Välkommen till Nättraby Vägars Samfällighetsförenings hemsida.

Nättrabybor, tack för denna vinter.

I vinter har Vi haft en ny entreprenör för att sköta vår snöröjning och halkbekämpning. Vi har haft förhållandevis mycket snö och ett antal dagar med underkylda vägbanor, dvs vi har haft vinterväglag.
Trots detta har vi haft få klagomål på snöröjningen och sandningen i år. Dom klagomål vi fått har varit att entreprenörens anställda har missat någon kort vägstump. Dessa missar hoppas styrelsen att fastighetsägarna har förståelse för, då vår entreprenör röjer våra totalt 27 km vägarför första året. Missarna har ofta åtgärdats inom en timme, tack vare att Ni ringt till vår jourtelefon.

Sandupptagningen börjar from 1/4 och skall vara klart senast 30/4. Tänk på att Ni är skyldiga att sopa ut sanden från Er tomtgräns c:a 50 cm ut i vägbanan. Detta underlättar vid sopningen.


Nättraby Vägars Samfällighetsförening har genomfört årsstämman 2018-03-12. Verksamhetsberättelse, bokslut, budget för 2018, samt verksamhetsplan för 2018/2019 finns under fliken årsstämmohandlingar. Årsstämmoprotokollet läggs in när protokollet är justerat (inom 2 veckor.)
Styrelsen
Sidan uppdaterad 2018-04-15