Welkom op Nakdimons Site


Doel van deze site:

 

Deze artikelen zijn een reactie op de artikelen van de website van een zekere Eliyahu Silver, met wie ik in het verleden vele discussies heb gehad over het geloof dat de Messias in de persoon van Yeshua haMashiach (Jezus de Christus) tot ons gekomen is. Ik heb tijdens deze discussies gemerkt dat er heel wat emoties loskomen van zijn kant en dat zijn argumenten vaak zijn gebaseerd op halve waarheden en soms ook onwaarheden. Er wordt namelijk maar al te vaak met 2 maten gemeten door Eliyahu (Dit probleem heb ik ook op Engelstalige discussiesites waar ik met “anti-missionaries” in debat ga). Waar hij het Nieuwe Testament (NT) volledig onderuit haalt, omdat hij vindt dat er fouten in zitten, doet hij bij de Tenach (het Oude Testament) bij precies dezelfde gevallen keurig zijn oogjes toe en gebruikt hij andere criteria. De waarheid is echter, dat, als je dezelfde criteria die Eliyahu (en zijn medestanders) toepast op het NT gebruikt voor de Tenach, je dan de Tenach net zo hard verwerpen kunt als het NT. Dus als je 2 uur nodig had om het NT onderuit te halen, zou je voor de Tenach een half uur nodig hebben en laten we het al helemaal niet hebben over de Talmud (traditioneel Joodse leer)! Daar zijn slechts een paar minuten voor nodig. Kortom: Als je een boek leest, puur om het onderuit te halen, dan zal het je lukken! Maakt niet uit hoe het boek geschreven is of met welke geweldig liefhebbende intenties het geschreven is; je zult slagen in jouw missie om het boek onderuit te halen.

We zullen even zijn bezwaren tegen het licht houden en kijken of ze gegrond zijn. Wanneer ik een rabbijnse bron citeer/vertaal, doe ik dat niet om aan te tonen dat die rabbijnse bronnen ook weergeven wat ik geloof. Dat wil zeggen, dat zij het ook allemaal toepassen op Yeshua en het Messiaanse geloof. Het is dus geen “bewijs” dat de rabbijnen gelijk hebben, noch is het “bewijs” dat zij het theologisch met mij eens zijn, maar het is wel bewijs dat het geen “christelijk bedrog” is, zoals Eliyahu wil doen geloven. Ook schrijf ik bepaalde dingen niet om de orthodoxie onderuit te halen (denk dat alstublieft niet!!), maar om aan te tonen dat er weldegelijk bepaalde dingen zijn die in de orthodoxie voorkomen waarvan keihard wordt ontkend, dat dit het geval is en aan te tonen dat de uitleg van de orthodoxie soms te wensen over laat, terwijl de messiaanse uitleg weer wel uitkomst biedt. Ik schrijf deze dingen niet om “iets te bewijzen” (behalve bij punt 3), maar om te laten zien dat er zeker wel een antwoord is voor de aangedragen bezwaren van Eliyahu Silver (en degenen die openlijk de kandidatuur van Yeshua als de Messias bestrijden) voor wie die objectief zoeken en dat, mits we niet met twee maten gaan meten, er helemaal niets onbetrouwbaars is aan het Nieuwe Testament en dús het geloof in het leven, lijden, de dood, opstanding en de hemelvaart van de Messias Yeshua, de Koning van Israël en de wereld.