Jourlista

Jour snöröjning vintern 2018-2019. Jourhavande

 Vecka    Jourhavande
 48                     Lars-Göran Forss
 49  Maj Svensson
 50                  Jan-Erik Sahlman
 51  Carl Brüdigam
 52  Bernt-Eric Mattisson
 01  Mats Andreasson
 02  Maj Svensson
 03  Jan-Erik Sahlman
 04  Lars-Göran Forss
 05  Carl Brüdigam
 06  Bernt-Eric Mattisson
 07  Mats Andreasson
 08  Lars-Göran Forss
 09  Maj Svensson
 10  Carl Brüdigam
 11  Jan-Erik Sahlman
 12  Bernt-Eric Mattisson
 13  Mats Andreasson


Jourhavande:          Jan-Erik Sahlman       Jourtelefon: 0727-211 907

                            Carl Brüdigam           Jourtelefon: 0727-211 907

                            Mats Andreasson        Jourtelefon: 0727-211 907

                            Lars-Göran Forss       Jourtelefon: 0727-211 907

                            Maj Svensson           Jourtelefon: 0727-211 907

                       Bernt-Eric Mattisson   Jourtelefon: 0727-211 907


Vid eventuella frågor, synpunkter eller klagomål v g kontakta ansvarig jourhavande enligt ovan på jourtelefonen; 0727-211 907


Besök gärna vår hemsida: www.nvf.nu 


 NVS:s standard för snöröjning och halkbekämpning innebär att under snöfall och upp till sex timmar därefter, inte ha större snödjup än 5-7 cm, beroende på snöns konsistens.

Sandning av vägarna skall senast påbörjas inom sex timmar efter att nederbörd som förorsakat halka upphört.

 

Halkbekämpning

För att få ett bättre väggrepp och därmed minimera halkrisken kan, under vissa förutsättningar, ibland sandning förekomma innan snön/nederbörden börjat falla.

 

Prioriterade vägar

Följande vägar är prioriterade och ska om möjligt vara snöröjda kl 0700 på vardagar:

  • Fredriksdalsvägen - Mjöviksvägen
  • Parkvägen
  • Roslundavägen
  • Genvägen - Hörnebergsvägen (delen mellan Mjöviksvägen och Roslundavägen)
  • Ringvägen
  • Kyrkvägen
  • Klockarebacken,  ICA Nättrans parkering

Övriga vägar ska i första hand snöröjas på dagtid.