ההכשרה הנדרשת ממומחה לכתב יד


‏1.‏ הכשרה מעשית‏
מומחה לכתב יד צריך לעבור הכשרה אינטנסיבית במשך שלוש שנים לפחות אצל מומחה ‏מוכר בתחום. עיקר הלימודים הם עבודה מעשית וצבירת ניסיון בדרך של חניכה ועבודה ‏משותפת על תיקים עם מומחה מנוסה. ‏

‏2. ספרות מקצועית
מומחה לכתב יד צריך להכיר על בוריה את הספרות המקצועית בתחום זיהוי כתב היד. ספרים ‏מרכזיים בתחום הם:‏
Suspect Document-their scientific examination (Wilson R. Harrison)‎
Questioned Document Problems (Albert S. Osborn)‎
‏ ‏
‏3.‏ גרפולוגיה מדעית - שינויים בכתב יד עקב שינויים נסיבתיים ופרמננטיים
מומחה לכתב יד צריך ללמוד גרפולוגיה כמבחן אישיות במידה מספקת כך שיוכל ‏להתמודד עם שינויים אפשריים בכתב יד שאינם נובעים מזיוף אלא ממצבי מחלה, זקנה, ‏צריכת סמים ומשבר נפשי. ידע זה הוא חיוני למומחה כדי להימנע מטעות בזיהוי. ‏

‏4. הכשרה משפטית
‏ מומחה לכתב יד פועל בשדה המשפטי. חוות הדעת שלו נקראות על ידי השופטים, נבחנות ‏באמות משפטיות ומהוות נדבך מרכזי מהראיות בתיק בית המשפט. מומחה לכתב יד צריך לדעת ‏לארגן את ממצאי בדיקותיו כך שיעמדו במבחן קפדני בבי המשפט. בנוסף צריך מומחה מיומן ‏להיות מסוגל להתמודד היטב עם חקירה נגדית בבית המשפט ולהיות מסוגל לסייע לבית המשפט ‏ו/או לעורכי הדין בחקר האמת ובחקירה נגדית של מומחים אחרים בתחום. לפיכך, הכשרה ‏משפטית, גם אם לא תואר במשפטים, חיונית להצלחת המומחה בעבודתו.‏
"לאור המחלוקת שנתגלעה בין הגרפולוגים, כאמור לעיל, הגיעו הצדדים להסכמה, כי ימונה מומחה מטעם בית המשפט. כב' השופטת רונן, אשר בפניה  התנהלה התביעה עד לשלב ההוכחות, מינתה את מר יונתן נפתלי כמומחה מטעם בית המשפט.."
Comments