Välkommen till Nättraby Vägars Samfällighetsförening.


Viktigt

Återställning av schaktning efter nerlagd bredbandsfiber, kommer att starta i centrala Nättraby vecka 37 och pågå in i vecka 38.
Därefter kommer asfaltering att ske. Inför asfalteringen kommer nya kantskärningar att göras, för att lagningarna skall bli bra.
Kanterna är ömtåliga, så kör försiktigt över schaktningarna.
Ser du något som inte är bra eller glömda schaktningar, kontakta NVS via vår epost.


Karlskrona Hem har nu startat sin byggnation av lägenheter/parhus vid Klockebacken. Det kommer innebära att tung trafik, kan ge störningar på Kyrkvägen och Tegelvägen under c:a ett år fram.


Nättraby Vägars Samfällighetsförenings policy, vad gäller farthinder, hittar Ni under fliken Vägarna.


På förekommen anledning, vill Vi än en gång påminna att 24 timmars regeln gäller fordon som parkeras längs vägen, eller på anvisade parkeringsplatser. Karlskrona Kommun beivrar överträdelser, med parkeringsböter
Här kan du läsa om fastighetsägarens ansvar för siktröjning.
Styrelsen
Sidan uppdaterad 2017-10-27