Vägarna i föreningen
Klassificering av vägarna , enligt Lantmäteriet:
 • Röda vägar, sådana vägar som kommunen är väghållare för
 • SB-vägar, sådana vägar som samutnyttjas
 • ISB-vägar, lokala vägar
Nedan vägar ansvarar föreningen för: 
(Gc = Gång och cykelväg)

ISB Vägar
 • Alevägen
 • Anslutning Gc-väg till gångbro
 • Anslutning till Stenhuggarevägen
 • Backvägen + lilla Ringvägen
 • Bergsvägen + anslutning 8:13 m.fl.
 • Bruksvägen
 • Del av Bofinksvägen
 • Mjövikstrandsvägen
 • Doppingstigen
 • Ejderstigen inkl. Gc-väg
 • Ekebacksvägen
 • Enevägen
 • Entitevägen
 • Fasanstigen+ inkl tillfart 4 fast. (Fasanst. 32)
 • Fridhällsvägen
 • Förlängning Lövenäsvägen Bjärby 1:14
 • Förlängningen gamla landsvägen
 • Gc väg anslutning centrum
 • Gc väg busslinga-Bruksvägen
 • Gc väg Hallengrensvägen Fredriksdalsvägen
 • Gc väg Norra vägen-Vårdcentral
 • Gc väg Ringvägen-Parkvägen + anslutning Tallvägen
 • Gc väg Roslundavägen-Hörnebergsvägen
 • Gc väg utmed Mmjöviksvägen
 • Genvägen
 • Granitvägen
 • Gårdsvägen
 • Gärdesvägen
 • Hallengrensvägen
 • Havgårdsvägen
 • Hejans väg
 • Hörnebergsvägen
 • Kakelungnsmakarens väg
 • Klarabergsvägen
 • Klockarevägen
 • Koltrastvägen
 • Kyrkvägen mot Sjuhalla
 • Ladugårdspassage Bjärby 3:17
 • Lindwalls väg
 • Lärkvägen
 • Mellanvägen
 • G:a Mjöviksvägen
 • Murvägen
 • Måsvägen
 • Norra vägen
 • Nylunds väg + Gc väg till Hörnebergsvägen
 • Orredalsvägen
 • Parkvägen 10 A-D
 • Ringvägen
 • Roslundavägen
 • Scoutvägen
 • Sieslättsvägen
 • Skogsvägen
 • Skolvägen
 • Stationsvägen
 • Stenhuggarevägen
 • Södra parkvägen
 • Södra vägen
 • Tallvägen
 • Tegelvägen
 • Trädgårdsvägen
 • Vargungevägen
 • Klockebacken.
 • Parallell till G:aMjöviksvägen. Vid Villa Aurora
 • Tärnstigen + väg till återvinningscentral.
 • Väg till Vörta gård
 • Västra vägen
 • Åslättsvägen
 • Ängsvägen
 • Östra vägen
SB Vägar
 • Fredriksdalsv. + G:a Mjöviksvägen
 • Parkvägen
 • Mjöviksstrandsv. + Lövnenäsvägen
Röda vägar
 • Väg till pumpstation Trädgårdsvägen
 • Väg till f.d kommunhus inkl. parkering
 • Väg till Pumpstation Tärnstigen
 • Gc väg till Nättraby centrum
 • Gc väg Mjöviksvägen- Fredriksdalsvägen
 • Parkering centrum + anslutningsväg
 • Kråkvägen
 • Skatvägen
 • Uvvägen
 • Finkvägen
 • Örnvägen
 • Kylvägen
 • G:a Idrottsvägen
 • Handelsvägen
 • Klockebacken
 • Åslättsvägen fram till grusad Hamnplan
 • Mjövikstrand (väg till Mjövik 3:20=




Tips! Använd Eniros kartor för att få reda på mer om en viss väg.