Vägarna‎ > ‎

Siktesröjning

Information angående siktröjning

Nättraby Vägförenings styrelse informerar härmed om de regler som gäller för att bidra till ökad trafiksäkerhet och trevnad i området genom uppmana Er fastighetsägare att undanröja siktskymmande växtlighet på tomterna.

Häckar och annan skymmande växtlighet vid vägkorsningar och kurvor ska skäras ned till en högsta höjd av 80 cm över vägbanan på en sträcka av minst 10 m från tomtgränsen. Träd intill belysningsstolpar måste rensas på grenar så att bättre ljusspridning erhålls.

Läs vidare om siktröjning i nedanstående information.

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Visa Ladda ned
Information om siktröjning  2691 kB v. 1 21 apr. 2016 03:37 Göran Carlander