O nás .....

Nadácia na podporu vzdelávania v stavebníctve vznikla 1.decembra 1998, kedy bola podpísaná Zmluva o zriadení nadácie. Ako pôvodné organizácie podieľajúce sa na jej vzniku sú v jej štatúte uvedené: Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Inžinierske stavby, a. s., Hutné stavby, a. s., Stavoconsul, s.r.o, Point a.s. a Slovenská správa ciest IÚ. Existencia nadácia však nadobudla oficiálnu právoplatnosť až dňom 11.3.1999, kedy  prostredníctvom Rozhodnutia MV SR bolo Nadácii na podporu vzdelávania v stavebníctve pridelené špecifické registračné číslo. Od toho dňa prechádzala nadácia postupne rôznymi zmenami až do súčasnej podoby. Na jej správnom chode sa v súčasnosti podieľajú členovia Správnej rady nadácie prof. Ing. Vincent Kvočák, PhD. (predseda nadácie), Ing. Peter Kovaľ, Ing. Stanislav Rákoš a Ing. Peter Šulek. Avšak aj napriek vykonaným zmenám je nutné podotknúť, že pôvodná myšlienka zakladateľov:


Napomáhať a rozvíjať vzdelávanie vedecko-odborné aktivity a medzinárodnú spoluprácu Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach s dôrazom na podporu mladých a talentovaných študentov a mladých vedecko-výskumných pracovníkov


je zachovaná v rovnakej podobe až dodnes a nadácia ročne podporí a ocení množstvo nadaných študentov, mladých vedeckých pracovníkov a pedagógov.