Locatie + parkeermogelijkheid

G E L E G E N H E I D S A D R E S :
 
Dit jaar gaat de alomgekende Nacht door op de locatie:
 
  Woosha! - strand van Oostende
 
R U I M E   P A R K E E R M O G E L I J K H E D E N
 
Op de locatie zelf kan niet geparkeerd worden. 

Parkeren is mogelijk in de omliggende straten of in de betaalparkings in de buurt.