Etusivu

Jokakeväiset Naantalin Venemessut avautuvat yleisölle jälleen perjantaina, 26.5.2017 klo 12:00 jatkuen sunnuntaihin klo 17:00 asti. Esittelemme messuilla vapaaehtoista meripelastustoimintaa sekä meripelastusalus Lähi-Tapiolaa.

Tapahtumassa meripelastajat opastavat veneilijöitä turvalliseen vesillä liikkumiseen. Siltä varalta, että matkalla kaikki ei menisikään suunnitelmien mukaan, kerrotaan myös meripelastuksen palveluista. Messuilla voit myös hankkia Trossin sekä tutustua älypuhelimeen ladattavaan, monipuoliseen Trossi-sovellukseen.

Venemessut ovat yleisölle avoin ja sisäänpääsy on ilmainen.

Me tulemme avuksesi silloin, kun merellä tapahtuu jotakin ikävää. Päätehtävämme on ihmishengen pelastaminen. Suurin osa vuosittaisista tehtävistä on onneksi kuitenkin omaisuuden pelastamista: hinauksia, karilta irroituksia ja palonsammutusta. Naantalin Seudun Meripelastajat ry:n jäsenet tekevät vapaaehtoistyötä vesiliikenteen turvallisuuden parantamiseksi partioimalla veneilykauden aikana Naantalin ja sen lähikuntien merialueilla. Yhdistys järjestää myös vesiturvallisuuteen liittyvää koulutusta ja valistusta.

Naantalin Seudun Meripelastajat ry on Suomen Meripelastusseuraan kuuluva yhdistys. Vapaaehtoiset meripelastajat tekevät työtään harrastuksena, eivätkä he saa siitä rahallista korvausta. Yhteistä meripelastajille on halu auttaa sekä Suomen Meripelastusseuran koulutusjärjestelmän takaama ammattitaito. Rajavartiolaitos ja pelastuslaitokset maksavat yhdistyksille kulukorvauksen määrätessään aluksen pelastus- tai avustustehtävään. Kulukorvaukset eivät valitettavasti kata kaikkia alusten ylläpidosta aiheutuvia kustannuksia, vaan toimintaa rahoitetaan jäsenmaksuilla ja sponsorien tuella. 

Meripelastuksesta Suomessa vastaa Rajavartiolaitos, jota meripelastusyhdistykset tukevat ja avustavat omalla toiminnallaan. Vapaaehtoiset ylläpitävät pelastusasemia ja partioivat aluksillaan vilkkaimilla veneilyreiteillä. Meripelastusyhdistysten rooli on vuosien mittaan kasvanut merkittävästi. Majakat on automatisoitu ja luotsitoiminta keskitetty suurille asemille. Tämä kehitys huipentui 1960-luvun puolessa välissä, jolloin Naantalissa päätettiin perustaa meripelastusyhdistys huolehtimaan vakituisista asukkaista ja merellisistä viranomaisista autioituneen saariston meripelastusvalmiudesta. 


Aluksemme miehistöineen päivystävät koko avovesikauden ajan. Viikonloppuisin sekä vilkkaimman veneilysesongin aikana aluksemme on partioajossa saaristossa, muuna aikana se on Meri-Naantalin Lammasluodon laiturissamme noin puolen tunnin hälytysvalmiudessa.  Tarjoamme myös nuorille mielenkiintoista toimintaa, vaikka alaikäiset eivät voikaan vielä toimia pelastusalusten miehistössä.

Meripelastajalta ei edellytetä huippu-urheilijan kuntoa tai vuosien veneilykokemusta. Päivystysten lisäsi tarjoamme runsaasti veneilyyn, ensiapuun ja turvallisuuteen liittyvää koulutusta sekä erilaisia järjestötehtäviä. Voit myös liittyä jäseneksi osallistumatta varsinaiseen toimintaan. Jäsenmaksullasi mahdollistat pelastusaluksenmme toiminnan.Pelastusvene P/V Lähitapiola V-S

0400 321 298