்யன் கவிதைகள் (2001)
 
12. பாதி இருட்டு பாதி வெளிச்சம் (2002)
 
13. சுடலைமாடன் வரை (2003)
 
14. தேவதைகள்-பெருந்தேவி-மோகினிப்பிசாசு (2004)
 
15. சேகர் சைக்கிள் ஷாப் (2007)
 
16.  விக்ரமாதித்யன் கவிதைகள் - II
 
சிறுகதைத் தொகுப்பு
 
1. திரிபு (1993)
 
2. அவன்-அவள் (2003)
 
கட்டுரைத் தொகுப்பு
 
1. கவிமூலம் (1999)
 
2. கவிதைரசனை (2001)
 
3. இருவேறு உலகம் (2001)
 
4. தமிழ்கவிதை- மரபும் நவீனமும் (2004)
 
5. தன்மை-முன்னிலை-படர்க்கை (2005)
 
6. எனக்கும் என் தெய்வத்துக்குமிடையேயான வழக்கு (2007)
 
7. எல்லாச் சொல்லும் (2008)
 
 
 
 
Showing 0 items
OwnerDescriptionResolutionComplete
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
OwnerDescriptionResolutionComplete
Showing 0 items
Comments