ข่าวประชาสัมพันธ์


 
https://plus.google.com/u/0/photos/109792760885146779362/album/6513138699940483713?authkey=CKiRvZuh4ICXLw

วันที่ 18 ม.ค.61 เวลา 07.30น. นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์   รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม    พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีถวายราชสักการะ
“วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ณ บริเวณลานหน้า
พระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม
 
https://plus.google.com/u/0/photos/109792760885146779362/album/6513144577103654769?authkey=CO_3-aic7b2x_gE

วันที่ 17  ม.ค.61 นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์  รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม    พร้อมบุคลากรในสังกัด    ร่วมพิธีถวายราชสักการะ 
“วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”     ณ  บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์   
องค์พระปฐมเจดีย์     จ.นครปฐม
 

https://sites.google.com/site/nakhonpathomeducation/home/nptpeo.JPG

วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 09.45 น. ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบเกียรติบัตร รางวัลแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับรางวัลดีเด่น หรือรางวัลต้นแบบในแต่ละประเภท เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมอาคาร
วิริยาลังการ  วัดไร่ขิงพระอารามหลวง  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

ภาพจาก ศธจ.นครปฐม
ภาพจากสำนักงานจังหวัดนครปฐม
ภาพจาก รร.วัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)
(ศธจ.นครปฐม ขอขอบคุณทุกภาพข่าวที่ให้ความอนุเคราะห์)
 
https://drive.google.com/drive/folders/1smWq0zM87douyfjTwpTDNqu4dj56ddsB?usp=sharing
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ร่วมกับหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาคุรุสัมพันธ์วันครู ครั้งที่ 62  เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานจัดการแข่งขันกีฬาคุรุสัมพันธ์วันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ.2561 โดย พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง
พระอารามหลวง ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคุรุสัมพันธ์วันครู ฯ
ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
https://plus.google.com/u/0/photos/109792760885146779362/album/6510415166407543137?authkey=CIzcxvbv6ZHWSQ

13 มกราคม 2561 นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ อดีตผวจ.นครปฐม เป็นประธาน
ในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 และ
ดร.เกรียงพงศ์    ภูมิราช ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ดาวประดับฟ้า ชิงถ้วย พณ.ท่านนายกรัฐมนตรี ในงานวันเด็กแห่งชาติ ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขึ้ผึ้งไทย

 
https://plus.google.com/u/0/photos/109792760885146779362/album/6510411313818157457?authkey=CMH6wMXUytOGYg

13 มกราคม 2561 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
ป็นประธาน ในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 โดยมี นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม และคณะฯ เข้าร่วมออกบูธจัดกิจกรรม ณ สนามกีฬาพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
 
https://plus.google.com/u/0/photos/109792760885146779362/album/6510036287716526049?authkey=CKXEr_rX1NyLlgE

วันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นายรัฐวิทย์  ทองนวรัตน์ 
รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม   เป็นประธานในการประชุมการจัดการแข่งขันกีฬา เนื่องในสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ.2561  ณ ห้องธรรมบูชา โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อ.สามพราน จ.นครปฐม


 
https://plus.google.com/u/0/photos/109792760885146779362/album/6510031623948321377?authkey=COWKk6Wk-bKsXQ

วันที่ 9 มกราคม 2561  
ดร.เกรียงพงศ์  ภูมิราช ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O - NET) รุ่นที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเเรมเวล อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม 
 


 คำขวัญวันครู ครั้งที่ 62  พุทธศักราช  2561
"ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา"
 

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ดร.เกรียงพงศ์  ภูมิราช ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมการแถลงผลงานทางวิชาการ เรื่อง  "รวมพลังขับเคลื่อนสู่การเป็น Thailand 4.0" ณ ห้องประชาสนเทศ(1) ชั้น 4  อาคารสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง   สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 
https://plus.google.com/u/0/photos/109792760885146779362/album/6504065940172146785?authkey=COTe3-Cr_vWH-wE
วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560  นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  โดยมี  นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษา   ซึ่งทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีพระเมตตา ประทานทุนให้เด็กออทิสติก และเด็กพิการทุกประเภท 
 
https://plus.google.com/u/0/photos/109792760885146779362/album/6503392190744166849?authkey=CJzh_bf0hZusXQ

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมชั้นชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม โดยมี ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุม 
 
https://plus.google.com/u/0/photos/109792760885146779362/album/6503425848873443297?authkey=CJv1iLqRtciY3QE
พลเอก สุทัศน์ กาญจนานทร์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) เป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผน บูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค(ภาคกลาง) ของกระทรวงศึกษาธิการ
ระหว่างวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุม พร้อมผู้บริหารจาก รร.ศาลาตึกวิทยา, รร.วัดจินดาราม. รร.เทศบาล 2 วัดเสนหา(สมัครพลผดุง), สพป.นครปฐม เขต 1 สพม.9 และกศน.นครปฐม
 
http://www.moe.go.th/websm/2017/dec/654.html


คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 
"รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี"
 
https://plus.google.com/u/0/photos/109792760885146779362/album/6501166253249632705?authkey=CPuxnI3nqMfiNQ
วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายชาญนะ  เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม   เป็นประธาน   ในพิธีมอบรถจักรยานให้กับนักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดนครปฐมที่ขาดแคลน  จากนายสุรเดช นิลเอก ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้มอบ  โดยมี นายเกรียงพงศ์  ภูมิราช  ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  เป็นตัวแทนรับมอบ  ณ   ห้องประชุมบริษัทโรงเส้นหมี่ชอเฮง จก. 
 
https://plus.google.com/u/0/photos/109792760885146779362/album/6501105949396705713?authkey=CL-trIKG2d_EugE

วันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. 
นายภิญโญ ประกอบผล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครปฐม  โดยมี นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์  รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม 
 
https://plus.google.com/u/0/photos/109792760885146779362/album/6501101349539872753?authkey=CNy8-dGehN3-5wE
วันที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. การสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 
โดย ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม   เป็นประธาน
 
https://plus.google.com/u/0/photos/109792760885146779362/album/6501086295370962001?authkey=CLuRn4GRtpnaCg
วันที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น. ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษสังกั ดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จ.นครปฐม
 
วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 เวลา 07.30 น. ข้าราชการสังกัดกลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม โดย  นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน
 
https://plus.google.com/u/0/109792760885146779362/posts/B1nYAJ7ZuKA
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐        นายรัฐวิทย์  ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ตัวแทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในพิธี ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม
 
https://plus.google.com/u/0/photos/109792760885146779362/album/6493308806269827761?authkey=CMbS1PjV1sCkAw
วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของจังหวัดนครปฐม โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานการศึกษาแต่ละสังกัดในพื้นที่จังหวัดนครปฐมเข้าร่วมการประชุม ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม  โดย  นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์  รองศึกษาธิการจังหวััดนครปฐมให้เกียรติเป็นประธานและ นายอมร  เผ่าเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 1 
จังหวัดนครปฐม    ให้การต้อนรับและเอื้อเฟื้อสถานที่
 
https://plus.google.com/u/0/photos/109792760885146779362/album/6491964955989807201/6491964961521837442?authkey=CLeo_Ivx7c7i5gE

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560      
นายรัฐวิทย์   ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม   ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ในการรับสมัครสอบคัดเลือก   วันที่สองของการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย   กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
 
https://plus.google.com/u/0/109792760885146779362/posts/R7UP5YuJyQJ
 
วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 จำนวน 20 สาขาวิชาเอก 120 อัตรา ซึ่งกำหนดยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 22 - 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
https://plus.google.com/u/0/photos/109792760885146779362/album/6485494351396403953?authkey=CNDynabz4uGJ8wE

30 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น.ดร.เกรียงพงศ์  ภูมิราช ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ประชุมข้าราชการในสังกัด เพื่อแจ้งข้อราชการเร่งด่วนและชี้แจงนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สพป.นฐ. เขต 1

https://plus.google.com/u/0/photos/109792760885146779362/album/6485495400930458049?authkey=CIKL1pXSmezFKQ

2-3 พฤศจิกายน 2560  นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นตัวแทนศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม และ นางบงกชษกรณ์  แซมสีม่วง ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อ.สามพราน จ.นครปฐม
https://drive.google.com/drive/folders/1M98IOLtUYcQ0i2q9BHaYREW7rxTzsnpL?usp=sharing

6 พฤศจิกายน 2560 ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียน คุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างเครือข่ายและยกระดับโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้ผู้เรียนเข้าถึงโรงเรียนคุณภาพระดับอำเภอและระดับตำบล
https://plus.google.com/u/0/photos/109792760885146779362/album/6485964271223804353?authkey=CIfGjND67tDvWg
 
8 พฤศจิกายน 2560  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา โดยมี รศ.คณิต  เขียววิชัย  เป็นประธานในการประชุม เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดนครปฐม โดยมี ดร.เกรียงพงศ์  ภูมิราช ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

ข่าว สป.ส่วนกลาง

ข่าว สป.(ส่วนกลาง)


เรื่องแจ้งเวียนจาก สป.

RSS Feed
ปฏิทินปฏิบัติงานhttps://goo.gl/forms/7lUoegdhUsCgYEWj2

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง