หน้าแรก

                                       ที่มาของการจัดทำ
            การที่พวกเราได้จัดทำขึ้นมาเพื่อให้คนที่อยากศึกษาเรื่องเกี่ยวกับนักร้องไทยค่าย อาร์เอส                                                                                                                                                                                                                                              ว่ามีใครบ้างคนที่ชอบได้อยู่ในค่าย อาร์เอส ใหม        นักร้องที่ยกตัวอย่างมามี  ซันซาย ซี                                                                                                                                                                                                                                            พริกไทย ฟิล์ม รัฐภูมิ เชน ธนา เฟลม แบคแจ็ค ไอน้ำ เล้าโลม รุกกี้ บีบี แบควริลา                                                                                                                                                                                                                                                                พวกเราจึงจัดทำขึ้นมาเพื่อส่งอาจารย์และเผยแพร่ให้คนที่อยากศึกษา
                                   ที่มา                                                                                                                                                                                                                                    https://www.google.co.th/webhp?source=search_app        

หน้าเว็บย่อย (1): ประวัติผู้จัดทำ