Jourlista

Jour snöröjning vintern 2017-2018. Jourhavande

 Vecka    Jourhavande
 48                     Jan-Erik Sahlman
 49  Lars-Göran Fors
 50                  Allan Lindgren
 51  Carl Brüdigam
 52  Jan-Erik Sahlman
 01  Lars-Göran Fors
 02  Allan Lindgren
 03  Carl Brüdigam
 04  Lars-Göran Fors
 05  Jan-Erik Sahlman
 06  Allan Lindgren
 07  Carl Brüdigam
 08  Jan-Erik Sahlman
 09  Lars-Göran Fors
 10  Allan Lindgren
 11  Carl Brüdigam

Jourbyte söndagar kl 18.00

 Telefonummer till jourhavande:   0727-211 907

Vid eventuella frågor, synpunkter eller klagomål v g kontakta ansvarig jourhavande enligt ovan på jourtelefonen.
Vinterväghållning 2017 - 2018

NVS:s standard för snöröjning och halkbekämpning innebär att under snöfall och upp till sex timmar därefter, inte ha större snödjup än 5-7 cm, beroende på snöns konsistens.
Sandning av vägarna skall senast påbörjas inom sex timmar efter att nederbörd som förorsakat halka upphört.

Halkbekämpning

För att få ett bättre väggrepp och därmed minimera halkrisken kan, under vissa förutsättningar, ibland sandning förekomma innan snön/nederbörden börjat falla.

Prioriterade vägar

Följande vägar är prioriterade och ska om möjligt vara snöröjda kl 0700 på vardagar:
  • Fredriksdalsvägen - Mjöviksvägen
  • Parkvägen
  • Roslundavägen
  • Genvägen - Hörnebergsvägen (delen mellan Mjöviksvägen och Roslundavägen)
  • Kyrkvägen
  • Klockarebacken
  • ICA Nättrans parkering
Övriga vägar ska i första hand snöröjas på dagtid.

Kontakt

Kontakter angående snöröjningen sker med den som har jour (se jourlista under respektive flik).
Jourlistan finns även på anslagstavla i ICA Nättran, Konsum samt på biblioteket, Nättrabyskolan.

Jourtelefon: 0727-211 907

Sandupptagning

Sandupptagning skall senast vara genomförd 30 april 2018. I tätbebyggda områden skall bevattning ske i samband med sandupptagningen.