WilkommenDurant aquest curs treballarem en una guia per a visitar tres països on la llengua alemanya és oficial: Alemanya, Suïssa i Àustria. 
Treballarem en tres grups, cada un damunt un país diferent el qual presentarem davant la classe. En finalitzar aquesta guia, ens servirà com a referent per viatjar.                                                                                                                   
Potser en uns anys visitareu algun país on es parli alemany. Per embarcar-te en una aventura com aquesta, no només hauràs de conèixer la seva llengua, sinó també la seva cultura.                           Per aquest motiu comencem nosaltres aquest viatge, a través del qual aprendrem la llengua, la cultura, la filosofia i tot el que creiem necessari per a conviure en aquests països.