หน้าแรก

กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

นักธรรมชั้นตรี
กำหนดสอบวันที่ ๒๙ - ๓๐ กันยายน, ๑ - ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(ขึ้น ๙ - ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๑)
ตรงกับวันศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์ - จันทร์
สอบเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. วันละวิชา(กระทู้ - ธรรม - พุทธ - วินัย)

นักธรรมชั้นโท - เอก
กำหนดสอบวันที่ ๕ - ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(แรม ๒ - ๕ ค่ำ เดือน ๑๒)
ตรงกับวันอาทิตย์ - จันทร์ - อังคาร - พุธ
สอบเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. วันละวิชา(กระทู้ - ธรรม - พุทธ - วินัย)

ธรรมศึกษาชั้นตรี - โท - เอก
กำหนดสอบวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๒)
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๕๐ น. สอบวิชาธรรม
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๔.๕๐ น. สอบวิชาพุทธ
เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๕.๕๐ น. สอบวิชาวินัย

*** สรุปนักธรรม เหมาะสำหรับเตรียมสอบ ***
นักธรรมตรี (1.55 MB) https://goo.gl/h6oHw6
นักธรรมโท (1.81 MB) https://goo.gl/b82MGL
นักธรรมเอก (1.93 MB) https://goo.gl/PR6sKK 
[เพิ่มเติม  "พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐"]
ผู้ที่มีเวลาน้อย อ่านไม่ทัน อ่านสรุปนี้มีโอกาสสอบผ่าน 70%

**หมายเหตุ แชทส่งข้อความแนะนำและเล่าผลสอบของตนให้ แอดมินเว็บ ฟัง :)

** ข้อสอบนักธรรม พร้อมเฉลย จากแม่กองธรรมสนามหลวง **

คลิกเข้าร่วมกลุ่ม เพื่อโพสถามปัญหากับผู้รู้ ติดตามข่าวสาร แชร์ไฟล์สรุปแต่ละวิชา แชร์ข้อสอบเก่า
https://www.facebook.com/groups/naktham/


** แนะนำให้ศึกษา เหมาะสำหรับพระภิกษุสามเณรผู้บวชใหม่ **
หนังสือนวโกวาท สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
ดาวโหลดหนังสือ PDF
ดาวโหลดเสียงอ่านโดยโจโฉ MP3 (ฟัง 2 ชั่วโมง 31 นาที)
ข้อสอบปีล่าสุด
ข้อสอบนักธรรม
ผลสอบนักธรรม
ตรี
โท
เอก
แม่กองธรรม
ไฟล์สรุปนักธรรม
ข้อสอบเก่า
เก็งข้อสอบ
ติวข้อสอบ
แจกข้อสอบนักธรรม
ธรรมศึกษา
แนวข้อสอบ
ประกาศผลสอบ
วันสอบ
ชั้นตรี
ชั้นโท
ชั้นเอก
กระทู้
ธรรมวิภาค
พุทธประวัติ
ศาสนาพิธี
วินัยมุข
อนุพุทธประวัติ
ธรรมวิจารณ์
พุทธานุพุทธประวัติ
เลี่ยงเชียง
ไม่ต้องพึ่งข้อสอบรั่ว
เตรียมสอบ
ติวเข้ม
นวกะ
นวโกวาท
สอบผ่าน
สถิติ
ตัวอย่างการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม
พุทธศาสนสุภาษิต
แม่กองบาลี
สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง
วัดชนะสงคราม
หลักสูตรนักธรรม
pass_exam
gongtham.net
infopali.net
th.wikipedia.org
watchanasongkram.com
mahaoath.com
มหาโอ๊ทดอทคอม
lc2u.org
thairath.co.th
ด่วน...แฉทุจริตข้อสอบนักธรรมตรี