หน้าแรก

ข่าว

ผลสอบนักธรรมชั้น โท เอก เฉพาะส่วนกลาง ปี 2556 ออกแล้ว
(ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2557)


ผลสอบนักธรรมชั้นตรี 2556 ณ ตอนนี้ แม่กองธรรมสนามหลวง มีประกาศ...
- ส่วนกลาง (มหานิกาย)
- ส่วนกลาง (ธรรมยุต)
- ภาค 12 , 14, 17 (มหานิกาย)
- ภาค 1-2-3, 12-13 (ธรรมยุต)
- ภาค 14-15 (ธรรมยุต)
- ภาค 16-17-18 (ธรรมยุต)
(ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2556)


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ข้อสอบนักธรรม พร้อมเฉลยจากแม่กองธรรมสนามหลวง

คลิกเข้าร่วมกลุ่ม เพื่อติดตามข่าวสาร แชร์ไฟล์สรุปแต่ละวิชา แชร์ข้อสอบเก่า 
(ข้อมูลจะมีอัพเดตกว่าเว็บ)...

ข้อสอบปีล่าสุด
ข้อสอบนักธรรม
ผลสอบนักธรรม
ตรี
โท
เอก
แม่กองธรรม
ไฟล์สรุปนักธรรม
ข้อสอบเก่า
เก็งข้อสอบ
ติวข้อสอบ
แจกข้อสอบนักธรรม
ธรรมศึกษา
แนวข้อสอบ
ประกาศผลสอบ
วันสอบ
ชั้นตรี
ชั้นโท
ชั้นเอก
กระทู้
ธรรมวิภาค
พุทธประวัติ
ศาสนาพิธี
วินัยมุข
อนุพุทธประวัติ
ธรรมวิจารณ์
พุทธานุพุทธประวัติ
เลี่ยงเชียง
ไม่ต้องพึ่งข้อสอบรั่ว
เตรียมสอบ
ติวเข้ม
นวกะ
นวโกวาท
สอบผ่าน
สถิติ
ตัวอย่างการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม
พุทธศาสนสุภาษิต
แม่กองบาลี
สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง
วัดชนะสงคราม
หลักสูตรนักธรรม
pass_exam
gongtham.net
infopali.net
th.wikipedia.org
watchanasongkram.com
mahaoath.com
มหาโอ๊ทดอทคอม
lc2u.org
thairath.co.th
ด่วน...แฉทุจริตข้อสอบนักธรรมตรี
Comments