ข้อมูลนักเรียน

 
 ชั้น ชาย  หญิง  รวม 
อนุบาล   8 12 
ป. 1   6  3  9
 ป. 2  7 11 
 ป. 3  7  5  12
 ป. 4  7  16
 ป. 5  9  8  17
ป. 6  7  8  15
 รวม 46   46  92

 

 
 
 
 
 
Ĉ
DIY kaset,
28 ม.ค. 2554 06:06
Comments