Již od roku 2011 se táhne spor o nádražní budovu v Havířově. Ta byla postavená v 60. letech architektem Josefem Hrejsemnou v tzv. bruselském stylu. Její výjimečnost spočívá především ve velkoryse koncipované odbavovací hale a použitím kvalitních materiálů. České dráhy a město Havířov se v roce 2010 dohodly na společném projektu dopravního terminálu, který počítá s demolicí stávající budovy.


Třídenní workshop pod vedením architektů Lucie Chytilové, Adama Guzdeka a dalších si klade za cíl dokázat, že dopravní terminál je možný i se zachováním bruselské architektury za předpokladu vyřešení urbanistické situace místa. Workshopu se zúčastní studenti škol architektury z Brna a Ostravy.


Výstupem workshopu budou postery B1, které budou posléze vystaveny v prostorách nádraží.

Studenti, kteří se workshopu zúčastní jsou z ateliéru prof.Ing.arch. Ivana Rullera a Ing. Vítězslava Nového z Fakulty architektury VUT v Brně a Ing.arch. Dušana Rosypala z Katedry architektury FAST VŠB v Ostravě.


kapacita:           cca 20 studentů

    
termín:             21 II - 23 II 2014


téma:               Dopravní terminál Havířov a jeho urbanistické zapojení
                    do organismu města


lektoři:            Ing. arch. Lucie Chytilová, Ing. arch. Adam Guzdek,
                    Ing. arch. Dušan Rosypal, Ing. Vítězslav Nový
pozvaní hosté:      Ing. arch. Eva Špačková, Ing. arch. Milena Vitoulová


osobní příprava:    každý student si připraví tématickou krátkou prezentaci referenčních                     příkladů (cca 10 min)


co sebou:           studenti si přinesou vlastní notebook
                    je zajištěn prostor pro práci, občerstvení, konzultace, internet,                        tiskárna, papíry a materiál na modely 

místo konání:       workshop se bude konat v prostorách Základní školy na ulici Školní,
                    v prostorách nádraží byste umrzli :)
Závazné přihlášky prosím zasílejte emailem na dularchitekturyos@gmail.com
..........................................................................................

PÁTEK 21 II 2014

10:00 - 13:00       komentovaná prohlídka nádraží a města (nezapomeňte na teplé oblečení)
                    předání podkladů
                    ukázka výsledků dosavadních studentských prací
                    rozdělení do skupin

13:00 - 14:00       oběd


od 14:00            práce na konceptu řešení - brainstorming


..........................................................................................

SOBOTA 22 II 2014

9:00 - 13:00        prezentace brainstormingu a diskuze
                    práce na konceptu řešení


13:00 - 14:00       oběd


od 14:00            práce na konceptu řešení


..........................................................................................

NEDĚLE 23 II 2014

9:00 - 13:00        práce na konceptu řešení


13:00 - 14:00       oběd


14:00 - 17:00       finální dopracování vybraných koncepčních variant

17:00 - 18:00       prezentace projektů a diskuze
                    ukončení workshopu


..........................................................................................
více informací k nádraží zde
organizátor: