Home

Tema ovog projekta su Nacionalni parkovi Republike Hrvatske i odabrana je sa ciljem da upoznamo našu mladež, a i one starije sa prirodnim bogatstvima koje su na području Lijepe Naše!

 

U ovom projektu upoznat ćemo se sa svakim nacionalnim parkom i sa najzanimljivijim informacijama o pojedinom parku.

 

Nadamo se da će vam se projekt svidjeti i da ćete saznati mnogo novih stvari i informacija o Nacionalnim parkovima u Republici Hrvatskoj koje će vam jednog dana itekako biti korisne.