หน้าแรก
" ดูกรภิกษุทั้งหลาย พรหมจรรย์นี้เราประพฤติ...
มิใช่เพื่อหลอกลวงคน
มิใช่เพื่อให้คนทั้งหลายมานับถือ 
มิใช่เพื่ออานิสงส์ลาภสักการะและความสรรเสริญ
มิใช่จุดมุ่งหมายเพื่อเป็นเจ้าลัทธิและแก้ลัทธิอย่างนั้นอย่างนี้
มิใช่เพื่อให้ใครรู้จักตัวว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้

ที่แท้พรหมจรรย์นี้เราประพฤติ...
เพื่อสังวระ คือความสำรวม 
เพื่อปหานะ คือความละ
เพื่อวิราคะ คือคลายความกำหนัดยินดี
และเพื่อนิโรธะ คือความดับทุกข์ "

หนังสือพุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน โดย อ.วศิน อินทสระ. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


ไลน์บริการสอบถามข้อมูลแม่กองธรรม

เว็บแม่กองธรรมสนามหลวง http://www.gongtham.net
คลิกเข้าไป Facebook กดถูกใจ เพจแม่กองธรรมสนามหลวง (อย่างเป็นทางการ) เพื่อติดตามข่าวสาร นักธรรม ธรรมศึกษา


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ปฏิทินสำหรับพระภิกษุสามเณร ธรรมยุต
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ไขข้อสงสัย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

*** สรุปนักธรรม เหมาะสำหรับเตรียมสอบ ***
คลิกเปิดอ่านออนไลน์...
ในวันสอบจริง เวลา 12.45-16.10 น. จะไม่สามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับ กราบขออภัยนะครับ _/|\_
นักธรรมตรี https://goo.gl/h6oHw6 [ใหม่!]
นักธรรมโท https://goo.gl/b82MGL [ใหม่!]
นักธรรมเอก https://goo.gl/PR6sKK 
[ใหม่!] *เพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้ที่มีเวลาน้อย อ่านไม่ทัน อ่านสรุปนี้มีโอกาสสอบผ่าน 70%
จงใช้เวลาที่เหลือในการ ฝึกฝนและท่องจำ ให้มากที่สุด...
" ตนแลเป็นที่พึ่งของตน คนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ บุคคลที่ฝึกตนดีแล้ว ย่อมได้ที่พึ่งที่ได้โดยยาก "
หมายเหตุ ประสงค์สิ่งใด ส่งข้อความแชทมาคุยกัน เช่น แจ้งปัญหาการดาวโหลด,มีข้อแนะนำหรือจะเล่าผลสอบของตนให้ แอดมินเว็บ ฟังก็ได้ครับ :)


** ข้อสอบนักธรรม พร้อมเฉลย จากแม่กองธรรมสนามหลวง **

คลิกเข้าร่วมกลุ่ม เพื่อโพสถามปัญหากับผู้รู้ แชร์ไฟล์สรุปแต่ละวิชา แชร์ข้อสอบเก่า
https://www.facebook.com/groups/naktham/
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


** เสียงสวดมนต์ **
  • MP3 เสียงสวดปาฏิโมกข์ (ธรรมยุต) - หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม
วัดป่าแก้วชุมพล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
คลิกดาวโหลด MP3 (64.4 MB) <= เสียงชัดคุณภาพสูง

  • MP3 เสียงสวดปาฏิโมกข์ (มหานิกาย)
คลิกดาวโหลด MP3 (62.6 MB) <= เสียงชัดคุณภาพสูง


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
** แนะนำหนังสือ เหมาะสำหรับภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไป **
  • หนังสือนวโกวาท สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

คลิกดาวโหลดหนังสือ PDF
คลิกดาวโหลดเสียงอ่านโดยโจโฉ MP3 (ฟัง 2 ชั่วโมง 31 นาที)
ข้อสอบปีล่าสุด
ข้อสอบนักธรรม
ผลสอบนักธรรม
ตรี
โท
เอก
แม่กองธรรม
ไฟล์สรุปนักธรรม
ข้อสอบเก่า
เก็งข้อสอบ
ติวข้อสอบ
แจกข้อสอบนักธรรม
ธรรมศึกษา
แนวข้อสอบ
ประกาศผลสอบ
วันสอบ
ชั้นตรี
ชั้นโท
ชั้นเอก
กระทู้
ธรรมวิภาค
พุทธประวัติ
ศาสนาพิธี
วินัยมุข
อนุพุทธประวัติ
ธรรมวิจารณ์
พุทธานุพุทธประวัติ
เลี่ยงเชียง
ไม่ต้องพึ่งข้อสอบรั่ว
เตรียมสอบ
ติวเข้ม
นวกะ
นวโกวาท
สอบผ่าน
สถิติ
ตัวอย่างการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม
พุทธศาสนสุภาษิต
แม่กองบาลี
สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง
วัดชนะสงคราม
หลักสูตรนักธรรม
pass_exam
gongtham.net
infopali.net
th.wikipedia.org
watchanasongkram.com
mahaoath.com
มหาโอ๊ทดอทคอม
lc2u.org
thairath.co.th
ด่วน...แฉทุจริตข้อสอบนักธรรมตรี
doisaengdham.org
ปักข์ปาติโมกข์.html
ปักข์ปาฏิโมกข์
วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
มหามกุฏราชวิทยาลัย
ปฏิทินปักขคณนา