หน้าแรก

*** ประกาศผลสอบนักธรรม ประจำปี ๒๕๖๐ ***
http://www.gongtham.net
ไลน์บริการสอบถามข้อมูลแม่กองธรรม

เว็บแม่กองธรรมสนามหลวง http://www.gongtham.net
คลิกเข้าไป Facebook กดถูกใจ เพจแม่กองธรรมสนามหลวง (อย่างเป็นทางการ) เพื่อติดตามข่าวสาร นักธรรม ธรรมศึกษา


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ปฏิทินสำหรับพระภิกษุสามเณร ธรรมยุต
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ไขข้อสงสัย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

*** สรุปนักธรรม เหมาะสำหรับเตรียมสอบ ***
คลิกเปิดอ่านออนไลน์...
ในวันสอบจริง เวลา 12.45-16.30 น. จะไม่สามารถคลิกเข้าไปดูไม่ได้นะครับ กราบขออภัยนะครับ _/|\_
นักธรรมตรี https://goo.gl/h6oHw6
นักธรรมโท https://goo.gl/b82MGL
นักธรรมเอก https://goo.gl/PR6sKK 
[เพิ่มเติม  "พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐"]
ผู้ที่มีเวลาน้อย อ่านไม่ทัน อ่านสรุปนี้มีโอกาสสอบผ่าน 70%

จงใช้เวลาที่เหลือในการ ฝึกฝนและท่องจำ ให้มากที่สุด...
" ตนแลเป็นที่พึ่งของตน คนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ บุคคลที่ฝึกตนดีแล้ว ย่อมได้ที่พึ่งที่ได้โดยยาก "
หมายเหตุ ประสงค์สิ่งใด ส่งข้อความแชทมาคุยกัน เช่น แจ้งปัญหาการดาวโหลด,มีข้อแนะนำหรือจะเล่าผลสอบของตนให้ แอดมินเว็บ ฟังก็ได้ครับ :)


** ข้อสอบนักธรรม พร้อมเฉลย จากแม่กองธรรมสนามหลวง **

คลิกเข้าร่วมกลุ่ม เพื่อโพสถามปัญหากับผู้รู้ แชร์ไฟล์สรุปแต่ละวิชา แชร์ข้อสอบเก่า
https://www.facebook.com/groups/naktham/


** แนะนำให้ศึกษา เหมาะสำหรับพระภิกษุสามเณรผู้บวชใหม่ **
หนังสือนวโกวาท สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
ดาวโหลดหนังสือ PDF
ดาวโหลดเสียงอ่านโดยโจโฉ MP3 (ฟัง 2 ชั่วโมง 31 นาที)
ข้อสอบปีล่าสุด
ข้อสอบนักธรรม
ผลสอบนักธรรม
ตรี
โท
เอก
แม่กองธรรม
ไฟล์สรุปนักธรรม
ข้อสอบเก่า
เก็งข้อสอบ
ติวข้อสอบ
แจกข้อสอบนักธรรม
ธรรมศึกษา
แนวข้อสอบ
ประกาศผลสอบ
วันสอบ
ชั้นตรี
ชั้นโท
ชั้นเอก
กระทู้
ธรรมวิภาค
พุทธประวัติ
ศาสนาพิธี
วินัยมุข
อนุพุทธประวัติ
ธรรมวิจารณ์
พุทธานุพุทธประวัติ
เลี่ยงเชียง
ไม่ต้องพึ่งข้อสอบรั่ว
เตรียมสอบ
ติวเข้ม
นวกะ
นวโกวาท
สอบผ่าน
สถิติ
ตัวอย่างการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม
พุทธศาสนสุภาษิต
แม่กองบาลี
สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง
วัดชนะสงคราม
หลักสูตรนักธรรม
pass_exam
gongtham.net
infopali.net
th.wikipedia.org
watchanasongkram.com
mahaoath.com
มหาโอ๊ทดอทคอม
lc2u.org
thairath.co.th
ด่วน...แฉทุจริตข้อสอบนักธรรมตรี
doisaengdham.org
ปักข์ปาติโมกข์.html
ปักข์ปาฏิโมกข์
วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
มหามกุฏราชวิทยาลัย
ปฏิทินปักขคณนา