หนังสือสอบ กรมการปกครอง ปี 60

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ในหลายจังหวัด จำนวนหลายอัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ - 17 สิงหาคม 2560

การรับสมัครสอบ

รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ - 17 สิงหาคม 2560 โดยผู้สนใจสมัคร สามารถดูวัน เวลาและสถานที่รับสมัครในแต่ละจังหวัดได้ที่ "รายละเอียดเพิ่มเติม" หัวข้อ การรับสมัคร


1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดศรีสะเกษ)

วันที่เริ่ม : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560

วันที่สิ้นสุด :วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560

จำนวน 22 ตำแหน่ง

- รายละเอียดเพิ่มเติม


2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดพิจิตร)

วันที่เริ่ม : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560

วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560

จำนวน 11 ตำแหน่ง

- รายละเอียดเพิ่มเติม


3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดมหาสารคาม)

วันที่เริ่ม : วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560

จำนวน 14 ตำแหน่ง

- รายละเอียดเพิ่มเติม


4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดสุพรรณบุรี)

วันที่เริ่ม : วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560

จำนวน 4 ตำแหน่ง

- รายละเอียดเพิ่มเติม


5. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (จังหวัดจันทบุรี)

วันที่เริ่ม : วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560

จำนวน 1 ตำแหน่ง

- รายละเอียดเพิ่มเติม


6. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดจันทบุรี)

วันที่เริ่ม : วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560

จำนวน 2 ตำแหน่ง

- รายละเอียดเพิ่มเติม


7. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดจันทบุรี)

หน่วยงาน : กรมการปกครอง

วันที่เริ่ม : วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560

จำนวน 10 ตำแหน่ง

- รายละเอียดเพิ่มเติม


8. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดเชียงใหม่)

วันที่เริ่ม : วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560

จำนวน 2 ตำแหน่ง

- รายละเอียดเพิ่มเติม


9. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดเชียงใหม่)

วันที่เริ่ม : วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560

จำนวน 27 ตำแหน่ง

- รายละเอียดเพิ่มเติม


10. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดชลบุรี)

วันที่เริ่ม : วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560

จำนวน 11 ตำแหน่ง

- รายละเอียดเพิ่มเติม


11. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดอ่างทอง)

วันที่เริ่ม : วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560

จำนวน 7 ตำแหน่ง

- รายละเอียดเพิ่มเติม


12. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดศรีสะเกษ)

วันที่เริ่ม : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560

วันที่สิ้นสุด :วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560

จำนวน 3 ตำแหน่ง

- รายละเอียดเพิ่มเติม


13. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดสุรินทร์)

วันที่เริ่ม : วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560

วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560

จำนวน 17 ตำแหน่ง

- รายละเอียดเพิ่มเติม


14. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดลำปาง)

วันที่เริ่ม : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560

วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560

จำนวน 12 ตำแหน่ง

- รายละเอียดเพิ่มเติม


15. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดตรัง)

วันที่เริ่ม : วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560

วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

จำนวน 1 ตำแหน่ง

- รายละเอียดเพิ่มเติม


16. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดตรัง)

วันที่เริ่ม : วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560

วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

จำนวน 10 ตำแหน่ง

- รายละเอียดเพิ่มเติม


17. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดพัทลุง)

วันที่เริ่ม : วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560

วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

จำนวน 11 ตำแหน่ง

- รายละเอียดเพิ่มเติม


18. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดร้อยเอ็ด)

วันที่เริ่ม : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560

วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560

จำนวน 1 ตำแหน่ง

- รายละเอียดเพิ่มเติม


19. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดร้อยเอ็ด)

วันที่เริ่ม : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560

วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560

จำนวน 21 ตำแหน่ง

- รายละเอียดเพิ่มเติม


20. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

วันที่เริ่ม : วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560

วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560

จำนวน 1 ตำแหน่ง

- รายละเอียดเพิ่มเติม


21. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

วันที่เริ่ม : วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560

วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560

จำนวน 18 ตำแหน่ง

- รายละเอียดเพิ่มเติม


22. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดชุมพร)

วันที่เริ่ม : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560

วันที่สิ้นสุด :วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560

จำนวน 6 ตำแหน่ง

- รายละเอียดเพิ่มเติม


23. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดอำนาจเจริญ)

หน่วยงาน : กรมการปกครอง

วันที่เริ่ม : วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560

วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

จำนวน 7 ตำแหน่ง

- รายละเอียดเพิ่มเติม


24. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดกระบี่) แก้ไขวันสมัคร

วันที่เริ่ม : วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560

วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560

จำนวน 8 ตำแหน่ง

- รายละเอียดเพิ่มเติม


25. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดกาฬสินธุ์)

วันที่เริ่ม : วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560

วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

จำนวน 2 ตำแหน่ง

- รายละเอียดเพิ่มเติม


26. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดฉะเชิงเทรา)

วันที่เริ่ม : วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560

วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

จำนวน 11 ตำแหน่ง

- รายละเอียดเพิ่มเติม


27. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดนครนายก)

หน่วยงาน : กรมการปกครอง

วันที่เริ่ม : วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560

วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560

จำนวน 4 ตำแหน่ง

- รายละเอียดเพิ่มเติม


28. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดเพชรบุรี)

วันที่เริ่ม : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560

วันที่สิ้นสุด :วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560

จำนวน 1 ตำแหน่ง

- รายละเอียดเพิ่มเติม


29. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดเพชรบุรี)

วันที่เริ่ม : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560

วันที่สิ้นสุด :วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560

จำนวน 3 ตำแหน่ง

- รายละเอียดเพิ่มเติม


30. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดลพบุรี)

วันที่เริ่ม : วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560

วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560

จำนวน 11 ตำแหน่ง 

- รายละเอียดเพิ่มเติม


31. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดกระบี่)

วันที่เริ่ม : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560

วันที่สิ้นสุด :วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560

จำนวน 8 ตำแหน่ง

- รายละเอียดเพิ่มเติม


32. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดลำพูน)

วันที่เริ่ม : วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560

วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

จำนวน 10 ตำแหน่ง

- รายละเอียดเพิ่มเติม


33. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

วันที่เริ่ม : วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560

วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

จำนวน 7 ตำแหน่ง

- รายละเอียดเพิ่มเติม


34. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดสกลนคร)

วันที่เริ่ม : วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560

วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

จำนวน 18 ตำแหน่ง

- รายละเอียดเพิ่มเติม


35. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (จังหวัดหนองบัวลำภู)

วันที่เริ่ม : วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560

วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560

จำนวน 1 ตำแหน่ง

- รายละเอียดเพิ่มเติม


36. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดหนองบัวลำภู)

วันที่เริ่ม : วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560

วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560

จำนวน 5 ตำแหน่ง

- รายละเอียดเพิ่มเติม


37. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดเพชรบุรี) แก้ไขวันรับสมัคร

วันที่เริ่ม : วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560

วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

จำนวน 1 ตำแหน่ง

- รายละเอียดเพิ่มเติม


38. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดเพชรบุรี) แก้ไขวันรับสมัคร

วันที่เริ่ม : วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560

วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

จำนวน 3 ตำแหน่ง

- รายละเอียดเพิ่มเติม


39. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดสมุทรสาคร)

วันที่เริ่ม : วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560

วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

จำนวน 3 ตำแหน่ง

- รายละเอียดเพิ่มเติม


40. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดขอนแก่น)

วันที่เริ่ม : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560

วันที่สิ้นสุด :วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560

จำนวน 1 ตำแหน่ง

- รายละเอียดเพิ่มเติม


41. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดขอนแก่น)

วันที่เริ่ม : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560

วันที่สิ้นสุด :วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560

จำนวน 25 ตำแหน่ง

- รายละเอียดเพิ่มเติม


42. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (จังหวัดอำนาจเจริญ)

วันที่เริ่ม : วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560

วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

จำนวน 1 ตำแหน่ง

- รายละเอียดเพิ่มเติม


43. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดชัยภูมิ)

วันที่เริ่ม : วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560

วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

จำนวน 17 ตำแหน่ง

- รายละเอียดเพิ่มเติม


44. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดอุตรดิตถ์)

วันที่เริ่ม : วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560

วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

จำนวน 1 ตำแหน่ง

- รายละเอียดเพิ่มเติม


45. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดอุตรดิตถ์)

วันที่เริ่ม : วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560

วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

จำนวน 9 ตำแหน่ง

- รายละเอียดเพิ่มเติม


46. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดสุพรรณบุรี) แก้ไขวันรับสมัคร

วันที่เริ่ม : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560

วันที่สิ้นสุด :วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560

จำนวน 4 ตำแหน่ง

- รายละเอียดเพิ่มเติม


47. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดพะเยา)

วันที่เริ่ม : วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560

จำนวน 1 ตำแหน่ง

- รายละเอียดเพิ่มเติม


48. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดพะเยา)

วันที่เริ่ม : วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560

จำนวน 8 ตำแหน่ง

- รายละเอียดเพิ่มเติม


49. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดพิษณุโลก)

วันที่เริ่ม : วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560

วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

จำนวน 1 ตำแหน่ง

- รายละเอียดเพิ่มเติม


50. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดพิษณุโลก)

วันที่เริ่ม : วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560

วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

จำนวน 9 ตำแหน่ง

- รายละเอียดเพิ่มเติม


51. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดสิงห์บุรี)

วันที่เริ่ม : วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560

วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560

จำนวน 1 ตำแหน่ง

- รายละเอียดเพิ่มเติม


52. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดสิงห์บุรี)

วันที่เริ่ม : วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560

วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560

จำนวน 6 ตำแหน่ง

- รายละเอียดเพิ่มเติม


53. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดสมุทรสงคราม)

วันที่เริ่ม : วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560

จำนวน 3 ตำแหน่ง

- รายละเอียดเพิ่มเติม


54. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง,เจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดอุบลราชธานี)

วันที่เริ่ม : วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560

จำนวน 22 ตำแหน่ง

- รายละเอียดเพิ่มเติม-------------------------------------------------------------------------

การเปิดสอบของหน่วยงาน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน การเตรียม

ความพร้อมในการสอบเข้ารับราชการและทำงานของหน่วยงาน ก็ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง

ดังนั้นการหาคู่มือเตรียมสอบก็เป็นกุญแจสำคัญเช่นกัน

แอดมินขอแนะนำคู่มือสอบแนวข้อสอบหน่วยงาน ใหม่ล่าสุด

รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ มีสรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบที่ออกบ่อยพร้อมเฉลย

// อัพเดทใหม่ล่าสุด // พร้อมอ่าน พร้อมสอบ //

-----------------------------------------------------------------------

### ศูนย์หนังสือสอบ sheetchula  ###

### จำหน่าย แนวข้อสอบ งานราชการ  อัพเดทใหม่ล่าสุด ###

##  อ่านง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น ##

### รวบรวมแนวข้อสอบ เด็ด ๆ !! ###

** สนใจแนวข้อสอบ ติดต่อ ID Line 0846793300 ***

หรือ @kyx1727x (เติม@ข้างหน้าด้วยนะคะ)

มี 3 แบบให้เลือก

1 File [ PDF ] สามารถปริ้นอ่านได้ จัดส่งภายใน 1-3 ชม. ราคา 409 บาท

2 หนังสือ+MP3 ( พรบ.เพิ่มเติม) หรือ (แนวข้อสอบเด็ดๆ ) จัดส่ง EMS รอรับ 1-3 วัน ราคา 799 บาท

3 หนังสือ+MP3 บรรยายแนวข้อสอบ สามารถฟังในรถหรือ CD ที่บ้านได้ เข้าใจง่ายสุดๆ ราคา 1,500 บาท

ลูกค้าสามารถโอนเงิน และแจ้งสลีปมาได้เลยคะ

ธนาคารกสิกรไทย

เลขบัญชี 100-2-69593-2

ชื่อบัญชี นส.นฤมล ค้อจันทา

ธนาคารธนชาต

เลขบัญชี 177-2-11838-9

ชื่อบัญชี นส.นฤมล ค้อจันทา

ธนาคารกรุงไทย

เลขบัญชี 986-0-81782-0

ชื่อบัญชี นส.นฤมล ค้อจันทา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่าน

เป็นกำลังใจข้อให้สอบผ่านนะคะ

**แจ้งสลีปการโอน มาทางไลน์ ID 0846793300 หรือ ID 0929830054 ได้เลยจ้า**


>>มีสรุปเนื้อหาทั้งหมด และรวบรวมแนวข้อสอบเด็ดๆ จำนวน 200-250 หน้า<<

// รวบรวมโดยผู้เชี่ยวชาญ // รวมข้อสอบเด็ดๆ จากห้องสอบจริง //

** โปรดระวังพวกซื้อไป ขายต่อ ข้อมูลจะไม่อัพเดต !!!! **

**แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย อัพเดทใหม่ล่าสุด (ทุกปี) **

 **ชุดติวพิเศษ บรรยายแนวข้อสอบ จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ**

*** ห้ามพลาด !! รวมแนวข้อสอบเด็ดๆ โดนๆ ***

      ** หนังสือสอบ คุณภาพ อ่านเพื่อเตรียมตัวสอบ **

         ***ข้อสอบ อัพเดทใหม่ รีวิวลูกค้า เพียบ !! ***

***สรุปเนื้อหา เด็ดๆ ข้อสอบ เด็ดๆ พิเศษเพื่อลูกค้าทุกท่าน***


สอบถามแนวข้อสอบที่  https://line.me/R/ti/p/%40kyx1727x


/// เป็นกำลังใจขอให้ลูกค้าทุกท่าน สอบผ่าน ขอให้โชคดีในการสอบคะ ///

Comments