Československý svaz Nahovnystů


home      Nahovnysmus     Hovadismus    autoři    Svaz     díla     ukázky    návštěvní kniha    

     Nahovnysmus nemá, i když se to může zdát, nic společného s žádnými exkrementy. Vulgárně vyhlížející český název pramení z doslovného překladu latinského slova EPIMERDAISM. Přičemž EPI je předpona NA, MERD, to milovníci francouzského filmu jistě znají…znamená HOVNO. A ISM je přípona označující vědní obor. Je až příznačné že varianta toho slovního spojení se objevuje i v české hovorové mluvě, jako výraz pro něco, co není jak má být, tedy výraz, “ je to na hovno”. Od tud tedy Nahovnysmus.

          Je to jedna z mála teorií, které jdou bez okolků aplikovat na jakoukoliv praxi. Její zápřah je tak široký, že pod svá mohutná křídla pojme naprosto vše. Skutečně Nahovnysté se pohybují v prostoru bez hranic od filozofie přes právo, všechna umění, řemesla, tanec , hudbu, sport, literaturu až po předměty běžného užívání. Samozřejmě není možné, aby se jeden autor mohl věnovat všem oblastem a tak se Nahovnysté sdružili do organizace, kterou s hrdostí reprezentuji, aby každý se svým zaměřením přispěl do toho obrovského molochu osvěty. 
Zatím je velmi málo lidí, kteří o samotné existenci Nahovnysmu vědí a vlastně ani není divu, protože školský system v žádném státě světa nezahrnuje osnovy, které by se Nahovnystickou tématikou zabývaly, přičemž je jeho prokazatelná existence spatřována již od dob oddělování se lidstva od zvířat a to první myšlenkou, která přímo nevedla k získání potravy či dalšího potomstva. 
To co na této teorii miluji je to, že ji lze ve velké zkratce vystihnout jednou prostou větou “Nahovnysmus je hledání a vytváření jasného smyslu v samotných principech nesmyslu a vytváření a hledání nesmyslu ve smyslu nesmyslů.” 


                                                                             ředitel svazu
                                                                          Vojtěch Moravec

 Fotografie Nahovnystické značky zákazu vjezdu do pole a boudy na něm.