Velencei-tó élővilága

 

Budapest és a Balaton között csaknem ,,félúton" helyezkedik el a Velencei-tó, az ország harmadik legnagyobb tava, területe a Balaton huszonharmad része. A tó északi oldalán szelíden emelkedő gránit hegyekről, lankás dombokról lenézve, szépen csillog a nádszigetekkel, összefüggő nádasokkal sűrűn tarkított víztükör.

A tó a földtörténeti kor pleisztocén korszakának a végén, legfeljebb tizenkétezer-tizenötezer éve alakult ki. Két párhuzamos törésvonal között a földkéreg lesüllyedésével jött létre. Lassan tovább mélyült, a felszíni vizek, a csapadék, valamint Dunántúli Középhegység felszín alatt érkező karsztvizei pedig feltöltötték. A tó területe, kialakulásának idején több mint kétszerese volt a jelenleginek, vízszintje pedig 3-4 méterrel magasabb a mostaninál. Nagysága a holocén korban - a földtörténeti jelenkorában - a feltöltődés hatására fokozatosan csökkent.

 A Velencei-tó nem tartozott a ,,szelíd" állóvizek közé. Természetes vízelvezető csatornája nem lévén, a csapadékosabb esztendőkben kiáradt, s több száz hektárt öntött el, míg csapadékszegény években alaposan lecsökkent a vízszintje. Olyannyira, hogy például 1866-ban teljesen kiszáradt, s a feljegyzések szerint a tómeder porzott a közeli Székesfehérvárról itt  gyakorlatozó huszároktól. Több ízben is megpróbálták lecsapoltatni a környék birtokosai. Végül a XX. sz. elején megkezdődtek a vízszabályozások. Zsilippel zárható elvezető csatornát hoztak létre (Dinnyés-Kajtori-csatorna). A természetes vízszintingadozások megszűnte, a fokozott települési vízszennyezés miatt felgyorsult a tó eutrofizációja (természetes feltöltődési folyamata). Nagyszabású mederkotrási, partszabályozási, szennyvíz elvezetési munkálatokkal igyekeztek a vízminőséget javítani, és a sportolásra alkalmasabb nyitottabb víztereket létrehozni. A vízszintet víztározókkal próbálták szabályozni (Pátkai-Zámolyi-tározó). De ez sem akadályozta meg a 93-94-es évek drasztikus vízszintcsökkenését, melynek oka az aszályos időjárás volt. Végül 1995-re nagyjából állandósult a tó vízháztartása.

Ma a tó átlagos vízmélysége 1,2 m. A víz oldott sótartalma (Na, Mg tartalma) igen magas, úgynevezett szikes tó. Mivel a befolyó Császár-víz és elfolyó Dinnyés-Kajtori-csatorna is a tó nyugati oldalán található, ott a legédesebb a tó vize és kelet fele egyre sósabb, szikesebb. A Velencei-öböl sekélyebb is, itt a fokozott párolgás felerősíti a töményedést /kevesebb a kétéltű és a hüllő/.

A halban, vadban gazdag környéket már az őskor embere felfedezte, s szálláshelyéül választotta. Gazdag leletanyag - földvárak sora, telepek, temetők - igazolják, hogy a földtörténeti korok majd mindegyikének embere otthonra lelt a tó környékén.

Különösen sok a római korból maradt régészeti emlék. Egyik legfontosabb - az Aquincumból Sabariába vezető - hadiútjuk a Velencei-hegység déli lábánál, közvetlenül a tó partján húzódott. A honfoglalást követően a Velencei-tó és környéke fejedelmi birtokként, Szabolcs vezér szálláshelye lett. Később évszázadokig a Csepel-szigeti királyi ménes legelőterületeként hasznosították. A következő évszázadokban a királyi család, néhány nemesi család, valamint az egyház birtokolta a tavat és környékét. A tavat akkor - akárcsak a többi náddal, sással borított, vizenyős területet - Fertőnek nevezték s halászvízként használták.  A százötven éves török uralom idején mindegyik tó környéki település elnéptelenedett. A Rákóczi szabadságharc idején hadszíntérré vált a környék is, a falvak lakói ismét a mocsarakban, nádasokban kerestek menedéket. Magyarország történetének egyik legdicsőbb csatája is a tó környékén zajlott az 1848/49-es szabadságharc idején. A fiatal magyar honvédsereg Pákozdon győzte le Jellasics seregét.

 

A Nádas-tó Környezetvédő Csoport már 1997 óta, (eddig mintegy 18ezer fő részvételével) szervez, „Természetismeret óra a Velencei-tavon csapatkenukban” elnevezéssel kiránduló csoportokat.

Szeretnénk hozzájárulni, hogy a Velencei tó gazdag élővilágába bepillantást nyerhessenek és a természetben lezajló folyamatok egy részét megismerjék. Kialakítottunk egy kb. 4 km hosszú vízi tanösvényt, amit  túrakenukkal 1.5 óra alatt eveznek végig a résztvevők. A túra nem érint védett területeket, elkerüli a madárrezervátumot. A tanösvény útvesztői, növény és állatvilága hasonlatos a rezervátumban találhatóhoz /kivétel az úszóláp/.

 Ahhoz, hogy a madarak biztonságban érezzék magukat a költési időszakban is, felhívjuk a résztvevők figyelmét, hogy természetszerető emberként viselkedjenek, így tágabb ismeretet szereznek a természetes élőhelyekről.

Mielőtt elindulnánk a felfedező túrára ismertetem az 1996. évi természet védelméről szóló törvény három alapfeltételét

  1. A természet védelme már nemcsak a védett természeti értékekkel való törődést jelenti. A természetvédelem új szemlélete szerint a természet egészének, válogatás nélküli védelmét kell biztosítani. (Az előbbiek alapján a szerző nem jelölte meg a védett állatokat, növényeket.)
  2. A rendelkezésre álló természeti erőforrásokkal úgy kell gazdálkodni, hogy megújuló és önfenntartó képességük ne kerüljön veszélybe. A takarékosság és a védelem különösen a meg nem újítható természeti erőforrásokra érvényes.
  3. A természet védelmének megvalósításában az egész társadalomnak részt kell vállalni.

 

A túra változatos élőhelyeken át vezet: nyílt vizeken, nád és iszapszigetek között, illetve a szűk, vadregényes, nádi ereken, ösvényeken. A tanösvényt végigjárva sokféle állattal találkozhat a szemfüles látogató. Íme néhány a leggyakoribbak közül:


Szitakötők

Sávos szitakötő

Libelulla Depressa


A szitakötők két pár szárnyukkal, szinte minden manőverre képesek, helyben, előre, hátra tudnak repülni. Táplálékukat, a repülő rovarokat is röptükben ragadják meg, darabolják fel, s fogyasztják el. Petéjüket a víz alatti növényekre ragasztják. A petékből kikelő lárva a vízben fejlődik, nagyon falánk ragadozó. Majd több vedlés után kimászik egy növényre és kibújik a lárvaburokból a kifejlett szitakötő.Halak

Az út során gyakran kisebb-nagyobb csobbanások hívják fel a figyelmet a tó halaira. A nyílt vizek felszínén megfigyelhető csobbanásokért főleg a kishalakra, rovarokra leső balin (Aspius aspius), a nád közelében elsősorban a szintén ragadozó csuka (Esox lucius) „gyanúsítható”.

A tó 26 halfaja közül legnagyobb tömegben az ezüstkárász (Carassius auratus gibelio) található meg. Mivel a táplálékukat is alkotó apró állati szervezetek (pl.: planktonikus rákok) mennyisége kevés, növekedés elmarad más vizekben élő társaikétól.

Ezzel szemben a kis halakat fogyasztó süllő (Stizostedion lucioperca) elegendő táplálékot talál, és ennek a fajnak kedvezett a kotrással, nádasok csökkenésével járó átalakulása is a tónak. Nem minden halfaj esetében volt ez így, a nádasok csökkenésével, parti ívóhelyek eltűnésével számos halfaj állománya is csökkent,

 

 mint pl. a csukáé (Esox lucius), compóé (Tinca tinca), aranykárászé (Carassius carassius).

A horgászok talán legkedveltebb zsákmánya a ponty (Cyprinus carpio). Táplálékát a tófenék iszapját túrva szerzi meg. A tóban sajnos számos nem őshonos halfaj is megtalálható, melyek jelenlétükkel konkurenciát jelentenek az őshonos fajoknak. A legtöbb gondot a Kínából származó ezüstkárász) jelenti. A faj különlegessége, hogy csak női ivarú egyedei fordulnak elő vizeinkben, melyek összeívnak a ponttyal. Az ikrából kikelt halak azonban nem hibridek, hanem „tiszta” ezüstkárászok!

Kecskebéka


Rana esculenta   .

A több fajból álló vízi békák egymás között keresztezõdnek. Életük nagy részét a vízben töltik. Késõ tavasszal rakják akár 10000 petéiket. A fejlödõ ebihalak száma már jóval kevesebb és az õszre átalakuló kis kifejlett békák még kevesebben vannak. Végül a 2-3 év múlva ivaréretté váló példányok száma már éppen csak arra elegendõ, hogy a békaállományt fenntartsa. Azért kétéltűek, mert fejlödésükhöz szükségük van a vízre és a szárazföldre is. De így a számtalan ellenség (vízimadarak, siklók, halak) is minkét közegbõl érkeznek. Ezért hát ez a nagy pusztulási arány. A békák rengeteg rovart fogyasztanak. A táplálékláncban így nagyon fontos helyük van, mivel õk is sok állatnak szolgálnak táplálékul, és a rovarok populációinak túlszaporodását is segítik megelõzni. A vizek és a levegõ szennyezõdésére nagyon érzékenyek ezek a kétéltűek. Bõrük azért vékony, nyálkás, hogy az oxigént könnyen fel tudják venni ezen keresztül, hiszen kezdetleges tüdejük nem lenne elég a gázcseréhez. Ezen a bõrön azonban könnyen átjuthatnak a szennyezõdések is, ezért jó jelzõ (indikátor) fajok. Arra a szennyezõdésre, amit mi még nem érzékelünk, õk állományuk csökkenésével figyelmeztetnek. Vigyázzunk ezekre a hasznos kis állatokra, hiszen hazánkban a kétéltűek és hüllõk minden faja védett.

Vízisikló


Natrix natrix

Néhány siklónak nincs rossz tapasztalata az emberrel, ha nem észlel fenyegető mozgást, kíváncsian közelíti meg a csónakot, de megfogásakor kissé bűzös váladékot bocsát ki. Főleg békákkal táplálkozik, a kishalat, madarat, tojást is lenyeli. Talajba bújva telel át. Testét szarupikkelyes bőr fedi, lágy héjú tojásokkal szaporodik, tüdővel lélegezik és testhőmérséklete változó. Hüllő, csakúgy mint a mocsári teknős.Mocsári teknős


 Emys orbicularis

Egyetlen teknös fajunk, védett,15-20 cm-széles szarupajzs borítja a hasát és a hátát. Fejét, végtagjait és farkát is képes védekezésül a páncéljába behúzni. Gyakran napozik a vízbõl kiemelkedõ nádkupacokon, de veszély estén villámgyorsan, hangtalanul siklik a vízbe. Amilyen esetlen a szárazföldön, olyan jól úszik a vízben, és képes sokáig a mélyben maradni.

Halakkal, békákkal, férgekkel, puhatestűekkel táplálkozik, esetenként a dögöket sem veti meg. Tojásait a parti homokba, laza talajba ássa, utódait a nap melege kelti ki. Állományát a hangos háborgatás, és elsõsorban a tojásrakó helyek lecsökkenése veszélyezteti. A kis teknős megszületésétől önálló életet él.

A tél beállta előtt fagymentes helyre ássa be magát, ha pedig már jól felmelegedett az idõ, csak akkor bújik elõ a telelésbõl.


Madarak

A nádasok által körülvett, védett kis tisztásokon a csendben érkezõ vendéget sokféle vízimadár várja. Helyenként a közelben költõ, vagy táplálkozó madarak nagy robajjal szállnak fel. Legtöbbjük védett.

A Velencei-tó nyugati nádasainak egy része és a közeli Dinnyési Fertõ nem csak hazai, hanem nemzetközi szinten is jelentős vízimadár élőhely! Védelem alatt állnak a Ramsari Nemzetközi Egyezmény keretében is.

Lássuk a leggyakoribb fajokat:

 

Tőkésréce

Anas platyrhynchos

 

Lapos csőre vékony lemezein keresztül átszűri a vizet, apró állatokat (csigák, lapos férgek, ebihalak) és vízinövényeket, (aratás után a tarlón kihullott magokat) eszi. A hideg elől délre vonulnak, de a be nem fagyó vizeken nagy tömegben telelnek át.

A gácsér színes tollazatot visel (képen), a tojó barnás tollazata elősegíti a környezetbe olvadást. A házi kacsa őse.Szárcsa

Fulica atra

Teljesen fekete madár, nagyon jellegzetes fehér csõrrel és homlokfolttal. Fõképp növényekkel táplálkozik Nagyon jó úszó, ám nehezen repül fel, ezért ha megijed, gyors szárnycsapásokkal szalad a víz tetején a védelmet nyújtó nádasig. Fejükön vörös pihetollat viselő fiókáit kezdetben a hátán szállítja. Vonulóak, de akadnak áttelelõ példányok. A jég olvadását követõen pedig az egyik legelsõként megjelenõ madarunk


Bütykös hattyú

Cygnus olor

1990-óta fészkelnek a Velencei-tavon, azóta több százra emelkedett egyedszámuk. Páronként 5-10 tojást tojnak, de a tél beköszöntére már csak 3-4 egyed marad. Enyhe télen addig nem hagyják el a tavat, amíg az be nem fagy, és jég elolvadása után már vissza is térnek. Gyakran a Dunán telelnek át. A párok egész életükön át hűségesek egymáshoz. A gácsérok hangos sziszegéssel, szárnycsapkodással agresszíven védik fészküket és fiókáikat. Akár az embernek is nekitámadnak. Vízinövényekkel táplálkoznak, és fõleg a szárcsákkal konkurálnak (versengenek) a táplálékforrásokért.

2003-tól állományuk önmagától lecsökkent, jelenleg mint egy 20 pár a törzs állomány.

 Gémfélék

Szürke gém


Ardea cinerea
Törpegém                           
A gémfélék gázló madarak, alacsony vízállásnál gyakrabban látni a tanösvény környékén őket, A Dinnyési Fertőn érzik igazán jól magukat, ahol nagy tömegben együtt költenek a gémtelepeken. Hosszú lábukkal a sekély vízben sétálnak, vagy kiemelkedõ nádcsomón állva lesik az arra úszó halakat, vízi ízeltlábúakat, kétéltűeket, majd gyors mozdulattal „szigonyozva” vágnak a vízbe és már nyelik is le a falatot. Az elõgyomrukba került táplálék egy részét a fiókáik számára vissza öklendezik. Jól felismerhetõek repülés közben is, „S” alakban behajtják nyakukat (míg a gólya, kanalas gém nyújtott nyakkal repül), lábuk nyújtva van.

Költési idő kezdetén válluknak csipkeszerűen finom dísztollai messze túlnyúlnak a farkon, e miatt, dísztolláért majdnem kipusztították  A nagy kócsag a természetvédelem címerállata, 1958-ban ezeknek a madaraknak az érdekében nyilvánították védetté a tó nyugati nádasainak egy részét 420 hektáron (Velencei-tavi Madárrezervátum). Azóta szerencsére jelentõs állomány növekedésük figyelhetõ meg. Érdekesség, hogy egy fejlett példánynak átlagos testtömege csupán 1.75 kg. A kis kócsag (Egretta garsetta) hasonló színű, de kisebb, karcsúbb termetű és sárga lábfejű madár.

Búbosvöcsök


Podiceps cristatus

Megszokott  kőltő helyeikre márciusban érkeznek. Kedveli a nádasos, sűrű vízinövényes , csendes vizeket. Gyönyörű násztáncot lejtenek egymásnak, majd vízen úszó fészkeket építenek, ezért nem zavarja őket a vízszintemelkedés. A csíkos kis fiókákat szüleik kezdetben a hátukon pihentetik, Halakkal, csigákkal, békákkal, táplálkoznak. Élelemszerzéskor és veszély esetén lebuknak a víz alá, összeszorítják szárnyukat, és csak a lábuk segítségével igen jól úsznak.

Nádirigó


Acrocephalus arundinaceus scirpaceusCserregő nádiposzáta


AcrocephalusMájus elején építik meg mérnöki ügyességgel kosárszerűen fonott fészkeiket,

ebbe rakják 4-5 tojásukat. A nádbugával, háncssal bélelt fészke a víz fölött 60-120 cm magasra épül többnyire a siklók miatt. A kakukk e fészkekbe hasonló pöttyös tojást tojva gyakran megtéveszti a nádirigó szülõket, és fiókáját felnevelteti velük. Hangjuk messzire elhangzik, a nádirigó érdes, karicsoló: Kara-kara-ki-ki hangot ad ki, kb. 19cm-re nő meg. A nádiposzáta: tiri-tiri-tir-tir-ter-ter hangjáról ismerhető fel, testmérete 13 cm körül van.

Sirályfélék, csérek

A Velencei-tavon elsősorban a dankasirály (Larus ridibundus) és a sárgalábú sirály (Larus cachinans) figyelhető meg. Több száz párból álló kolóniában élnek. Az együtt költés előnye, hogy nagyobb biztonságban érezhetik magukat. A levegőben mindig „őrző-védő szolgálat” figyeli a betolakodót, hangos vijjogással  figyelmeztet a veszélyre. Együtt képesek megtámadni és elzavarni a barna réti héját is, Rendkívül jól alkalmazkodnak, főként kisebb halakkal táplálkoznak, de rendszeresen látogatják a szántásokat, gyümölcsösöket, szeméttelepeket

Csúcsragadozók


Barna réti héja


Circus aeruginosus

A vizes élőhelyek, mint például a Velencei-tó egyik csúcsragadozója. Néhány szárnycsapás után a nádas fölött alacsonyan siklik zsákmányt keresve. Elsősorban a könnyen elejthető, beteg, magára hagyott, fejletlen állatokat kapja el, így hozzájárul a zsákmánypopuláció életerős állományának fennmaradásához (békák, apró emlősök, vízimadarak). Erős, karmos ragadozólábával megragadja áldozatát, tépőcsőre alkalmas  a hús földarabolására.

Táplálékának egy része dög. Csak a tojó eteti a fiókákat, de a hím is vadászik számukra, ezt átadja a tojónak.

Vidra


A másik csúcsragadozó a fokozottan védett vidra, mely általában rejtett életet él. Úszóhártyás lábával gyorsan úszik,

Főként halakkal, és kétéltűekkel táplálkozik, néha a madarakat is megtámadja. A vízben rendkívül ügyesen mozog, amit hosszúkás teste, úszóhártyás lába és erős farka tesz lehetővé. Télen a jégben kisebb lékek  jelzik jelenlétét. Szintén télen lehet észrevenni az un. vidracsúszdát, a növények között kicsúszott járatot. Állományuk jelentősen veszélyeztetett.