Tündérkert Óvoda és Bölcsőde Nagyhegyes

Legújabb hírek

  • Beiratkozás 2021.
    Létrehozta: Óvoda Nagyhegyes Tündérkert, 2021. ápr. 8. 2:06
  • Fejlesztő pedagógus ajánlásai Kedves Szülők!Az alábbi két feladatot fejlesztőpedagógusunk ajánlja az iskolába készülőknek.
    Létrehozta: Óvoda Nagyhegyes Tündérkert, 2020. máj. 1. 9:23
  • Nyilatkozat ügyeletet igénylő szülők részére
    Létrehozta: Óvoda Nagyhegyes Tündérkert, 2020. ápr. 28. 22:28
1 - 3 bejegyzés látható (összesen 72 van). További elemek »

Legújabb képek

Google HírekA TÜNDÉRKERT ÓVODA BEMUTATÁSA

Óvodánk 1998-ban épült. A település központjában helyezkedik el. Környezeti adottságai kedvezőek, szinte beleépült az erdőbe. Zajtól, portól, levegőszennyeződéstől mentes zöld övezet.

Óvodánk alapterülete 1149 négyzetméter, benne 6 csoportszoba, jól felszerelt tornaterem, saját konyha, 90 férőhelyes ebédlő és a hozzájuk tartozó kiszolgáló helyiségek találhatók. A konyha és az ebédlő közétkeztetésre is szolgál.

A foglalkoztató szobák, a törvényi előírásoknak megfelelő nagyságúak, beépített szekrényekkel ellátva, megfelelő megvilágítással, valamennyi foglalkoztatóhoz saját terasz kapcsolódik. Irodáink légkondicionáltak, számítógépeink internet elérhetőséggel rendelkeznek.

Tornatermünk 72 négyzetméter, bordásfalakkal és megfelelő tornatermi eszközökkel van ellátva, gyógytestneveléshez szükséges eszközökkel is rendelkezünk, mivel heti 1 alkalommal gyógytestnevelő foglalkozik óvodás gyerekeinkkel.

Óvoda konyhánk 400 főre főz; óvodás, általános iskolás gyerekekre, alkalmazottakra (saját és más intézmények dolgozóira) szociális étkeztetésen belül ellátjuk a rászorultak étkeztetését, valamint a házi gondozottakat. Vendégétkeztetést, amennyire kapacitásunk engedi, igény szerint diétával.
Ellátjuk még az Idősek Háza lakóit, szükség szerint itt is diétát biztosítunk. Konyhánk eszközbeli felszereltsége átlagos. 

Óvodánk eszközellátottsága megfelelő, logopédiai eszközellátottságunk más óvodákhoz viszonyítva jobbnak mondható.

Az óvoda épületéhez tartozó udvar 11521 négyzetméter. Udvari játékaink állapota megfelel az uniós követelményeknek. Udvari játékaink mellett szánkódombbal és pancsoló medencével is rendelkezünk. Udvarunk árnyékolása megfelelő (fák, ligetek).
Rendelkezünk mini röplabdapályával valamint mobil futballkapukkal.
A nevelő-oktató munkát 11 fő óvodapedagógus végzi, munkájukat 5 fő dajka néni és 1 fő bölcsődei gondozónő; mivel egységes óvoda bölcsődei csoportunk is van. Óvónőink közül 5 fő rendelkezik pedagógus szakvizsgával.

A szakmai munka a tevékenységközpontú óvodai nevelési program alapján folyik, a helyi sajátosságaink figyelembe vételével.

Gyermekképünk

 Egészséges, edzett, jó fizikai képességekkel rendelkező, lelkileg is kiegyensúlyozott, jól kommunikáló, kooperáló, környezetét szerető, védő gyerekek nevelése a célunk, akik bátran eligazodnak a mindennapokban.

 

 Óvodaképünk

 A családi nevelést kiegészítve, jól képzett, innovatív pedagógusok közreműködésével, tágas, jól felszerelt, hatalmas udvarral rendelkező épületben, nyugodt, szeretetteljes légkörben igyekszünk a gyerekek harmonikus fejlődését, egyéni képességeinek kibontakoztatását elősegíteni változatos tevékenységek biztosításával.

 Jövőképünk

Olyan óvodaként kívánunk működni, ahol az egyenlő hozzáférés érdekében minden gyermek esélyt kap személyiségének kibontakoztatására. Nevelőtestületünk ezért magas szintű együttműködéssel, problémamegoldó készséggel folyamatosan figyel partnerei jogos igényeire, annak érdekében, hogy közös erőfeszítéssel pedagógiai programunk koncepciói megvalósuljanak.

Arra törekszünk, hogy minél otthonosabb, barátságosabb, élményekben gazdagabb óvodai légkört alakítsunk ki, ahova a szülők szívesen hozzák gyermekeiket, és ahol ők jól érzik magukat.

Mindezek megvalósítására a garanciát abban látjuk, ha a szakembereink nyitott, kreatív, elhivatott személyek, kik folyamatosan fejlesztik pedagógiai tudásukat, tele vannak ambícióval, lelkesek. Partnereink észrevételeit figyelembe vesszük, s a felmerülő problémákat a lehető legrövidebb úton orvosoljuk

Intézményünk innovációját széles körben is hozzáférhetővé és ismertté tettük.
Hangsúlyos szerepet kap a kompetencia alapú fejlesztés, mely lehetőséget biztosít:

-         a képességfajták, képességszintek szerinti fejlesztés lehetőséget biztosít,

-         a gyermekek neveltségi szintjét és fejlettségét figyelembevevő differenciált fejlesztésre,

-         az óvoda-iskola átmenet, a befogadó pedagógiai, a játék, az érzelem és az erkölcs új tartalmú megközelítésére,

-         saját kompetens személyiséggé válási folyamatának megsegítéséhez,


Óvodaszintű hagyományaink: Télapó, Karácsony, Farsang, Gyermeknap, Évzáró.
Csoporthagyományok, ünnepek: Születésnap, Névnap, Húsvét, Anyák napja, kirándulások. Nemzeti ünnepeink, megemlékezések: Március 15., Augusztus 20., Október 23.

Hagyománnyá fejlődött az óvoda-iskola kapcsolatában egymás nyílt napjainak látogatása. (Nevelési elveink összehangolása).

Óvodánkban a Nagyhegyesi „Tündérkert” Közhasznú Alapítvány működik.

Jelentős segítséget nyújtanak a felajánlott 1%-okból befolyt összegek játék-, és eszközállományunk fejlesztéséhez, hagyományaink, rendezvényeink, kirándulásaink megszervezéséhez.

Nagycsoportosainknak nyaranta három napos erdei óvoda programot szervezünk, mivel környezetbarát óvodánk fontos alapelve a természettel való pozitív kapcsolat alakítása a gyermekekben. Ez érdekében pályáztunk a Zöld Óvoda és a Madárbarát Óvoda cím elnyerésére.