На Червено
Добре дошли на страницата на На Червено! На Червено е българска акустична дарк-уейв група формирана през 90-те години в София. По-долу са представени текстове и акорди на някои от песните на групата. Част от песните можете да чуете в SoundCloud и YouTube. Приятен престой на нашата страница!

https://sites.google.com/site/na4erveno


Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 Bulgaria License.

Тъмната вълна
(r:125 t:4/4)

[Em] Това сме ние, ко [G] ито ни свързва
[Gbm] това че нищо с [Em] вас не делим
[Em] Не искаме късове от [G] вашето бъдеще
[Gbm] парцали не щеме от [Em] ваш'те съдби

[Em] Хиляда пътеки, хи [G] ляда желания
умо [Gbm] рени сме вече от [Em] чужди мечти
[Em] Ръка за ръка, от [G] тук и нататък
[Gbm] това сме ние хиляда [Em] нови вълни

  [Em] Тъмната въл [G] на - [Am] от тук и ната [Em] тък
  [Em] Тъмната вълна - [G] ще пъ [Am] туваме до края [Em] на нощта

[Em] Когато тази [G] цигара свърши
све [Gbm] тът няма да е [Em] както преди
[Em] И когато тази ци [G] гара свърши
ще [Gbm] вдишваме отново кисло [Em] родния дим

[Em] Недей да плачеш, [G] нима не разбираш
че та [Gbm] къв е вкуса на кислород [Em] ните дни
[Em] Ръка за ръка, [G] от тук и нататък
[Gbm] това сме ние хиляда [Em] нови вълни

  [Em] Тъмната въл [G] на - [Am] от тук и ната [Em] тък
  [Em] Тъмната вълна - [G] ще пъ [Am] туваме до края [Em] на нощта

 [Em]     [G]     [Gbm]    [Am]
i ||||||  iii xxxxxx  ii xxxxxx   v xxxxxx
 |xx|||    |||x||   ||||||    ||||||
 ||||||    |xx|||   |xx|||    |xx|||
 ||||||    ||||||   ||||||    ||||||

Черна детелина
(t:125 r:4/4)

[Em] Черна дете [D] лина за мен откъс [C] ни
Глухо [B] тата на твоите уст [Em] ни
[Em] за [D] лива очите [C] ми
По [B] тъвам в тихия [Em] мрак

[Em] Мухи в [D] стъклен ков [C] чег
[B] вакуумът в нашите [Em] вени
и зная че на [D] около са само сте [C] ни
за [B] трупан в черупки от думи [B]

  [C] Така, така умират [Em] птиците
  и дъж [D] дът е [C] техните съл [Em] зи
  А на [C] вън, по тези прашни [Em] улици
  остават [D] само, раз [C] пръснати ме [Em] чти

[Em] Черна дете [D] лина от теб ос [C] тана
в [B] три-четвърти пулсира кръв [Em] та ми
Безмълвна [D] бе до сутрин [C] та
и то [B] гава се взрях в небето [B]

  [C] Така, така умират [Em] птиците
  и дъж [D] дът е [C] техните съл [Em] зи
  А на [C] вън, по тези прашни [Em] улици
  остават [D] само, раз [C] пръснати ме [Em] чти


Песен за София
(t:135 r:4/4)

(Riff)

[A] София, мразя те [C] със [D] сиви па [A]вета [C] [D]
с булe [A] вардите сиви [C] на [D] вътре към [A] мен [C] [D] 
с [A] надпис "Дъга" [C] и [D] "Аз, Вио [A] лета!" [C] [D] 
с [A] шепи стърчащи [C] от [D] всички ъ [A] гли [C] [D] 

(Chords)

  [A] С един патриарх в сре [C] дата събиращ ни
  де [D] ца на един [C] бог неразбран
  с недо [A] волните пънкове [C] там до "Култура"-та
  с нарко [D] мански сeнки и [C] празни, празни лица 

(Riff)

[A] София, мразя те, [C] сто [D] пъти про [A] клинам те [C] [D]
и сто [A] пъти отново [C] се [D] връщам при [A] теб [C] [D] 
Защото [A] дърво [C] с цве [D] тове но без [A] корени [C] [D] 
сто [A] пъти по-зло е [C] от [D] мразещ, но с [A] вяра човек [C] [D]

(Chords)

  [A] С един патриарх в сре [C] дата събиращ ни
  де [D'] ца на един [C] бог неразбран
  с недо [A] волните пънкове [C] там до "Култура"-та
  с нарко [D'] мански сeнки и [C] празни лица 

  [A] София, мразя те с нафта [C] линена пролет
  с херо [D'] инови сънища и бо [C] гатите нови
  с олим [A] пийски надежди и [C] екранни герои
  с [D'] море от любов и водо [C] пади от кал

[A] Малко сме и [C] оставаме
[A] Малко сме и [C] оставаме
[A] Малко сме и [C] оставаме
[A] Малко сме и не [C] останахме

[A C D A C D]

Riff: A | C | D | E | G ]

[D']
||||||
|||x||
||||x|


Балада за Сизиф
(t:115 r:4/4)
(разложени) 

[Am] И всеки ден от [Em] начало за [Am] почва
[Am] избутваш камъка, а той се [G] връща [Am] oбратно
[Am] едно и едно [Em] пак прави [Am] нула
[G] изтриваш [F] тебешира [Am] с потта си [Em]

[Am] Копаеш ло [Em] пата след ло [Am] пата
[Am] своя дом от [G] глинени [Am] стени
[Am] мечтаеш [Em] за мига ко [Am] гато
[G] ще се усмихнеш на [F] всичките цветя [Am] преди да заспиш

  [C] Сизифе, [G] приятелю [Am] беден
  [C] още ли [G] камъка [Am] буташ
  [C] нима не разбра че [G] той ще [Am] спре да се търкаля
  [G] едва когато ти [F] легнеш под [Am] него [Em] 

(цели)

[Am] Недоверчиво ме [Em] гледаш [Am] Сизифе
[Am] "Последните ще [G] бъдат първи" от [Am] връщаш
[Am] но дали ще до [Em] чакаш ре [Am] да си
[G] щом първите [F] живеят като за по [Am] следно [Em]

[Am] Поспри за миг, ти [Em] древен мъче [Am] нико
[Am] приюти се под [G] моя [Am] покрив
[Am] остани поне [Em] докъто [Am] бурята премине
[G] нека пого [F] ворим без [Am] думи [Em]

(разложени) 

[Am] Да приберем ста [Em] дата си от [Am] паша
[Am] да запалим по [G] следната ци [Am] гара
[Am] да изгасим [Em] свещите от [Am] снощната молитва
[G] и утре всеки своя [F] камък ще [Am] поеме [Em]

[Am] А ти Сизифе, [Em] бедни [Am] друже
[Am] още дълго [G] камъка ще [Am] буташ
[Am] само чуваш ли [Em] недей да [Am] спираш
[G] смисълът е не в [F] камъните, а в сле [Am] дите ни

  [C] Сизифе, при [G] ятелю [Am] беден
  [C] още дълго [G] камъка ще [Am] буташ
  [C] само чуваш ли [G] недей да [Am] спираш
  [G] смисълът е не в [F] камъните, а в сле [Am] дите ни


Tам ли си още
(t:60 r:2/4)

[Bm] Ало, там ли си [G] още?
[Bm] как изглеждаш сега? оста [G] рял?
[Bm] Хаха, шегувам се, не те помня [G] вече
[Bm] Изпрати снимки! Сънувах те [G] пak.

[Bm] Помниш ли Витоша? Там [G] горе на върха,
[Bm] когато мечтаехме [G] заедно.
[Bm] Ти искаше да бъдеш богат, да [G] купиш надежда за всички
[Bm] Аз исках да пътувам дa [G] лече, далече, далече

  [Em] Белият прах на [C'] времето
  по [A'] сипва тихо ко [C'] сите ни
  [Em] Думи като и [C'] гли
  про [A'] низват въздуха без [C'] мисленно 

[Bm] Разпръснати като [G] стъклени перли
по [Bm] света. изгубени в [G] себе си
[Bm] Ало, там ли си [G] още?
[Bm] Ало, мечтаеш ли [G] още?

  [Em] Белият прах на [C'] времето
  по [A'] сипва тихо ко [C'] сите ни
  [Em] Думи като и [C'] гли
  про [A'] низват въздуха без [C'] мисленно

 [Em]   [C']   [A']   [C']
 ||||||  ||||||  ||||||  ||||||
 |xx|||  ||x|||  |||x||  ||x|||
 ||||||  |x||||  ||||||  |x||||

Спасение
(t:110 r:4/4)
[Am] Помниш ли ко [F] гато
[Am] повярва че ще се спа [F] сиш
[Am] Когато протегна [G] момчешки ръце
[F] времето да уловиш

[Am] Когато излезе от [F] себе си
[Am] и бос през реката [F] пое
[Am] За да прегърнеш на [G] другия бряг
[F] призрака на своето спасение

[G7] Когато понечил да се [G] върнеш назад
и ко [Am] гато внезапно разбра
[G7] че не `nможеш да влезеш [G] два пъти
в ед [Am] на и съща река

  [Am] Но няма време за [C] губене
  и да пе [G] челим не остана [F] какво
  [Am] Ако имаш две крила дай ед [C] ното на ближния
  и поле [G] тете така в [F] едно

[ Am F | Am F | Am G | F F ]

[Am] Като сиви гълъби в [F] клетки
[Am] висим на дървото [F] "Живот"
[Am] и през премрежени [G] клепки
[F] сънуваме как

[Am] в далечината шансът ни [F] маха
[Am] благосклонно ни кима с [F] глава
[Am] а на сутринта из [G] тръпнали разбираме
[F] че друг самотен гълъб е бил това

[G7] И тогава ни връхлита По [G] гнусата
и до [Am] скъсване размахваме криле
[G7] Искаме да полетим над [G] себе си
и върху [Am] себе си пак падаме

  [Am] Но няма време за [C] губене
  и да пе [G] челим не остана [F] какво
  [Am] Ако имаш две крила дай ед [C] ното на ближния
  и поле [G] тете така в [F] едно

  [G7]    [G]
iii xxxxxx iii xxxxxx
  |||x||   |||x||
  |x||||   |xx|||
  ||||||   ||||||

Ти жумиш
            -- на Ася
(t:200 r:4/4)

[A] "Взе [G] ми би [A] лета [G] ми за [A] тържес [G] твото [A] Живот" [G]
[A] "Умо [G] рена съм [A] вече [G] и е [A] време [G] да вър [A] вя" [G]
[D] "Аз изгорях и да [C] тлея не искам", каза [A] тя [G A G] 

[A] А [G] помня [A] те със [G] златни [A] коси [G A G]
[A] като [G] деца се [A] криех [G] ме от [A] есен [G] ните [A] сенки [G] 
[D] "Ти жумиш", [C] каза тя и се [A] скри зад [G] Слънце [A] то [G A G]

[A] Та [G] ка те [A] търся [G] и до [A] днес [G A G] 
[A] и не [G] зная [A] жумя ли [G] или [A] вече [G] осле [A] пях [G]
[D] "Ти жумиш", каза [C] тя и се [A] скри зад [G] Слънце [A] то [G A G]

От кал
(t:120 r:4/4)

Човек про [Am] паднал в калта до [G] пътя
до [Am] бър човек но беше се про [G] пил
[Am] Лекаря лекува го с ре [G] цепти
"Изле [Em] кувай себе си от болестта Живот", крещеше онзи
и остана да лежи в кал [Am] та [G Am G]

Човек про [Am] паднал в калта до [G] пътя
с до [Am] бро сърце - продаде го за [G] спирт
Све [Am] щенника лекува го с мо [G] литви
"Няма [Em] прошка за греха да си човек", прошепна онзи
и остана да лежи в кал [Am] та [G Am G]

Човек про [Am] паднал в калта до [G] пътя
онзи [Am] същия от първия куп [G] лет
чен [Am] гето лекува го с [G] юмруци
"Махни [Em] гредата от своето око", изстена онзи
и остана да лежи в кал [Am] та [G Am G]

Човек про [Am] паднал в калта до [G] пътя
ми [Am] нава друг - подава му [G] ръка
[Am] "Бил съм вече тук - ще ти по [G] могна!"
а [Em] този пък, а този пък оказа се...
гро [Am] бар

Самотата ме ражда
(r:110 t:4/4)

[Em] Майко здравей, [C] това го [D] пиша за те [Em] бе [C D]
седем [Em] надесет пъти се [C] опитах да [D] бъда до [Em] теб [C D]
Но [Em] после по пътя [C] един от [D] нас се из [Em] губи [C D]
и [Em] белите призраци [C] още на бал [D] кона ви [Em] сят [C D]

  Ще се раз [Em] дам, на пар [C] цали ще се хвърля
  на [D] кучетата долу, на [C] всичките бездомници на [Em] вън
  [Em] и аз знам, един [C] пламък на червено шепне
  че [D] скитниците днес са [C] пътищата на утрешния [B] град [B# B] [B A G Gb Em]

[Em] Майко недей, [C] повече [D] няма да [Em] пиша [C D]
И ръж [Em] дата в ставите, и ча [C] совника за [D] мръзнал на [Em] "три"... [C D]
Само [Em] тата ме ражда в [C] гнездо на [D] куку [Em] вица [C D]
Само [Em] тата ме ражда, а само [C] майките [D] раждат, на [Em] ли? [C D]

  Ще се раз [Em] дам, на пар [C] цали ще се хвърля
  на [D] кучетата долу, на [C] всичките бездомници на [Em] вън
  [Em] и аз знам, един [C] пламък на червено шепне
  че [D] скитниците днес са [C] пътищата на утрешния [B] град [B# B] [B A G Gb Em]


Парцалени кукли
(t:120 r:4/4)

[Am] Нощем ко [Dm] гато навън [A#] вятър шу [A7] ми
а [Am] ти в сладък [Dm] сън си за [A#] творил о [A7] чи
[Am] някой в [Dm] твоята [A#] стая не [A7] спи
до [Am] вратата в [Dm] ъгъла [A#] някой шеп [A7] ти

  Пар [A#] цалени [Am] кукли на [G] пръсти при [F] стъпват
  [A#] стъпка по [Am] стъпка в [G] танц се за [F] въртат
  и [A#] само но [Am] щта под своя [G] черен во [F] ал
  [A#] единствен ням [Am] зрител на [G] среднощния [F] валс

[Am] Утре ко [Dm] гато нас [A#] тъпи нов [A7] ден
и [Am] ти от [Dm] ново по [A#] емеш на [A7] пред
до [Am] вратата в [Dm] ъгъла [A#] някой ще [A7] спи
а [Am] ти и де [Dm] нят ти от съ [A#] ня му сте [A7] миг

  Пар [A#] цалени [Am] кукли на [G] пръсти при [F] стъпват
  [A#] стъпка по [Am] стъпка в [G] танц се за [F] въртат
  и [A#] само но [Am] щта под своя [G] черен во [F] ал
  [A#] единствен ням [Am] зрител на [G] среднощния [F] валс

Куплет:

 [Am]    [Dm]     [A#]     [A7]
v |||xxx  v |||||x  vi ||||x|  vii ||x|||
 ||||||   ||||x|    |||x||    ||||x|
 ||x|||   |||x||    ||x|||    |||x||

Припев:

  [A#]    [Am]    [G]     [F]
vi ||||x|  v |||xxx iii ||||x|   i ||||x|
  |||x||   ||||||   |||x||    |||x||
  ||x|||   ||x|||   ||x|||    ||x|||

Хермина
(t:140 r:4/4)

Riff: Em Em G A

[Em] Вените си щом не [G] мога да [A] уцеля
[Em] стрелата ще забия в [G] своето [A] сърце
[Em] С черна любов Купи [G] дон ме [A] ориса
[Em] и само смъртта [G] ще ни раз [A] дели

Riff: Em Em G A

[Em] Безмълвно когато се [G] любя с Хер [A] мина
[Em] в бяла тишина по [G] тъва све [A] та
[Em] Ръце като змии, [G] език като [A] жило
[Em] в убийствени ласки из [G] губвам се [A] аз

  [C] Хермина се казва [A] моето момиче
  [B] с Хермина започва и [G] свършва деня
  [C] Хермина - бяла [A] като кокиче
  [B] края на зимата за моята душа


Riff: Em Em G A

[Em] На свтабата ни само [G] двама ще [A] бъдем
[Em] бяла весталка и [G] черен же [A] них
[Em] последния среднощен [G] валс ще из [A] пълним
[Em] и само смъртта [G] ще ни разде [A] ли

  [C] Хермина се казва [A] моето момиче
  [B] с Хермина започва и [G] свършва нощта
  [C] Хермина с венец от цве [A] тята на злото
  моя [B] черна любов с бяла душа [Em...]

No Use
(t:120 r:4/4)

Riff: E E E E G E G E Gb Gb

[A] There's no [C] use in [F] dyeing [G]
[A] Dyeing just [C] changes the [F] paint [G]
[A] And the [C] dresses you're [F] wearing 
Are [G] always the [A] same and [C] again and [F] again and [G] again

[A] Don't care [C] if I [F] meet some [G] one
[A] While I'm [C] roaming [F] through the [G] town
[A] 'cause when you [C] come to [F] think of [G] it
[A] We'll all [C] meet [F] as we're [G] raw meat

  [A] Can't you see my blood is [G] flowing
  [G] It's dripping from my cut [F] veins
  [F] It's covering all of your [G] body
  [G] It's covering all of your [A] face  (all x2)

[A] Maybe [C] I'll just [F] think a [G] beat
[A] Or a bit of [C] something will [F] come to [G] me
[A] Then I'll [C] sit down and [F] take a [G] sheet
[A] And share with [C] you what's [F] inside of [G] me

  [A] Can't you see my blood is [G] flowing
  [G] It's dripping from my cut [F] veins
  [F] It's covering all of your [G] body
  [G] It's covering all of your [A] face  (all x2)

Riff: E E E E G E G E Gb Gb
;
Standing on the Edge
(t:120 r:5/4)

[Em] I was [G] standing on the [A] edge of the [G] time
[Em] I was [G] swaying, and [A] swaying, and [G] swaying
[Em] All my [G] memories were [A] falling [G] apart
[Em] fading [G] way, and [A] away, and [G] away

  [F] This is the [E] story of [C] losing my [A] mind
  [F] Mind you, it's [E] nothing ar [C] tis [A] tic
  [F] Help me for [E] get it if [C] you are my [A] friend
  [C] or why [D] don't you better just [Em] kill me [G A G]
  [Em] like you [G] anyway [A] would like you [G] anyway would [Em G A G]

[Em] Mean [G] while i [A] painfully [G] learned
[Em] to [G] breath under [A] water [G] i needed [Em] gills
[Em] Fishes [G] may [A] look somewhat [G] cold and [Em] deaf
[Em] but they [G] never go [A] drowning and [G] drowning

  [F] This is the [E] story of inar [C] ticulate [A] thoughts
  [F] And it's [E] everything but ar [C] tis [A] tic
  [F] Tt is [E] coming from [C] deep down [A] below
  [F] where things are so [D] true that they [Em] kill [G A G]
  [Em] Yeah, they [G] really [A] kill [G] they really do [Em G A G]

Черна стая с четири стени
(t:120 r:4/4)

[E5 D5 E5 D5]

[E5] На седем [D5] найсет -- [E5] черна стая с [D5] четири сте [E5] ни
[E5] Понякога [D5] искам отново да съм [C5] там
[C5] и да не [D5] намеря вратата за на [E5] вън [D5 E5 D5] 

[E5] На седем [D5] найсет -- [E5] черна стая с [D5] четири сте [E5] ни
[E5] Лекарствата -- [D5] моята болест
[C5] Музиката -- [D5] моето ле [E5] карство [D5 E5 D5]

[E5] На седем [D5] найсет -- [E5] сънувах едно настояще
[E5] в което днес не [D5] съм. Кой съну [E5] ва
насто [C5] ящето [D5] в което [E5] сме? [D5 E5 D5]

[D5] Събу [E5] ди се! [D5]
[D5] Събу [E5] ди се! [D5]
[D5] Събу [E5] ди се! [D5]


  [E5]    [D5]     [C5] 
vii xx||||  v xx||||  iii xx||||
  ||||||   ||||||    ||||||
  ||||||   ||||||    ||||||

Само врагове
(t:140 r:4/4)

[E5] Кажи ми "Сбогом!", нара [A5] ни ме жестоко
[C5] избягай завинаги с [E5] друг
[E5] но не искай да ос [A5] танем само приятели
[C5] врагове остават само след [E5] истинската любов

[Em] Лъжи ме в очите, зад гър [A] ба ме предай
смърто [C] носна отрова в у [Em] хото ми сипи
[Em] но не искай да ос [A] танем само приятели
враго [C] ве остават само след [Em] истинската любов

  [A] Сбогом и про [Em] щавай
  [G] Нека си останем [Gbm]
  [Gbm] само враго [Em] ве [E5]

[E5] За да бъдеш приятел е [A5] нужна сила
[C5] аз съм един [E5] слаб човек
[E5] за десет години не се [A5] научих да не те обичам
враго [C5] ве остават само след [E5] истинската любов

[Em] Лъжи ме в очите, зад гър [A] ба ме предай
смърто [C] носна отрова в у [Em] хото ми сипи
[Em] но не искай да ос [A] танем само приятели
враго [C] ве остават само след [Em] истинската любов

  [A] Сбогом и про [Em] щавай
  [G] Нека си останем [Gbm]
  [Gbm] само враго [Em] ве [E5]


Почти

[F] Вземи органи [G] заторските си [E] сподобно [F] сти
[F] умението ти [G] да работиш в екип [E] на ревера си [E#] закачи
[F] постави ги [G] другите [E] в малкия си [F] джоб
[F] и тръгни да завла [G] дяваш [Am] света

[F] Бъди един [G] нов Наполе [E] он [F] бъди
[F] един [G] нов [E] Колумб [E#] стани
[F] през деня от [G] кривай за [E] губената си [F] Америка
[F] а noщем "Как да [G] мислим пози [Am] тивно" чети

  [F] А по вереме на припева [G] не ме питай, [Am] приятелю
  [F] кой от твоите сънища [G] направи [Am] пари
  [F] Аз зная само че да [G] сънуваш е [Am] хуyy [G] баaa [F] воoo
  [F] но от сладките сънища на [G] сутринта [Am] главата боли

[F] Какво успя да [G] заделиш в [E] банка [F] та
[F] стигат ли [G] вече за [E] нова [E#] кола
[F] къща, [G] сватба, [E] години за [F] пенсия
[F] и ето - [G] почти [Am] щастие е това

[F] Ех, в [G] "почти"-то [E] скрит е [F] дявола
[F] но не [G] мисли [E] сега за [E#] това
[F] здрав, млад и [G] интелигентен си - [E] не му е сега [F] времето
[F] да се питаш [G] защо "почти" е [Am] всичко това

  [F] А по вереме на припева [G] не ме питай, [Am] приятелю
  [F] кой от твоите сънища [G] направи [Am] пари
  [F] Аз зная само че да [G] сънуваш е [Am] хуyy [G] баaa [F] воoo
  [F] но от сладките сънища на [G] сутринта [Am] главата боли


Моята София
(r:145 t:4/4)

Моята София
фасове по паважа
и сивото
срещи на "Попа"
пияни
в 5 сутринта
на стълбите на площад "Македония"
посрещаме зората на града
бялото на деня ни ослепява
в задимен нощен клуб на площад "Левски"
моята София
"Сточна Гара"
купон
изпращам я
пушим, градинка,
тя - изгубена в мен
"Искам завинаги да останем така - чуваш ли!" - каза ми
и никога нищо не е същото

Пр. Да живееш значи да изгаряш като цигарата в устата на Бог

89-та
бунта, свободата,
"Петте кьошета" и "Прага"
"Борисова градина",
до "Синьото",
варим стаф в капачка от коняк
лимонена киселина
и минерална вода
наркомани разтварят в кръвта си
разбитите си на прах мечти
по белезите те осъждат -
заради тях си още жив

Пр.

1997-ма
"Клуб 703"
"Патриарх Евтимий" и "Билкова"
България
студените зими,
скитащите се крака
хората -
картонени призраци
улици, улици, улици -
същите
червени стъпки остават
след тътрещите се нозе
Защо бръснарски ножчета пъплят под кожата ми когато те сънувам, София?
Защо само с болката и сълзите си те свързвам, България?

Пр.

S: xN
v   |v   |
o |o |
-x----|------|
------|------|
------|-x----|
------|------|

R: B5 A5 | Em Em }

Песен за китарата
(t:125 r:4/4)

[C] Китарата, [D] която [Em] казва това което ти не смееш
[C] Китарата, [D] която [Em] попива сълзите ти когато не плачеш
[C] Китарата, [D] която [Em] умее да сънува
[D] дори [C] когато ти не [Em] можеш да заспиш

  [C] Вземи тази [Em] песен
  [C] тя е всичко което [Em] мога да ти дам
  [C] С нея пронизвай тиши [Em] ната
  [D] а когато свърши - [C] предавай я на [Em] татък

[C] Китарата, [D] която [Em] ти подава ръка когато се препънеш
[C] Китарата с шест [D] вени, [Em] които кървят когато твоите изсъхват
[C] Китарата, [D] която ужи [Em] вява всеки миг
[D] когато ти по [C] малко [Em] умираш

  [C] Вземи тази [Em] песен
  [C] тя е всичко което [Em] мога да ти дам
  [C] С нея пронизвай тиши [Em] ната
  [D] а когато свърши - [C] предавай я на [Em] татък

Две имена
(r:125 t:4/4)

[Em E7no3/B Cmaj7 Cadd9] x2

[Em] Най-доб [E7no3/B] рото което [Cmaj7] можа да нап [Cadd9] равиш
[Em] беше да на [E7no3/B] пуснеш тази стра [Cmaj7] на [Cadd9]
[Em] виж сле [E7no3/B] дите ти из [Cmaj7] чезват [Cadd9] 
[Em] на дните [E7no3/B] под пяна [Cmaj7] та [Cadd9]

  [Am] Колко [Am6] трупове са [Em] нужни [Em7no5]
  [Am] за да [Am6] стане плани [Em] на [Em7no5]
  [Am] [Am6] достатъчно висо [Em] ка [Em7no5]
  за се [D] видят [C] две име [Em] на [Em] 

[Em E7no3/B Cmaj7 Cadd9] x2

[Em] Виж ли [E7no3/B] ка ти изблед [Cmaj7] нява [Cadd9]
[Em] чуй шепо [E7no3/B] та на внуци [Cmaj7] те [Cadd9]
[Em] един милио [E7no3/B] н е [Cmaj7] голямо чис [Cadd9] ло
[Em] но без всичките [E7no3/B] нули то е [Cmaj7] само [Cadd9] едно

  [Am] Колко [Am6] трупове са [Em] нужни [Em7no5]
  [Am] за да [Am6] стане плани [Em] на [Em7no5]
  [Am] [Am6] достатъчно висо [Em] ка [Em7no5]
  за се [D] видят [C] две име [Em] на [Em] 

Куплет

[Em]  [E7no3/B] [Cmaj7] [Cadd9]
|||||| ||||||   ||||||  ||||||
|xx||| |xx|||   ||x|||  ||x|||
|||||| ||||x|   |x||||  |x||x|

Припев

[Am]  [Am6]  [Em]  [Em7no5]   [D]   [C]   [Em]
||||x| ||||x| |||||| ||||||    |||||| ||||x| ||||||
||xx|| ||xx|x ||x||| ||x|||  + |||x|x ||x||| |xx|||
|||||| |||||| |||||| ||||x|    ||||x| |x|||| ||||||

Обичах те, мила (преди да свърша)

[Am] Отиде си, мила а след [Dm] теб
[G] слънцето из [Am] гря
[Am] Обичам те, [Dm] мила
[G] когато те [Am] няма

  [Am] Обичах те, [Dm] мила
  [G] преди да [Am] свърша
  [Am] преди да свърша, [Dm] мила
  [G] да те о [Am] бичам

[Am] Когато стана на 64, [Dm] мила
[G] пак ще те о [Am] бичам
[Am] Защото ще зная, [Dm] мила
[G] че можеше още да си [Am] тук

  [Am] Обичах те, [Dm] мила
  [G] преди да [Am] свърша
  [Am] преди да свърша, [Dm] мила
  [G] да те о [Am] бичам

Моята смърт
(t:105 r:4/4)

[E A] x4

[E] Моята смърт си [A] представям на пода [E] [A]
[E] във влажно мазе об [A] легнат до студена [E] стена [A]
[E] поглед - втренчен в [A] нищото [E] [A]
[E] в ръката си - полу [A] пълна [E] бутилка държа [A]
[E] Съдебния лекар [A] помирисва я и отси [E] ча [A]
[E] "Хм, [A] мине [E] рална вода!" [A]
[E] Аз ставам, [A] поглеждам го и му [E] стискам мъжки [A] ръката:
[E] "Така е, ти [A] май за малко да ме [E] отпишеш сега?" [A]

  [G] Всеки път ко [E] гато
  тази [A] песен [G] изпявам [F] я
  [G] аз по веднъж [E] умирам
  и се пре [A] раждам [G] отново [F] дете
  А ти не [G] гледай в бутилката, а слушай кога
  песен [A] та ми ще спре [A]

[E A] x4

[E] Една сутрин на пода съ [A] будих се [E] [A]
[E] във влажно мазе [A] облегнат до [E] студена [A] стена
[E] Поглеждам наоколо и [A] к'во да видя? [E] [A]
[E] в ръката си полу [A] празна [E] бутилка държа [A]
[E] Помирисвам я и [A] си казвам: [E] [A]
[E] "Хм, [A] Троянска [E] сливова - [A] няма шега!"
[E] А Свети Петър по [A] глежда ме и ми [E] стиска мъжки [A] ръка:
[E] "Така е, ти да не [A] искаше цял живот [E] да караш все на [A] минерална вода!"

  [G] Всеки път ко [E] гато
  тази [A] песен [G] изпявам [F] я
  [G] аз по веднъж [E] умирам
  и се пре [A] раждам [G] отново [F] дете
  А ти не [G] гледай в бутилката, а слушай кога
  песен [A] та ми ще спре [A]


Съдба
(t:120 r:2/4)

[Am] Любим се, изневеряваме и [E] лъжем
смеем се пред хората и [Am] плачем насаме
[Dm] питаме в огледалото лика си [Am] тъжен:
[E] "Виждали ли сме се някъде? [Am] Къде?"

[Am] Купуваме коли и мeбели и [E] дрехи -
стар нрав под нова козина [Am] прикрит
[Dm] Над храма ни панелен, надпис [Am] свети:
[E] "Важно е вълка да бъде [Am] сит!"

[Am] Протрити лакти, загрубели [E] чувства
изтръгнати сърца, надежда за нов [Am] шанс
[Dm] Как да започна от началото щом [Am] пусто
[E] къде започваше началото не [Am] знам

[Am] Като земя ний бяхме и ще [E] бъдем
в кръг въртим се век след [Am] век
[Dm] Любим се, изневеряваме и [Am] лъжем
[E] и носим своята съдба - [Am] човек

[Am] Животът ни - на Бог случайна [E] грешка
ако ме чува той отгоре - нека [Am] знай
[Dm] отровна е съдбата ни чо [Am] вешка
[E] но аз ще пия от отровата [Am] докрай

Най-тъжната песен
(t:65 r:4/4)
(разложени)
[Am] Изпей ми най-тъжната песен, [E] приятелю
тих спомен нека притисне [Am] сърцето ми
В следобеда, в който слънцето мине [Dm] зенита си
[Am] не животът, а [E] смъртта вече [Am] вика ни

[Am] Изпей ми най-тъжната песен, [E] приятелю      
Нека духът на едно време от [Am] минало
затанцува в кръг пред очите ни [Dm] влажните
като [Am] бели самодиви [E] около [Am] кладенци
(цели)
[Am] Пей, не спирай таз' тъжна песен, [E] приятелю  
врагове реални и мними са вече заб [Am] равени
измислени цели като миражи из [Dm] губват се
в песен [Am] та ти отеква [E] на спомена [Am] ехото

[Am] Нека с твоята песен, [E] приятелю
си спомним за хора отдавна забраве [Am] ни
Нека и те с нас приседнат край [Dm] огъня
На ду [Am] шите ни те са [E] най-верни па [Am] зители
(разложени)
[Am] Помниш ли старата къща в [E] центъра
Там на трети етаж на прозоре [Am] ца
малко момче залепило нос на стъ [Dm] клото е
гледа [Am] право в теб [E] с твоите [Am] очи

[Am] А на стълбите долу през прашната [E] улица
двайсет годишен хлапак [Am] седнал е
Пуши замислен и чака своята [Dm] среща -
мо [Am] мичето с плитки и [E] дръзка [Am] усмивка
(разложени/пауза)
[Am] Помниш ли още онази це [E] лувка,
приглушения смях и шепота в [Am] тъмното
Кому са нужни тези минути из [Dm] губени
Защо [Am] помним мигове [E] несъщест [Am] вували
(цели)
[Am] Пей още най-тъжната песен, [E] приятелю  
Нека спомени още притискат [Am] сърцето ми
В този следобед едно слънце минава зе [Dm] нита си
и не [Am] животът а [E] смъртта сякаш [Am] вика ни

[Am] И други слънца високо пак ще из [E] гряват
И много песни още ще бъдат на [Am] писани
но само най-тъжната песен при [Dm] ятелю
ос [Am] тава с нас [E] до края на [Am] дните ни

20091019 

В любовта не вярвам 
(t:120 r:4/4)
 
(разложени) [F maj7b5] [D madd9] [A sus2] [Am] x2

Да [F maj7b5] ли съм бил влюбен [D madd9] питаш [A sus2] ти [Am]
[F maj7b5] "бил съм" не [D madd9] сигурно от [A sus2] връщам [Am]
[F maj7b5] "бил съм", но в ко [D madd9] го ко [A sus2] гато [Am] 
[Fm] онова момиче [Em] отиде си с [Am] любовта 

(цели) [F maj7b5] [D madd9] [A sus2] [Am] x2

[F maj7b5] "Вярваш ли в любов [D madd9] та?" ме [A sus2] питаш [Am] 
а ти [F maj7b5] вярваш ли в во [D madd9] дата, в въздуга, във песен [A sus2] та [Am] 
ако [F maj7b5] Бог го имаше [D madd9] тогава [A sus2] пак ли [Am] 
[Fm] да вярваш [Em] в него щеше [Am] ти? 
 
[F maj7b5] Защо да [D madd9] вярваме в неща, те [A sus2] питам [Am] 
[F maj7b5] които [D madd9] знаем че са [A sus2] тук? [Am] 
[F maj7b5] Не, в любов [D madd9] та не [A sus2] вярвам [Am]
отго [Fm] варям [Em] твърдо този [Am] път

[F maj7b5] [D madd9] [A sus2] [Am] oo o oo o |||||| |||||| |||||| ||||x| |||x|| |||x|| ||xx|| ||xx|| ||x||| ||x|x| |||||| |||||| 20090902

Трета класа 
(t:150 r:4/4)
 
[Am] Ако пишеш закона - казват ти [Е] цар
Ако го нарушаваш - ти си [Am] господар
[Dm] а който играе с открити карти на [Am] маса - } 
той е [Е] трета класа, той е [Am] трета класа   } х2 
 
[Am] Години на преход казват, ново време - не [Е] сън 
едни строят барикади, други всичко изнасят на [Am] вън 
а [Dm] онзи старец на ъгъла с тъжна [Am] гримаса - 
той е [Е] трета класа, той е [Am] трета класа 
 
[Am] Изплуваме бавно, мислим с ко [Е] реми 
празни глави и празни порт [Am] фейли 
[Dm] животът ни жълт е 24 [Am] часа, 
[Е] мечтите ни и те са [Am] трета класа
 
[Am] Светът се отваря казваш и граници [Е] няма 
скоро всички ше будем една единна дър [Am] жава 
[Dm] една държава казвам с два [Am] гласа - 
[Е] първа и трета, първа и трета [Am] класа 
 
20091004 

На всички изгубени души - с любов 
(t:130 r:4/4)
 
[Am] Мразя хората които не [E] губят кон [Am] трол 
[Dm] при които всичко е премерено точ [Am] но 
[Dm] които своите чувства зад [Am] броня държат 
[E] а лицата си крият зад каменни [Am] плочи 
 
[Am] Мразя всичко в живота зад ети [E] кет да сто [Am] и 
[Dm] "работа", "семейство", "колега", "при [Am] ятел" 
[Dm] мразя каквото се иска да правя от [Am] 9 до 5 
[E] а от 5 до 9 да не зная какво [Am] искам 
 
[Am] Мразя когато по пътя си [E] бодро вър [Am] вя 
[Dm] когато всяка цел аз смело пос [Am] тигам 
[Dm] химера е пътят, а твоята [Am] цел - суета 
[E] да запазиш човека в теб и това [Am] стига
 
[Am] Да поставиш ред в живота си е [E] казват из [Am] куство 
[Dm] което владее всеки ус [Am] пяващ човек 
[Dm] несъмнено изкуство е ако за [Am] теб успех е 
да пос [E] тавиш всичко в изкуствен [Am] ред 
 
[Am] Кажи кое в ред е на тази [E] черна зе [Am] мя 
[Dm] животът, парите ли, двата вехти па [Am] гона 
[Dm] само звукът на сърцето е [Am] сигурно в този миг 
ако [E] още го чуваш - не го заглу [Am] шавай 
 
20091122 

За отчаяние е късно 
(t:65 r:2/4) 
[Am] Сладко отчая [Em] ние 
[G] посети ме от [F maj7] ново 
[Am] Кажи ми пак че няма из [Em] ход 
[G] Обещай ми смър [F maj7] тта 

[Am] Погали ме по [Em] влажната буза 
[G] подай ми отново [F maj7] ръка 
[Am] Още веднъж нека по [Em] вярвам в теб 
[G] Обещай ми [F maj7] смъртта 
 
  [F] За отчаяние е [Am] късно 
  [G] всичко следва своя [Am] ред 
  [F] Малките реки се вливат в [Am] големи 
  [G] големите изгубват се в [Am] море 
 
[Am] Сладко отчая [Em] ние 
[G] отвъд твоето спасение сме [F maj7] вече 
[Am] Късно е да изгорим в [Em] изгрева 
[G] присъдата ни е [F maj7] "Живот" 

[Am] От тук нантатък [Em] бавно ще крачим 
[G] към тихия край на нашия [F maj7] път 
[Am] Не потъна пияния [Em] кораб на дните ни 
[G] Присъдата ни е [F maj7] "Живот" 

  [F] За отчаяние е [Am] късно 
  [G] всичко следва своя [Am] ред 
  [F] Малките реки се вливат в [Am] големи 
  [G] големите изгубват се в [Am] море 

[F maj7] o ||||x| |||x|| ||x|||

По мъжки 
(r:140 t:4/4)
 
[Еm] жени ни посрещат, [G] жени ни изпращат 
[А] през целия път [C] вървим след жени 
[Еm] в жената умираш, [G] в жената се раждаш 
[А] в поредната виждаш [C] всички преди 
 
[E5] кажи ми здравей, по [G5] дари ми усмивка, 
[A5] още една нощ [C5] при мен остани 
[E5] преди това а и после [G5] от теб се отричам 
[A5] когато не сме заедно сме [C5] просто сами 
 
  [B5] и от [А5] ново обеш [Е5] таваш [G5] 
  [B5] че този [А5] е последен [Е5] път [G5] 
  [B5] но без [А5] време осъзна [Е5] ваш [G5] 
  [B5] пак виждах [А5] себеси в [G5] някои [А5] друг 
 
[Em] за жените воюваме, за же [G] ните умираме 
[A] а много по-прости са [C] тези неща 
[Em] не да умреш а да жи [G] вееш си струва 
да жи [A] вееш си струва за [C] тази жена 
 
[E5] кажи ми здравей, по [G5] дари ми усмивка, 
[A5] още една нощ [C5] при мен остани 
[E5] преди това а и после [G5] от теб се отричам 
[A5] когато не сме заедно сме [C5] просто сами 
 
  [B5] и от [А5] ново обеш [Е5] таваш [G5] 
  [B5] че този [А5] е последен [Е5] път [G5] 
  [B5] но без [А5] време осъзна [Е5] ваш [G5] 
  [B5] пак виждах [А5] себеси в [G5] някои [А5] друг 

20091003 
 
Ези-тура блус
 
[A] Всяка жена е като късмета 
[D] непостоянна [A] е тя (х2) 
[E] днес е при теб а утре [D] ще чука 
[A] на нечия друга [E7] врата 
 
[A] Всеки мъж е монета 
[D] монета с две [A] страни (х2) 
[E] на едната пише "Пе [D] челиш." 
[A] на другата - "Пак [E7] хвърли!" 
 
[A] Всеки живот игра е 
[D] игра на "Ези- [A] Тура" (х2) 
[E] как ще падне товойта мо [D] нета 
[A] зависи какъв и е [E7] бил късмета 
 
20091122

Езичница блус 
 
[A] Направи ме твои бог ти - бог с корона от тръни 
[D] молеше се всяка нощ [A] на светия агнец (x2)
[E] Tвой олтар беше той, [D] бе твоя опора 
[A] кичеше го нежно с'своя [E7] нарцисов венец 
 
[A] Мина време разбрах че друга е твоята вяра 
[D] че и други богове [A] почиташе ти (х2) 
[E] Eзичница била си, а аз - [D] бог на овчаря 
[A] и не с корона а с чифт [E7] овчи роги 
 
20091003

Спомен                 
    -- на В.
(t:60 r:4/4)
[Еm] Пастелените цвето [C] ве на есента 
ме [А] карат да се сещам за [Еm] теб 
[Em] Шума на лис [C] тата ми нашепва 
[А] името ти когато тихо [Еm] стъпвам 
 
  [C] по криволичещите пътеки [D] на време [Еm] то 
  [C] Вземи очите ми и виж слепеца [D] който ти по [Еm] дава рака 
  [C] Ако това е хайку [D] смисълът е между редо [Еm] вете 
  [C] ако не е -- [D] той е в тиши [Еm] ната 
 
[Em] Зная какво [C] мислиш 
И на [A] истина е много [Em] смешно 
[Em] Най-смешно е това че бях по [C] вярвал 
че ро [A] мантиката е в мо [Em] торите сега 
 
  [C] Колко думи са равни [D] на ед [Em] но сърце? 
  [C] Колко сърца правят [D] една [Em] дума? 
  [C] Колко ръце са нужни за да задър [D] жат една [Em] надежда? 
  [C] Това не е хайку и [D] смисълът е в тиши [Em] ната

20091019


С мълчание до края
(r:130 t:4/4)

(ниско)

[Еm] Не вярвам вече в [C] сълзи
[Еm] и в смъртта не вяр [C] вам
[Еm] Не вярвам в отчаянието [C] ми
[Еm] и в лудостта не [C] вярвам

(високо)

[Em] Не вярвам, че ще мога
[C] да дам сърцето си отново
[Em] Да се вживея дори не мога
[C] до стената с бутилка в ръка

[Em] И във вживяването не вярвам
в роман [C] тизма на бунта не вярвам
И в [Em] клетвите не вярвам
в [C] рязането на вени не вярвам

  [D5] Поглеждам те и ме обзема [C5] страх -
  [D5] огромно е разтоянието между [Em] нас
  [D5] По-бързо с мълчание ще стигна до [C5] края
  [B5] отколкото с [A#5] думи до [Еm] теб

[Em] Моето момиче си [C] ти
[Em] което и да [C] си
[Em] Както те създам, [C] такава ще те видя
[Em] която и да [C] си

[Em] В любовта да се вживея не мога
да се [C] вживея в живота не мога
Не [Em] мога, не мога, не мога
А [C] искам, а искам, а искам

  [D5] Поглеждам те и ме обзема [C5] страх -
  [D5] огромно е разтоянието между [Em] нас
  [D5] По-бързо с мълчание ще стигна до [C5] края
  [B5] отколкото с [A#5] думи до [Еm] теб

Емилия, сбогом
(t:105 r:4/4)

       -- на Лилия

[Em] гледам картините ти, емилия. [F#] мисля за декаденството. [G] за живота. [F#] за страданието. 
[Em] за улицата. [F#] за хероина [G] за това как бях наркоман в едно друго [F#] минало. 
[Em] мисля за онова мазе в центъра на софия... [F#] един друг май месец. [G] - [F#] -
[Em] годините изтичат като вода през [F#] пробито корито. [G] - [F#] - 
[Em] мисля за това че живота е повече от [F#] бюро и книга. [G] мисля си за теб. [F#] -
[Em] в сърцето малко боли. [F#] трансформирам болката в красота. [G] както казваше ти. [F#] в красотата на изкуството. 
[Em] на думите. [F#] от както заминах [G] бързо ме хипнотизира отново [F#] измамния смисъл на дните. 
[Em] пътуванията. [F#] работата в която се изгубвам. [G] лудия бяг [F#] в преследването на призраци. 
[Em] спомних си деня в които реших че ще бъда [F#] чист. [G] извадих всичките игли от себе си, [F#] изплюх със злоба хаповете синтетична надежда 
[Em] и се преродих [F#] под присъдата на времето: [G] осъден [F#] на живот. 
[Em] и всичко заочнах на чисто. [F#] остана ми само едно от онова време: [G] преследването на призраци. [F#] призраци - 
[Em] онези измислени цели, [F#] в които се хващаме като удавници за сламка. [G] за да не се удавим в морето на [F#] живота. 
[Em] защото призраците могат да бъдат по-истински от [F#] реалността, емилия. [G] когато вярваш в тях. [F#] -
[Em] почти като хероина. [F#] може би аз все пак си останах наркоман. [G] казват че наркоманите се раждат [F#] такива. 
[Em] може би. [F#] в мислите поне. [G] не зная дали ме разбираш, емилия... [F#] емилия. 
[Em] красиво е. [F#] като водна лилия. [G] като водна лилия в морето на живота. [F#] моя живот. 
[Em] мисля за теб. [F#] в сърцето малко боли. [G] чувствам се загрубял, [F#] емоционално осакатен, 
[Em] кух, [F#] с дупка на мястото на сърцето. [G] кух... [F#] -
[Em] сигурно е от годините. [F#] остарявам, емилия. [G] сигурно е от годините. [F#] -
[Em] сърцето е там но не тупти като преди. [F#] кръвта все още е червена, [G] но не толкова гъста. [F#] като преди. 
[Em] един приятел каза [F#] "на 32 сърцето вече се е уморило [G] да дава". може би. [F#] може би не. 
[Em] мисля за теб, емилия. [F#] едно само зная, емилия... [G] когато съм пак до теб. [F#] когато мога да те докосна. 
[Em] когато мога да усетя вкуса на устните ти. [F#] когато мога да галя гърдите ти. [G] когато мога да те целувам [F#] по цялото тяло.
[Em] когато заедно голи преплуваме ноща [F#] чак до края й. когато [G] сплели краката си отново творим. [F#] заедно. в едно. 
[Em] когато правите ти коси нарежат лицето ми [F#] от него ще рукне [G] гъста кръв. [F#] на червено. 
[Em] тогава ще е истинско. [F#] тогава ще сме истински. [G] тогава сърцето ми поне за миг ще тупти [F#] както преди. 
[Em] както преди...[F#] поне за миг. [G] поне за миг. [F#] -
[Em] но до тогава, емилия ... [F#] до тогава... [G] до тогава [F#] всичко са само сенки, 
[Em] символи, [F#] забравени усещания, [G] надежда ... [F#] осъдени на живот. 
[Em] не зная дали ме разбираш, емилия? [F#] емилия. [G] красиво е. [F#] емилия. 
[Em] сбогом.


  Em     F#    G
  o     o    o
ii |||||| iv |||||| v ||||||
  |xx|||   |xx|||  |xx|||
  ||||||   ||||||  ||||||

E | F# | G | F# } x repeat forever


Страх от високо
на Иван

(t:130 r:4/4)

[Em] Той беше [A] моя най-до [C] бър при [B] ятел -
[Em] седеше [D] до мене, на [C] третия [B] чин
[Em] Веднъж ме [A] попита: "Имаш ли [C] страх от ви [B] соко?"
[Em] Погледнах го [D] весело: "Това бе [C] песен [B] нали?"

Той беше моя най-добър приятел
Седеше до мене, на третия чин
Един ден реши да пресрещне страха си
и третия чин и до днес празен седи

Пр. [D] Често сега те съ [C] нувам приятелю -
    [Em] застинал в полет след [B] своите мечти
    [D] Дано поне там горе в' [C] високото някъде
    [Em] си намерил това, което [B] тук не откри

Той беше моя най-добър приятел
Седеше до мене, на третия чин
Веднъж ме попита: "Имаш ли страх от високо?"
и третия чин и до днес празен седи

20091215

Песен за един добър непознат 

(t:130 r:4/4)

[E] През живота ми раз [A*] лични хора [C*] в мен [D*] живяха
[E] всеки с мисли раз [A*] лични и с раз [C*] лични [D*] лица
[E] Всеки тво [A*] реше, гра [C*] деше, ру [D*] шеше
[E] всеки след [A*] себе си ос [C*] тави [D*] следа

[D] Един само през цялото [G] време мълчеше -
[D] не написа ни ред, ни камък връз [F] камък сгра [Am] ди
[D] Мислеше, чувстваше и пак мъл [G] чеше
[D] непознат дойде и непознат ще си тръгне -
                             това съм [F] аз може [Am] би


Куплет:

[E]    [A*]   [C*]   [D*]
|||||| |||||| ||||x| ||||||
|xx||| ||xx|| ||x||| ||||||
|||||| |||||| |||||| ||||x|

Припев:

[D]    [G]    [F]    [Am]
|||||x |||||| ||||xx ||||x|
|||x|| |||||| |||x|| ||xx||
||||x| |||||x ||x||| ||||||

20100106

Съревнование

(t:125 r:4/4)

[Am] Ако се съревноваваш с мене, нека ти [Dm] кажа:
[E] аз съм безкрайно скучен [Am] опонент
Ще играя честно и ще се [Dm] боря
[E] с доблест, но ще се боря за [Am] теб
 
Лесно ще ти дам твой'та победа,
а когато ликуваш ще ликувам с теб
Една песен дели ни от сърцето на другия:
когато печелиш - печеля с теб

Когато един ден загубиш свой'та корона -
всяка победа, знаеш, струва сълзи -
тогава аз пак редом до теб ще остана,
от твоята болка и мене боли

[Am] Ако се съревноваваш с мене, нека ти [Dm] кажа: 
[E] аз съм безкрайно скучен [Am] опонент
Ще играя честно и ще се [Dm] боря
[E] с доблест, но ще се боря за [Am] теб 

20100115

На баща ми

(t:55 r:2/4)

[Am] Баща ми вечер след [E] работа
сяда тежко до [Am] масата
Тих, изморен, омър [Dm] лушен
[Am] с ракия до горе [E] пълни си [Am] чашата

Седя до баща ми притихнал
и той не проронва ни дума
Тих, изморен, омърлушен
с ракия до горе пълни си чашата

Така, седели сме двамата
вечер след вечер, години
И съм се питал защо в мълчание, баща ми
с ракия до горе, пълни си чашата

Днес вечер, сам сядам до масата
а в тишината ми липсва едно мълчание
Тогава тих, изморен, омърлушен
с ракия до горе, пълня си чашата

20100127

Черен стих
(r:120 t:4/4)

[ниско]
[Am] Искам да плача с [Dm] каменни сълзи
[E] и когато падат не мен, а [Am] пръстта да боли
[Am] Но каменни очи само над [Dm] гробните статуи имат
[E] и от каменни очи падат само от [Am] камък сълзи

Искам сърцето ми от камък да бъде,
тъй че да не боли когато лудо тупти
Но каменни сърца само надгробните статуи имат -
от кръв е моето и с кървава болка боли

[високо]
Искам душата ми бял лист да бъде,
на който само думи красиви стоят:
Свобода. Надежда. Вяра. Желание.
Щастие. Смях. Любов. Светлина.

Но на бели листа само бели стихове пише,
а черен стих е мой'та душа -
черен стих написан с черно мастило,
което дяволски огън само ще освети

[ниско]
Затова ще плача с кървави сълзи
Затова като ранен вълк ще вия в нощта,

[високо]
но ще направя ада тесен за всичките дяволи
преди човек в надгробна статуя да преобразят

20100328

Героична

(r:130 t:4/4)

Аз не [Em] съм герой и не [D] искам да [C] бъда [D]
Топли [Em] ната на [D] живота сгрява сър [C] цето [D]
[Em] Блясъка на [D] славата го при [C] мамва [D]
[Em] и го за [D] хвърля сту [C] дено [D]

Аз не [Em] съм герой [D] и не искам да [C] бъда. [D] Твоята вярност към
[Em] дълга е на [D] друг прикритие за [C] измамата [D]
[Em] По-щастлив си [D] когато си известния [C] никой, [D]
[Em] отколкото ко [D] гато си някой [C] известен [D]

Пр.  [C] И въобще, всъщност няма зна [Em] чение
     [C] кои днес са ге [Em] роите
     [C] Мен ако питате няма съм [Em] нение,
     [D] че по-важно е кой раз [C] дава ме [Em] далите

Аз не [Em] сам герой [D] и не искам да [C] бъда [D]
Като [Em] пясък през [D] пръстите изчезват [C] минутите [D]
[Em] Твърде малко са, [D] за да ги изжи [C] веем [D]
[Em] като геро [D] ично се тупаме в [C] гърдите си [D]

Пр.

20100412

Вой (45 години не стигат)

(t:130 r:4/4)

[Am] Имало едни хора които [C] 40 години
[Em] копали земята да правят завод
[Am] На 40-тата рекли: [C] "Стига! Не става!"
[Em] и сами скочили в пресния ров

Започнали тогава от дълбоката яма
стълба към синьото небе да градят
Стъпало по стъпало един се изкачвал,
а сто други го повличали обратно в калта

Минало време - оцелелни, живели,
яли и пили, сами себе си крали и били
На 20-тата година едни други им рекли
"Елате при нас!" и им подали ръка

Подадената ръка онези от дупката взели,
взели и всичко що можела тя да даде
И седнали Нагли, Недосегаеми и Факири
между пипалата на октопода взетото да делят

На гладен човек да подаваш ръка е опасно,
защото гладен човек за човека е вълк
Да закараш кон до водата е лесно,
но и насила да го караш да пие - не ще

Така върти се света откакто го има -
едни копаят дупки, други стълби градят,
едни подават ръка, други с две ръце взимат,
едни надават вой, докъто други мълчат

20100413

Геометрия на безмислието

(t:70 r:2/4)

[E] Мислиш за живота като за [A*] права
[E] От начало по нея с надежда вър [A*] виш
[E] по средата си разочарован, а на [A*] края
[E] края среда да беше поне [A*] искаш ти

Пр:
    [C] Безмислието те за [Em] лива
    [C] вълна, след вълна, след въл [Em] на
    [C] Превръщаш се в [D] точка и [Em] скоро [C] се скриваш
    [D] и дали някои друг утре ще помни, [D] на твоя живот [E] песента

А всъщност животът е кръг
и докъто трескаво центъра търсиш
бавно около теб се затваря кръгът
скоро и ти с него се свършваш

E       A*
|||||| ||||||
|xx||| ||x|||
|||||| ||||||

20100416

Целуни ме сега

(t:125 r:4/4 or 2/4)

[Am] Тя имаше дълга, права, [E] руса [Am] коса
[Am] в нея се изгубвах като [E] удавник в [Am] река
[Dm] Очите й - два без [Am] дънни, [E] сини водо [Am] пада
[Dm] теглеха мачтата на [Am] кораба [E] ми към [Am] ада

Приближих я небрежно и с отработен финес
предложих да излезем, да пием кафе
Чаровно ми се усмихна: "Кафе, защо не?
За мене - една двойна водка с лед."

За философия говорихме в задимения бар
Попитах я игириво аз като като философ стар:
"Харесваш ли френския екзистенциализъм, о мон амур?"
Тя отвърна: "Не, готин, предпочитам Епикур."

На кея случайно докоснах ръката й
Казах: "Силно се разбиват тази вечер вълните, нали?"
А тя се притисна към мене и прошепна в нощта
"Силата е в скалите - целуни ме сега!"

20100502

Черен въглен

(t:110 r:3/4)

[Am*] Страх ме е да те взема, [F*] китаро
[D*] От струните ти зная ще рукне [F*] кръвта
[Am*] От тялото ти зная ще покапят [F*] сълзите
[D*] Ще ме убиваш зная с мой'та [F*] тъгa

Страх ме е да те взема, китаро
Вцепенен те гледам с празни очи
Трелите ти зная ще разтопят къса олово,
който тук от ляво така ми тежи

(t:110 r:4/4)
 
Пр.  [Am] Опитваш се да бъдеш нещо, после [F] друго
     [D] Питаш ме хубаво ли е да бъдеш [F] тъжен
     [Am] Може би да, ако има кой да те [F] целуне
     [D] иначе тъгата те прави черен [F] въглен

Am*           F*            D*    F*
||||||    ||||-|  ||||||  ||||-|  ||||||  ||||-|
||--||    ||--||  ||||-|  |||-||  |||-||  |||-||
||||||    ||||||  ||-|||  ||-|||  ||-|-|  ||-|||


20100518

Нищо лично

(t:140 r:4/4)

[Em] Aз нямам [G] нищо [C] лично към тебе [D]
[Em] ти ми по [G] магаш да си по [C] стигна целта [D]
[Em] аз правя [G] същото за [C] тебе [D]
[Em] практични пра [G] вила на [C] проста игра [D]

   [C] Вечер се прибираме в ква [Em] дратните си стаи
   и зад [Am] спуснати завеси и без свет [Em] лина [D]
   [C] пак си напомняме да [Em] не забравим
   че [Am] плачем от радост, а не от [Em] тъгa [D]

Аз нямам нищо лично към тебе
ти ми помагаш да си постигна целта
аз правя същото за тебе
тъй към безкраен прогрес се движи света

   Вечер търсим по-дългата страна на квадрата
   с толкова сме по-близо и днес до целта
   а по бузата белезникава диря проблясва
   и уж плачем от радост, а не от тъгa

20100910

Не будете призраците когато спят
                                     -- на Мила
(r:125 t:4/4)

[Am] В моменти като този [D] някога ти се [Am] обаждах [D] ... [Am] казвах [D] "Обичам те.", [Am] чувах смеха ти от [D] другата стра [Am] на -
[Am] хиляди [D] сребърни [Am] камбани [D] ... [Am] пеещи за [D] мене в [Am] нощта [D] и [Am] говорихме [D] дълго и [Am] ти се смее [D] ше [Am] и говорихме [D] дъл [Am] го [D]

    [F] И искаше от [G] ново да ти раз [Am] казвам за [F] нас
    [F] Ти искаше и [G] аз раз [Am] казвах

[Am] Ти [D]- край мо [Am] рето, [D] ... [Am] с лунна [D] коса - [Am] ореола на [D] Бендида
[Am] с устни с [D] вкус на марма [Am] лад, [D] .... [Am] с топлина на есенен [D] полъх [Am] когато те пре [D] гръщам.

    [F] "Разкажи нашата [G] приказка!" ми [Am] каза [F] ти.
    [F] "Разкажи!" и [G] аз раз [Am] казвах

[Am] "Имало едно [D] момиче със лу [Am] нички. [D] ... [Am] То имало [D] една [Am] надежда [D]  
[Am]Надеждата му [D] била със [Am] сини [D] очи - [Am] приказен [D] герой бил от [Am] песен [D] неизпята"

    [F] казах и те [G] целунах, а после - [Am] тишина и [F] смях
    [F] и хиляди сребърни камбани [G] за пръв път [Am] пееха за мен

[Am] Как съм днес, [D] питаш, [Am] а аз [D] мълча. [Am] Няма и [D] какво повече [Am] да кажа. [D]
[Am] Смисъла [D] отдавна се [Am] изгуби, [D] ... [Am] като облак зад хори [D] зонта. зад хори [Am] зонта на младос [D] тта ни.

    [F] По-хубаво ли е [G] мястото къ [Am] дето си [F] сега? [F] по-черно ли е [G] там мо [Am] рето?
    [F] Разказват ли [G] приказки [Am] хората и [F] там? Питам те а [G] ти мъл [Am] чиш.

[Am] В моменти като този [D] някога ти се [Am] обаждах. [D] ... [Am] казвах [D] "Обичам [Am] те.". [D]
[Am] Ако сега беше [D] тогава [Am] щях ли пак да [D] го направя? [Am] не будете призра [D] ците когато [Am] спят. [D]

    [F] По-хубаво ли е [G] мястото къ [Am] дето си [F] сега? [F] По-черно ли е [G] там мо [Am] рето?
    [F] Разказват ли [G] приказки [Am] хората и [F] там? Не будете призра [G] ците когато [Am] спят


20101010

Бог като моя

(t:110 r:4/4)

[Dm] Защо когато съм [F1] естествен се чувствам [А#] най-фалшив
Защо когато съм сред [F2] хората се чувствам най-сам
[Dm] Защо у [F1] дома се чувствам [А#] бездомен
Защо в страната си се [F2] чувствам чужденец

    [Dm] Ще зачеркна [C] всички хора [Am] от сърцето [G7] си
(Хора не останаха)
    [Dm] Ще изтръгна [C] всичките [Am] илюзии от [G7] себе си
(От мене нищо не остана)
    [Dm] И аз зная [C] бог като моя [Am] никой никога [G7] няма да има
    [Dm] но и аз с него [C] не бих бил [Am] някога [G7] някой

[Dm] Усещаш ли [F1] празнотата която ни [А#] обгръща
света - [F2] пространство от кухи форми
[Dm] Всичко е това [F1] което е [А#] от вън
Чупиш черупката, от вътре - нищо

    [Dm] Когато [C] почукам на [Am] твоята [G7] врата
(Ще ми отвориш ли?)
    [Dm] Когато ти [C] помахам ще [Am] кажеш ли [G7] “Здравей”
(Кажи!)

    [Dm] Когато си [C] тръгна [Am] ще [G7] оставиш ли
    [Dm] вратата [C] си [Am] отключена [G7] след мен

Пр.

Куплет

Dm    F1      A#     F2
|||||.    ||||.|    |||||.    |||||.
|||.||    |||.||    ||||||    ||...|
||||.|    ||.|||    ||...|    ||||||

Pripev: Dm | C | Am | G7 |

20101018

Последен Завет

(r:125 t:4/4)

[ниско]  
[C1] Чувстваш се [А1] сам, като [Е1] някога преди,
[C1] Като [А1] дете. [Е1] Сам.
[C1] Изоставен. [А1] ... [Е1] Преди смъртта.
[C1] Преди последната [А1] болка, [Е1] преди смъртта

[C1] И мислиш за [А1] отминали [Е1] години
[C1] За времето [А1] когато си [Е1] дете
[C1] За стари [А1] приятели, [Е1] за хора отдавна не сред
[C1] нас и [А1] страхът пак те [Е1] сковава

[високо]
[C1] И хората те [А1] плашат. [Е1] Човешкото по-страшно е дори
[C1] от [А1] вълчи [Е1] зъби
[C1] И няма [А1] изход и [Е1] не можеш да избягаш,
[C1] защото [А1] хората [Е1] си ти

    [припев]
    [C5] Белобради [А5] Соломоне, [Е5] защо ти е познание и
    [C5] мъдрост, [А5] когато [Е5] живееш сред вълци?
    [C5] Безмислие? [А5] Безмислие. [Е5] Безмислие...
    [C5] Защо [А5] ооо  [Е5] оооо?

[ниско]
[C1] Тъга. [А1] Тъга. [Е1] Тъга.
[C1] Като [А1] дъжда [Е1] навън.
[C1] Като ручеи [А1] от спомени [Е1] са капките.
[C1] Ка [А1] то [Е1] сълзи.

[високо]
[C1] Като твоите [А1] очи, [Е1] когато те целувам
[C1] когато плувам в [А1] косите ти, [Е1] когато те целувам
[C1] Вземи [А1] ръката ми и [Е1] нека да вървим
[C1] нататъка, [А1] навътре, [Е1] нататък

    [припев]
    [C5] В кървавия [А5] залез [Е5] нека да се срещнем
    [C5] защото аз и [А5] ти - [Е5] ние сме едно
    [C5] Да си вземем последно [А5] сбогом с [Е5] този дрипав свят
    [C5] Застинали. [А5] Завинаги. [Е5] Красиви. Вечни.
    [C5] А след нас [А5] ще остане [Е5] последен завет:
    [C5] Дори да изгориш виж [А5] слънцето [Е5] за миг поне } х3

Куплет

[C1]      [A1]       [E1]       [E1]
   ..      . ..     .  ..     .  ...
||||||    ||||||    ||||||    ||||||
||||||    ||||||    ||||||    ||||||
|-||||    ||||||    ||||||    ||||||
||||||    ||||||    ||||||    ||||||

Припев

[C5]      [A5]      [E5]      [E5]
          .
||||||    ||||||    ||||||    ||||||
||||||    ||||||    |--|||    |--|||
|-||||    ||||||    ||||||    ||||||
||||||    ||||||    ||||||    |||-||
||-|||    ||-|||


20101108

Песен за малиновата долина

(t:130 r:4/4)

| Преди време минах през | малиновата долина, | нашата малинова | долина
| Спрях се | пред онзи двор, | къщата още | беше там
| Помниш ли я? | Онази същата, | в която ние | двамата
| за пръв път | стоплихме | най-студената | Декемврийска нощ

| Още е там. | Но не е същата | стените като бръчки | напукани
| по лицето на | старица | прозорците като | очите й
| някога светли и живи | отразяващи | на небето | синьото
| днес черни, | затворени, | склопени в покой | завинаги

| Спомних си една от онези | сутрини, |  събудих се а теб те | нямаше
| В празната стая | внезапно | почувствах най-страшната | самота
| Но отново гласът ти ме | стопли | като лъчите на | слънцето
| Тогава подари ми | розата | "красива като любовта ни е!" | каза ми

| Прегърнах те, а | бодлите й | се забиха дълбоко | в ръката ми
| Един червен цвят се | отчупи, |  смеси се с кръвта | алена
| Болката не усетих | тогава - | само устните ти върху | моите
| Болката не усетих | тогава - | само топлината на | ръцете ти

| Преди време минах през | малиновата долина, | нечия малинова | долина
| Спрях пред една къща, | постоях насред един | изоставен двор
| Нечии, но не |  нашите, | всичко - променено | завинаги
| само розата още  бе | там | едва сега ме прониза от бодлите й | болката  (х2)

[А]     [G]     [F]     [G]
||||||    ||||||    ||||-|    ||||||
||--||    |-||||    |||-||    |-||||
||||||    -|||||    ||-|||    -|||||
||||||    ||||||    ||||||    ||||||

20110309


България като хероин
(r:130 t:4/4)

[E] [F] x2 
[E] Кишавия сняг събиращ се по Софийските тротоари [F] има цвета на хероина. 
[E] Кафяв и мръсен от всичките примеси, [F] с които го тъпчеха "Младост"-ките пласьори. 
[E] Придобил цвета на кишата, [F] в която сиви силуети пълзяха по заледените Софийски улици, 
[E] уловени в безкрайния лабиринт [F] на измисленитре си цели. 
[E] Кишата - [F] кафеникава и мръсна като хероина който купувахме от Мира. 
[E] Връзката. [F] Винаги там. В дъжд, студ и сняг, 
[E] неотменно стои и ни чака на онази детска плащадка [F] в онзи сив Софийски квартал. 
[E] Мира - [F] призрачния силует на една друга България. 
[E] С тромбозирали вени, надупчени от илюзии. [F] Ръцете й - лабиринти от лилави пътища 
[E] останали след стъпките подир изгубените й спомени. [F] Косата й - сплъстена и разпиляна. 
[E] Някога златна. [F] Днес кална и мръсна. Като кишата. 
[E] Като хероина които ни продаваше. [F] -

  [F] Застина [A] ли на [F] прага на "нашето" [A] време
  [F] Невиди [A] ми - чужден [F] ци в чужда Бъл [A] гария

[E] [F] x2 
[E] Беззъбата уста на Мира грозно се усмихваше [F] при вида на дрипавите й деца - 
[E] сиротни и чезнещи [F] като изгубените й надежди. 
[E] А децата й - [F] това бяхме ние. 
[E] Десетки Софийски сираци - [F] с мъртво минало и несъществуващо бъдеще. 
[E] Уродливи зародиши [F] преждевременно изхвърлени от утробата на "нашето" време. 
[E] Недъгави херцози -[F] господари на една измислена реалност. 
[E] Синтетичната прегръдка на една майка мащеха - [F] единствената топлина която познавахме. 
[E] Мира - [F] призрачнния силует на една друга България. 
[E] И до днес я виждам. [F] Там - сред остатъците на разпиляната ни младост. 
[E] Майката коятo изпрати толкова много от децата си, [F] и ден подир ден ги оплаква с горчивите сълзи на съвестта си. 
[E] Мащехата, която прегръща децата си, [F] но не ги обича. 
[E] Като България. [F] Като хероин.

  [F] Застина [A] ли на [F] прага на "нашето" [A] време
  [F] Невиди [A] ми - чужден [F] ци в чужда Бъл [A] гария


P.S. Ще се видим отвъд
(t:130 r:4/4)

[Am] Затворен сам в [C] корема на [F] рибата [Em]
[Am] дишаш пак с [C] чужди хриле [B]
[Am] Празни строфи [C] като мехури [F] издигат се [Em]
[Am] над океана [C] на времето [B]

Пр. [F] Страх те е от смъртта [Am] нали?
       [G] Изчезваш. Някога бил [F] ли си?
       [F] Безсмъртието на [Am] думите -
       [G] последен подслон. [F] Суета.

Опитваш да осмислиш нищото
умираш за пореден път
Погубва те сянката и пак се прераждаш
Послепис: ще се видим отвъд

20110610

В черно

(t:120 r:4/4)

Черни мисли в черно съзнание -
черен паяк черни нишки плете
Черен силует на черен фон носи
на човек в черно - черни цветя

Пр. Днес се разминах с себе си по тихата алея към онази земя
       вървях натам от където се връщах, смутено си кимнах и извърнах глава

Черни детелини листят се в черно
под черния дъжд от черно небе
Черни ножове черни ръце стискат
с черна кръв кърви черно сърце

   .         . .           .            .
||||||      ||||||      ||||||      ||-|||
|--|||      ||-|||      ||-|||      |-|-||
||||||      ||||||      |-||||      ||||||
||||||      ||||||      ||||||      ||||||

Пр. C | Am | D | Am ]

20110710

Мечта

(t:110 r:4/4)

[C] Розово море, сини планини
[Am] човек с крила, с розови очи
[C] Небе от цветя, стъпвам по звезди
[Am] пясък от любов - нашите души

Пр. [F] Искам [G] да видя очите на [Am] Малкия Принц
       [F] искам [G] да пипна небето [Am] с ръка
       [F] Тогава, [G] тогава зная ще бъда [Am] щастлив
       [F] ще бъда готов [G] да срещна [Am] смъртта

Лилава тишина на капки се цеди
черна светлина, угаснали очи
Пясъчен часовник отмерва самота
безсмислени брътвежи на луда глава

Не искам да съм млад, не искам да съм стар
не искам да нося тежък товар
В свят на суета, угаснали мечти
усмивка на дете ще го промени

1994 г.

Есенен следобед

(t:50 r:2/4)

[Am] Есенен [Am*] следобед, [C] дъждът е [D*] спрял [C*]
[Am] Капките [Am*] проблясват [C] по  [D*] листата [C*]
{Am] Вятърът [Am*] разнася [C] пустота [D*] [C*]
[Am] Самотен [Am*] силует [C] навежда [D*] глава [C*]

Пр- [A] Хей, приятелю
    защо [F] някои [G] неща са просто [A] така [F] [G]
    И кой [A] прави това
    да [F] бъде [G] просто така [Gm] само така
    [Am] Боли

Зереян поглед потопен в тъга
сухи устни шепнещи "Защо?"
Уморената ръка изтрива сълзите
шепнат сухите клони


Am   Am*   C      D*     C*
     -      -                            -   
||||-|   ||||-|   ||||-|   ||||||   ||||-|
||--||   ||-|||   |||-||   |||-||   |||-||
||||||   ||||||   |-||||   ||||-|   ||||||

1997 г.


Празни мисли

(t:105 r:4/4)

[E] Мисля си че би било [A] чудесно [Gb]
[E] всичко което [A] притежавам [B]
[D] да затворя [B] в черупка
[E] да се скитам [Gb] като охлюв
[D] да усещам [B] света с [E] пипала

Мисля си че би било прекрасно
да живея в неонов град
със светещи комини
с хора от гирлянди
където всичко е светлина

Но уви сега съм тук и съм аз
белодробни спомени отлитат
Мащехите се обесват
Истинските полудяват
всичко е това което е

19971226


Моя кристална сълза

(t:105 r:4/4)

[Gm] Разтварям те в утрото на [D] моята душа
[Em] С устни те попивам, [C] разливам се в нощта
[D] Очите ми са влажни - [Am] едва ли е от дъжда
[C] Моя [D] кристална [Em] сълза

До вчера окървавен, крещях срещу света
Мислех си да сложа край на всичко това
Не знаех че има и друга страна
Моя кристална сълза

Пр. [F] Мило момиче, [Am] обичам те
       [F] Искам да бъда до [Am] теб
       [F] Хей, мила, [Am] обичам те
       [F] Искам, [G] искам...

Пясъкът в мидата утаи се като здрач
Открих самотен остров и малко топлина
Сто сърца ридаят, но едно отронва само
една кристална сълза

Сега когато сутрин притаен стоя до теб
дъхът ти ме отнася сред маково поле
Щастлив съм да бъда част от твоя сън
Моя кристална сълза

1997 г.


Just Another Day

(t:280 r:4/4)

[E5] Sitting in the hallway, [A5] get my morning [B5] fix
[E5] I don't give a f*ck about you, [A5] you don't care about [B5] me
[E5] Standing at the doorway, [A5] the knife is in your [B5] hand
[E5] The pool of blood just tells me [A5] it's as good as it can [B5] get

Rf. [C5] It's just [G5] another [A5] day
      [C5] beginning [G5] from the [A5] end
      [C5] It's like [G5] there's no [A5] tomorrow
      [C5] and yesterday [G5] i just can't [A5] stand

I grabbed the pistol in my hand, I put it to my head
You started yelling like a psycho, me I only said:
"Your breast is full of tears, my head is full of sh*t
after all those f*cking years I feel it's time to quit!"

1997 г.

Сърце на града
                    -- на Мария С.

(t:65 r:2/4)

[Em] Все още те виждам - [C] сърце на Града
[Em] Разстлана по нощните улици, [C] разтворена в мрака
[Em] Заобиколена от хора, [C] вечно сама
[Em] Завинаги [C] сама

[F#] Понякога мисля че [G] усещанията ни са само илюзия
[F#] но друг път... [G] съм сигурен в това

Пр. Ти ме [Em] отнесе [A] там откъдето [G] никога [F#] не ще се [Em] върна (х3)

Виждам и себе си - в черната стая
слегнал се с пода, стенейки сам
Роден от това което ме убива
Завинаги сам

Понякога искам усещанията ни да са само илюзия
но друг път... не съм съм сигурен в това

Пр. Ти ме отнесе там откъдето никога не ще се върна (х3)

19971226


Black Mistress

[Em] Right beside my head
I feel something black like hole or web
Time is running slow
Killing deadly all my future plans and roles

[Em] The sea of snakes again
is writhing, turning, twisting, burning,
driving me insane
Oh, man

  [G5] Into the dark desert I'm [A5] back [Em] again
  [G5] and the black mistress is [A5] here to stay with me [Em] again
  [G5] Forever, [A5] forever, [A#5] forever, with [A5] me
  my mistress is lovely and... [Em] dead

[Em] I am down below
Encircled by the scars of my own soul
Drawning in between
not knowing what to choose - the pain or sin, I'm free

[Em] Like mask of plasticine
my memories my eyes are covering
Trapped inside the past
the eighteen year old candle burned out fast, the last

  [G5] Into the dark desert I'm [A5] back [Em] again
  [G5] and the black mistress is [A5] here to stay with me [Em] again
  [G5] Forever, [A5] forever, [A#5]forever, with [A5] me
  my mistress is lovely and... [Em] dead


1996

Льовен, здравей
(детска песничка)

[F] Щом Биси е при Веско
щом Веско е при Биси
[G] всичко ще бъде [F] наред
[F] Щом всички сме си вкъщи
никой няма да се мръщи
[G] и всичко ще бъде [F] наред

[E] Дори и заедно да не [F] сме
[E] пак никой няма да ни [F] спре
[E] да се обичаме и пеем
[A] да пеем и да се смеем
[G] и всичко ще бъде [F] наред

Зааа-щооо-тоо...

Щом Алфи е при Рошко
щом Петрарка (не) е при Гошко
всичко ще бъде наред
Задружни всичките проблеми
решават се без време
и всичко ще бъде наред

Когато Рошко каже "Да!"
Веднага Алфи казва "Не!"
Веско гледа Биси
Биси казва "Ти си!"
а Петрарка казва "Добре."

Зааа-щооо-тоо...

Щом Биси е при Веско
щом Веско е при Биси
всичко ще бъде наред

Ооо-ле!

2010 г.

Една бира време

[Am] Една бира [C] време ни [G] дели от [Am] мига
[D] в който [Am] трябва да се [G] вземе [Am] решение
[Am] да се вземе [C] решение [G] какво да се [Am] прави
[D] какво да се прави след [G] една бира [Am] време

[Am] Но как да [Em] измерим една бира [Am] време
щом [D] всичките часове [Am] на света
[Em] една бира време не ще [Am] засекат

[Am] Защото [C] една бира [G] време [Am] изтича
[D] по-бързо и [Am] от най- [G] краткия [Am] миг
[Am] и скоро [C] трябва да се [G] вземе [Am] решение
[D] какво да се прави след [G] една бира [Am] време

[Am] Ееех, преди [Em] време имах една бира [Am] време
[D] Но вече изтече и аз взех [Am] трезво решение:
[Em] "Моля, още една бира за [Am] мене!"

20111003

Да сънуваш съня си
(t:135 r:4/4)

[A1] Дали има пре [F1] раждане
| В един друг живот | я сънувах
| Като море от | кестени
| С ухание на сухи | листа
| С коси виещи се като | горски пътеки
| и аз - изгубен скитник | сред тях
| Дали има пре | раждане
| В един друг живот | сънувах я като есен

[F2] Днес сънувам [Am] съня си
[G] в който тя [F] бе като [Am] есен
[F2] а през очите ми гледат [Am] очите
[G] на скитник [F] изгубен в [Am] чужд сън

[A1] Дали има пре [F1] раждане
| Далечното ехо | на изпяните строфи
| в бъдещето ни връща | отново
| с ухание на сухи | листа
| И под коса виеща се | като горска пътека
| изечeзваме като скитниk | в нощта
| Дали има пре | раждане
| В един друг живот | сънувах я като есен

[F2] Навярно прераждане [Am] няма, а ние сме
[G] сянка на [F] нашата [Am] сянка
[F2] така и наш'те [Am] животи
[G] са сънища на [F] съня, в който [Am] живеем

Куплет

[A1]     [F1]
||||||      ||||||
||--||      |||-||
||||||      ||-|||
||||||      ||||||

Припев

[F2]
||||-|
|||-||
||-|||
||||||

F2 | Am | G F Am ] x2

Патриотична

(r:115 t:4/4)

[Em] "Ние ще спасиме България", [G] казваш
[D]  "Пак ли?", те питам уж на [Em] шега
[Em] "За нас", гордо и с вяра [G] отвръщаш
[Am] "За наш'то поколение [C] ще бъде само [Em] веднъж!"

| И искрите в очите и вярата ти стопля | сърцето
| Ех, как искам да повярвам | и аз
| Но късно е, на друга гара аз | слязох
| а влакът, едва спрял, | без мен | продължи

    [C] И късно е [D] вече в [Em] идеали да вярваме
    [C] Зарът е хвърлен, [D] монетата пада [Em] веднъж
    [C] Човек няма [D] време втори [Em] път да залага
    [C] България нас не спаси -[D] да спася аз нея не [Em] ща

| Обичам родината недей ме разбира | погрешно,
| но в държавата си се чувствам чужденец | у дома
| Един език говорим, а както брега | с морето -
| един в друг преливаме, един от друг | се делим

| Някога вярвах и рисувах чудни | картини
| с червени, сини и разноцветни | бои
| Някога вярвах - дори и в това днес не | вярвам
| всичко бе в черно | щом отворих | очи

Пр.

| Отдавна България аз оставих | на нея,
| остави и тя мен на | света
| Както сирак свойта мащеха сам не | избира
| Тъй нито България - аз, | нито тя мене | избра

| В България не, но в твоята вяра аз | вярвам
| За нея къс от сърцето си бих | разменил
| България не, но от кръвта си бих дал | ако трябва
| за да мога тебе | и тебе и теб да | спася

Пр.

20111020


Рапсодия в бяло
           -- на Велина 
[Am] Видения на голото ти [D] тяло [F] ме преследват цяла [G] нощ [Am] Неочаквано забравени [D] изплуват [F] зад празните минути на [G] деня [Am] Разбиват света ми на [D] парчета [F] като сноп разпилени [G] коси [Am] върху очите ми и пак така [D] внезапно [F] се скриват зад отлитащия [G] миг [F] Две статуи с перлени [Am] зъби [G] разкъсваме душите си със [Am] страст [F] само думи казваш, но недей да ме [Am] съдиш [G] истината е на тяхна [Am] страна [Am] Питам се остава ли [D] частица [F] покълнала в другия от [G] нас [Am] и зная това е въпрос без [D] смисъл [F] единствената реалност е [G] сега [Am] Любовта е пламък който [D] топли [F] студентите прострнства на [G] света [Am] Когато е на пътя ти вземи [D] го, но знай [F] единствената реалност е [G] сега [F] Тъй свършва тази рапсодия в [Am] бяло [G] разкъсваме душите си със [Am] страст [F] За тези думи един ден ще бъда [Am] осъден [G] но истината е на наша [Am] страна

20120603

Студено време

(t:130 r:4/4)
[Em] Боли ме тялото, болят ме костите и зъбите
[C] студена пот покрива тре [Bm] перещите ми ръце
[Em] и черепа ми е скован в железни клещи на умора
[C] Навярно е от времето [Bm] навън

  [C] Живеем в студено [Em] време
  и се от [C] далечаваме един от [Em] друг 
  [C] като планети сред безкрайната [Em] вселена
  [C] затворили сърцата си под [Em] ключ

[Em] зад стени от рационалност, страх, егоизъм, гордост, суета,
[C] застраховка срещу риска от [Bm] живот
[Em] А душите ни прилежно на хербарий изсушени
[C] между сметките от търга на [Bm] мечти

  [C] Живеем в студено [Em] време
  и се от [C] далечаваме един от [Em] друг 
  [C] като планети сред безкрайната [Em] вселена
  [C] затворили сърцата си под [Em] ключ

[Em] с договори, данъци, проценти, лихви, заеми, 
[C] гаранции и плащане без [Bm] срок, 
[Em] Боговете ни модерни нелепо се усмихват 
[C] от стените на храма ни [Bm] "Комфорт"

  [C] И студа на наш'то време ни [Em] сковава
  [C] в абстиненция от липса на [Em] живот
  [C] и сърцата ни се заду [Em] шават
  [C] затворени на сигурно под [Em] ключ

[Em] Боли ме тялото, болят ме костите и зъбите
[C] студена пот покрива тре [Bm] перещите ми ръце
[Em] и черепа ми е скован в железни клещи на умора
[C] Навярно е от времето [Bm] навън

  [C] Живеем в студено [Em] време
  и се от [C] далечаваме един от [Em] друг 
  [C] като планети сред безкрайната [Em] вселена
  [C] затворили сърцата си под [Em] ключ

20120729

Благодарствена

[Am] Тази вечер пия за [D] моите врагове --
най-верни учители бъдете винаги [Am] с мен
[D] За приятелите си оставям [Am] последната глътка
[E] на своите доброжелатели обръщам [Am] гръб (x2)

[Am] Благодаря за неволите [D] пратени ни отгоре
чрез страданието израстваме отвъд [Am] смъртта
[D] Казвам молитва за [Am] любовта в сърцата ни,
[E] а на удобството и успеха обръщам [Am] гръб (x2)

[Am] Благодаря на нощта приела ме в [D] своите обятия
на тъмно с черните мисли говорим [Am] очи в очи
[D] Нямаме тайни, разно [Am] гласията решаваме заедно
[E] и с открито лице посрещаме [Am] светлите дни (x2)

[Am] Вдигам последен тост за [D] тебе, човеко
солта на земята, пътя под наш'те [Am] нозе
[D] на теб крепи се [Am] света ни, приятелю
[E] кажи че те има, че още [Am] вървиш (x2)


20130321

Лозунг "Промяна"
(r:135 t:2/4)

[Em] Стархувам се от [G] стаи, [C] в които се [A] шепне
[Em] страхувам се от [G] разговори зад [C] врати
[Em] Институциите ни са [G] затвори [C] за нас [A] самите
[Em] в които [G] нечовешки вид се [C] ражда и расте

[Em] Създадохме [G] закона да [C] запазим [A] краденото
[Em] Създадохме [G] пагона да ни [C] брани от ограбените
[Em] Създадохме [G] училища в [C] които да се [A] учим
[Em] че градиме [G] най-добрия [C] възможен свят

[Em] По-малко [G] мъдрост и по [C] вече [A] дързост
[Em] повече [G] гняв и [C] по-малко срам
[Em] Опианени от [G] себе си [C] мислим най- [A] трезво:
[Em] по равно за [G] всички, но [C] всичко за нас

[Em] Днес пак сме [G] навън и [C] крещиме [A] "Промяна"
[Em] а в отговор само [G] нашето [C] ехо кънти
[Em] На барикадите е [G] пусто и [C] кой да каже [A] няма
[Em] че промяна е [G] нужна, но [C] първо в теее [B] ееб

  [C] Родени в на [D] минотавъра [Em] лабиринта
  [C] вървим след [D] стъпките си в [Em] кръг
  [C] и чакаме своя [D] Тизей да ни [G] спаси [D] от [C] вънка
  [C] докъто по един [D] Тизей чака във [Em] всеки от нас

[Em] Технологично раз [G] вити, [C] обути и [A] сити
[Em] дори май щаст [G] ливи, общо- [C] взето поне
[Em] Купуваме [G] всичко, на [C] цената [A] на нищо
[Em] стойността е в [G] това от което [C] се чувствам добре

[Em] Порастваме [G] бързо, [C] затъваме [A] бавно,
[Em] и с калта на [G] света ни както [C] Лейди Макбет
[Em] петната от [G] кръв [C] все по-трудно [A] ще крием
[Em] от бялата [G] дреха на [C] съвестта

[Em] Първи не [G] сме, тук и [C] други [A] били са --
[Em] и Египет и [G] Рим са [C] днес в прахта
[Em] Първи не [G] сме, но ще [C] бъдем [A] последни
[Em] щом монетата [G] търсим във [C] всяка ръка

[Em] Щом казват [G] изкуството [C] било [A] огледало
[Em] вземете, [G] моля, това огле [C] дало сега
[Em] Погледнете [G] навътре и своя [C] лозунг "Промяна"
[Em] изправете [G] пред него, а [C] не пред света [B] аааа

  [C] Родени в на [D] минотавъра [Em] лабиринта
  [C] вървим след [D] стъпките си в [Em] кръг
  [C] и чакаме своя [D] Тизей да ни [G] спаси [D] от [C] вънка
  [C] докъто по един [D] Тизей чака във [Em] всеки от нас

20130318

За онези истини които се казват в 2 сутринта на студено
(t:140 r:4/4)

[Em] От спомените си умирам [D] и се пре [C] раждам в [Em] тях | [D] [C]
[Em] и сякаш е само миг, а [D] всъщност [C] е [Em] вечност | [D] [C]
[Em] Завръщам се в о [D] нези [C] зими в Соф [Em] ия | [D] [C]
[Em] когато дъха из [D] лиза [C] през теб като [Em] стих | [D] [C]

[D] и алкохола [C] стопля като [Em] "Обичам те" [D] [C] | [Em] [D] [C]

[Em] Завръщам се при [D] теб в о [C] нази [Em] нощ | [D] [C]
[Em] Студът ско [D] вава [C] зимна [Em] Владая | [D] [C]
[Em] и воя на Воев [D] вие през сте [C] ните,
[Em] а ние двамата, об [D] легнати от [C] другата стра [Em] на| [D] [C]

[D] Винаги от [C] другата стра [Em] на| [D] [C] | [Em] [D] [C] 

[C] И онези истини в 2 сутринта, [C] които се казват на студено в нощта (ниско) | [Em] [D] [C] х 2
[C] пронизват тишината като вика [C] на самоубиец от ръба на скала (високо) | [Em] [D] [C] х 2

[Em] И две очи [D] срещат [C] две [Em] очи | [D] [C]
[Em] и истината като [D] две [C] реки [Em] струи | [D] [C]
[Em] безкрайно вливащи се в [D] себе [C] си
[Em] една в друга през огле [D] дало [C] то на [Em] Бог| [D] [C] 

[D] И рекурсията на ми [C] га създава вечност [Em] та | [D] [C] | [Em] [D] [C] 

[C] И сякаш е миг, а всъщност е вечност [C] и сякаш е вечност, а всъщност е миг (високо) | [Em] [D] [C] х 2
[C] И онези истини в 2 сутринта, [C] които се казват на студено в нощта (ниско) | [Em] [D] [C] х 2

[Em] Завръщам се при [D] теб в [C] тази [Em] нощ | [D] [C]
[Em] Студът ско [D] вава [C] зимна [Em] Владая | [D] [C]
[Em] и воя на Воев [D] вие през сте [C] ните,
[Em] а ние двамата, об [D] легнати от [C] другата стра [Em] на| [D] [C]

[D] Винаги от [C] другата стра [Em] на | [D] [C] | [Em] [D] [C] 

20130415


Зад 10-ти блок
(t:240 r:3/4)

[Am] Пролетта [C] каца на [Am] моето рамото [F] и шепне за [G] отминали 
[Am] години. [C] Спомних си [Am] старото [F] гранитно [G] училище
[Am] скрито [C] сред [Am] лабиринт от [F] павирани [G] улици 
[Am] на си [C] вата [Am] София от [F] моето [G] детство 

[F] По нишката на [Am] спомена бавно на [F] мирам стъпките си [Am] назад, [G] назад, [F] назад
[F] и сам не раз [Am] бирам от там как, [F] отдалечил съм се [Am] пак, [G] пак, [F] пак 

[Am] Скрити [C] зад [Am] 10-ти блок, [F] седнали на [G] сивите 
[Am] стълби [C] до [Am] мазетата [F] мръсни [G] хлапета
[Am] пушат [C] тайно и [Am] се кълнат, че [F] никога [G] няма
[Am] да носят [C] куфар [Am] и да вървят като [F] онези [G] с костюмите

[F] И с върха на [Am] цигара прогарят [F] небето. И днешното вчера е [Am] утре, но то е [G] толкова [F] далеко
[F] И дробо [Am] вете за пръв път [F] и последен, поглъщат дъха на [Am] живота [G] с болка [F] и смях

[Am] И мо [C] мичето [Am] с златни коси се [F] смее срещу [G] слънцето
[Am] и ръцете [C] танцуват [Am] с огъня и [F] рисуват [G] сърца 
[Am] И никой не [C] мисли за [Am] лудостта, [F] която [G] погубва 
[Am] всички [C] дръзнали [Am] да горят [F] с пламъка [G] до край

[F] И с върха на [Am] цигара прогарят [F] небето. И днешното вчера е [Am] утре, но то е [G] толкова [F] далеко
[F] И дробо [Am] вете за пръв път [F] и последен, поглъщат дъха на [Am] живота [G] с болка [F] и смях

[Am] Пролетта [C] каца на [Am] моето рамото [F] и шепне за [G] отминали 
[Am] години и [C] тежестта на [Am] спомена [F] тегли [G] сърцето
[Am] надолу, [C] надолу към [Am] дъното на [F] водопада от [G] чувства -
[Am] камък [C] вързан на [Am] шията на [F] самоубиец [G] в река

[F] Реката на жи [Am] вота която изгубваш и [F] намираш. И без дъх тичаш подир [Am] нея, а тя [G] не спира и [F] не спира
[F] И сам не раз [Am] бираш от там как, [F] отдалечил си се [Am] пак, [G] пак, [F] пак 

20130417


Софийски герой
(текст: по мотиви на Сандра Хофман)
(t:140 r:4/4)

Riff: [Em G5 A5 G5]

[Em] тя каза : 'животът 
[A5] не е по-хубав без 
[C5] тези не [Em] ща [G5 A5 G5 | Em G5 A5 G5]
[Em] просто е различен.'
[A5] майната на всички
аз не [C5] искам то [Em] ва [G5 A5 G5 | Em G5 A5 G5]

[Em] не искам да марширувам
по [A5] улици 
с кон [C5] кретната [Em] цел [G5 A5 G5 | Em G5 A5 G5]
не [Em] искам работа, 
се [A5] мейство
и [C5] ден подир [Em] ден [G5 A5 G5 | Em G5 A5 G5]

[Em] да се [A5] боря с [G5] черното в [Em] мен [G5 A5 G5 | Em G5 A5 G5]
[G5 A5 G5 | Em G5 A5 G5]
[G5 A5 G5 | Em G5 A5 G5]
[G5 A5 G5 | Em G5 A5 G5]

[Em] първия трамвай
в [A5] пет сутринта не те прави 
[C5] по-малко [Em] сам [G5 A5 G5 | Em G5 A5 G5]
[Em] един бивш някога 
[A5] бил мърляв 
со [C] фийски ге [Em] рой [G5 A5 G5 | Em G5 A5 G5] 

и [Em] никой не ще помни
[A5] твоята 
е [C5] пична бор [Em] ба [G5 A5 G5 | Em G5 A5 G5] 
 [Em] за случване на дните
[A5] майната на всички
аз не [C5] искам то [Em] ва [G5 A5 G5 | Em G5 A5 G5] 

[Em] да се [A5] боря с [G5] черното в [Em] мен [G5 A5 G5 | Em G5 A5 G5]
[Em] да се [A5] боря с [G5] черното в [Em] мен [G5 A5 G5 | Em G5 A5 G5]
[G5 A5 G5 | Em G5 A5 G5]
[G5 A5 G5 | Em G5 A5 G5]

20130422

Хероин
(текст: Тома Марков)
(t:110 r:4/4)
[Em] хероин
[G6] хероин
[Gadd9] капка дим
[G5] CASUAL [Bm] THREESOME
[Em] лидокаин
[G6] помпа на тишърт
[Gadd9] кодеин
[G5] близък до [Bm] смисъл

[Em] викодин
[G6] дим
[Gadd9] викодин
[G5] бензен [Bm] дрин
[Em] CASUAL THREESOME
[G6] амфетамин
[Gadd9] деница вечерница
[G5] лъжица
[Bm] бяга от [Em] смисъл [G6 Gadd9 G5 Bm]

от са [Em] мото начало
[G6] ме лъжеш а после
на по [Gadd9] езията ми ти
[G5] казваш лъ [Bm] жец
[Em] има ли смисъл
да [G6] имам обноски
[Gadd9] лъжица кристална
сприн [G5] цовка чо [Bm] век

[Em] как си къде си
благода [G6] ря добре съм
[Gadd9] CASUAL THREESOME
[G5] кета [Bm] мин
[Em] има ли смисъл
[G6] да се движат
[Gadd9] думите 
[G5] [Bm] щом мъл [Em] чим [G6 Gadd9 G5 Bm]

Solo: [E5 Em G6 G Gadd9]

[Em] как си къде си
благода [G6] ря добре съм
[Gadd9] CASUAL THREESOME
[G5] кета [Bm] мин
[Em] има ли смисъл
[G6] да се движат
[Gadd9] думите
[G5] щом мъл [Bm] чим


[Em] от самото начало
ме [G6] лъжеш а после
[Gadd9] на поезията ми ти
[G5] казваш лъ [Bm] жец
[Em] има ли смисъл
да [G6] имам обноски
[Gadd9] лъжица кристална
[G5] спринцовка [Bm] чо [Em] век [G6 Gadd9 G5 Bm]

Куплет:

[Em]    [G6]    [Gadd9]   [G5]   [Bm]
o o    o oo      o      o    o     
||||||  v |xx|||  v xxx||| iii x||||| i ||||||
|xx|||   ||||||   ||||||   ||||||  xx||||
||||||   ||||||   ||||||   |xx|||  ||||||
||||||   ||||||   ||||||   ||||||  ||||||
				
Соло:

[E5]    [Em]    [G6]    [G]     [Gadd9]
||||||   ||||||  v |xx|||  v |xx|||  v xxx|||   
|xx|||   |xx|||   ||||||   ||||||   ||||||   
||||||   |||||x   ||||||   |||||x   |||||x   
||||||   ||||||   ||||||   ||||||   ||||||   

20130429

Гняв Народен
(feat. Kecs Beat's)
'земи тия криви рими -- без пари давам ги! Не се продава което е от сърцето ми Не се права на гангстер Като Ъпсурт оставам го на него, пич но не съм фен и на Горан Брегович 'щото сами себе си закопаваме докъто чакаме все някой друг да оправя ни Братя Маргинали под чадъри ги пазят ченгета с черни куфари в черни Беемвета Глупаци до живот и царе за 800 дена докъто шепа дрипльовци на вън вика "Промена!" Промяна ли? Аре ето ви! Земете тия стари нови муцуни -- ето ги! Пра'ат се на агънца, но не е лесно Колко- и да се боядисват са се същите -- от Шесто 'земи, шефе тия рими В тях гнева народен чуваш ли Още малко кожите им ще щавите Под ножовете им ще отговаряте Колко години треба още да вървим надолу 68 стигат -- тая песен май я пяхме скоро в едно минало време което казваха било е наше но нашето е минало а наш'те викат "Надеждата ни в вас е!" Уморени сме! Не разбрахте ли? От какво ли? Оглупяхте ли? С две висши и диплома от чужбината младеж се завръща с надежда в родината 300 лева, за да промотира цени надути на новата услуга: "Безплатни минути" Безплатни са, но не за тебе, копеле Без трудов договор си и без осигуряване Но 'сичко е ток щото май си за малко стажа ти изтече -- колко жалко! "Успех, момче!", вика шефа преди да излезеш и мазно кани следващия след тебе да влезе Иначе "Работа колкото искаш!", министъра вика Не можело 'сички да са специалисти! Пицари, пазачи, готвачи, лапачи, срамна работа няма -- той сам познавач е И потъва удбно в брониран Джип зад тъмни стъкла И се усмихва доволно от екрана с шампанско в ръка И после го снимат на едни острови в яхта в компанията на едни други трудови братя И сичко е шес' и не била работата голяма, "Защото", казва министъра "срамна работа няма!" И верно за инициативните хляб винаги има -- кавали по телефона в Call Центъра за 800 кинта Борса за черноработници стана страната ни, а ония викат "Радвай се, че в Европа си!" Но малко още кожите ни ще щавите Пред гнева народен скоро ще отговаряте 'земи, шефе тия рими В тях гнева народен чуваш ли Още малко кожите им ще щавите Под ножовете им ще отговаряте И на теб ли ти писна, копеле от мерзавци От лайнари, тежкари, търгаши, еснафи "Тука има - тука нема!" играчи на дребно В евтин базар превърнаха храма, не е ли верно? И преди и сега партийни младежи на почит са и плетат мрежи Високо в структурата да се издигат желаят Като партийния лидер да бъдат мечтаят Прости момчета, на прост народ падари, в евтино риалити шоу артиси бездарни Но ние нещастниците сме много повече безмълвно търпим, но не забравяме Само толко' може от празен джоб да се 'земе Преди да е започнало свърши новото ви време И малко още кожите ни ще щавите Пред гнева народен скоро ще отговаряте "A помните ли преди 89-та?", вика другаря "Билета -- 6 ст'инки, работа за 'сички!", народа уговаря "Проф-съюза дава карти за почивка: лев и двайсе' е един храноден в Китен" Как за 68 години не се научихме да мислим с главите си Вместо това мислим само с ушите си 'сичко е демагогия, прах в очите ни и преди и сега се едни са цените 'щото не се променя на човещината цената А тя е ниска щом рибата мирише от главата Затова, копеле земи лопатата и сам помогни си За да може и онзи горе да помогне на 'сички Щото докъто вярваш, че там има някой, който знае по-добре кое за тебе как е същия този от твойта наивност печели процент, докъто ти се правиш на ощетен 'земи, шефе тия рими В тях гнева народен чуваш ли Още малко кожите им ще щавите Под ножовете им ще отговаряте
20130601

Приспивна песен
(текст: Деян Енев)

[Em] Спете, тъжни пияндури с [G] тъжни сребърни [Am'] бради, 
[Em] в своите къщи от картон, в [G] своите графства [Am'] от кашони. 
[Em] Но преди това с канап за [G] шийте споме [Am'] ните и 
[Em] колета изпратете на а [G] дрес – когато бяхме млади, [Am'] до поискване, Европа, Брюксел.

[Em] Спете, мънички гаврошовци [G] там, в чакалня [Am'] та на гарата, 
[Em] там, в чакалнята Бъл [G] гари [Am'] я. 
[Em] Луничави Мечо Пуховци без бе [G] лежници и [Am'] чанти. 
[Em] И Алиси босоноги с пандел [G] ки от глад и [Am'] бой. 

  [F] Влаковете тук не [G] спират. Но полицията – [A] да.
  [F] спомените изпратете до по [G] искване, Европа, [A] Брюксел.

[Em] Спете, перловски гвардейци, [G] спете, сини [Am'] наркомани 
[Em] по градинки и мазета, [G] по „Дондуков” [Am'] и „Царя”, 
[Em] с вени като лунен лъч. [G] Музика, лъ [Am'] чи и тръни.
[Em] Спете, луди и невинни, [G] спете, бедни [Am'] и сакати. 

[Em] В пунктовете за хартия [G] вчера на „Доспат”, „Шиш [Am'] ман” и „Тунджа” 
[Em] Достоевски го приемаха за [G] осем ст'инки [Am'] на кило.
[Em] Спете, бледи пеперуди [G] с разтворени [Am'] крака, 
с карам [Em] филови обятия, с бого [G] родички на [Am'] шията. 

  [F] И грехът заспа – до [G] утре. Спете, старци и [A] старици 
  [F] ближещи с език смърт [G] та, както сол овцата [A] ближе. 
  [F] спомените изпратете до по [G] искване, Европа, [A] Брюксел.

20130605

Methedrine

Мислите като кръвожадни вълци се прескачат в главата ми. Препускат бясно през снежната гора на съзнанието ми. Глутница от зверове сама раждаща себе си. Безкраен поток. Неуловим. Неумолим. Ръцете ми треперят. Съзнанието ми се взривява на хиляди ослепителни късове. През очите ми струи светлина. Разкъсвам се отново и отново в шеметния бяг през себе си. Отвъд. Навън. През себе си. Отвъд. Навън. През себе си.

Пр. Трябва да не спирам да умирам. Трябва. Да не спирам. x3

И всичките лица които срещам. Всички хора. Разговорите. Безкрайните моменти траещи частица от секунда. Кимвания и мълчаливи разминавния. Срещите случайни. Препускането подир дните. Ден подир ден. Ден подир ден. Минутите се откъртват с оглушителен тътен от стените на животите ни. И всичко се слива в едно. Калейдоскоп от цветове преливащи един в друг. Пъстра река извиваща се нагоре. Нагоре. Изчезваща. Нагоре. Изчезваща. И аз повлечен в нея. Изчезващ. Сингулярност на съзнанието. Деление с нула. Взривен от свръх-товар на сетивата.

Пр. Трябва да не спирам да умирам. Трябва. Да не спирам. x3

E | A# | A | Ab ]

Pr.

v x||||| vi x||||| vii x||||| ix x|||||
  |x||||    |x||||     |x||||    |x||||
  ||||||    ||||||     ||||||    ||||||

20130608

Други няма
  на Michael Gira

[Bsus4/F#] Търсим другите, а други [Asus2/E] няма
| Най-добрия ни приятел остава само | тата
| Празни фрази от празни | думи, 
| на празен език без сми | съл 
| Вехти картички от | теб до теб 
| от места, в които те е | нямало

| Изкуствен. Сам. Без | смисъл. 
| Изкуствен. Сам. Без | никой. 
| Изкуствен. Сам. Без | нищо. 
| Без посока. Без | посока.

| Припознаваме отново и | отново 
| Собственото си лице в | стотици чужди
| Сами сред милиони | хора 
| вкопчени един в друг по | навик
| Илюзията, че не сме | сами 
| притъпява страха ни от | смъртта

| Търсим другите, а други | няма
| Търсим другите, а други | няма
| Търсим другите, а други | няма
| И най-добрия ни приятел остава само | тата

| Имплуса да вярваш | още те носи
| сам над водната | стихия
| Пиян кораб без | пътници
| без бряг, без | посока
| Сухо листо на | кухия клон 
| на нечий празен | живот

| Изкуствен. Сам. Без | смисъл. 
| Изкуствен. Сам. Без | никой. 
| Изкуствен. Сам. Без | нищо. 
| Без посока. Без | посока.
| Без посока. Без | посока.
| Без посока. Без | посока.


  [Bsus4/F#]  [Bmadd4/F#]  [Asus2/E]  [Am/E]
    oo       o      oo      o
iii ||||||   iii ||||x|   i ||||||  i ||||x|
  ||xx||     ||xx||    ||xx||   ||xx||
  ||||||     ||||||    ||||||   ||||||
  ||||||     ||||||    ||||||   ||||||


20140212

Въображение
(текст: Венцеслава Тодорова)
(t:125 r:2/4)

[Em*] Като че ли не сме [D*] двамата,
а [C*] само сенките ни са заедно
[Em*] Като че ли [D*] не го [C*] ворим,
[Em*] а това е само [D*] ехото на [C*] нашите гласове,
като че [Em*] ли не се по [D*] глежда [C*] ме

 А [D] това са отраженията на [C] погледите ни
 върху [Em] черния фон [D] на тъмни [C] ната

[Em*] Като че ли не си [D*] стискаме
ръ [C*] цете за довиждане,
а [Em*] само ги до [D*] пира [C*] ме,
[Em*] за да се изтръгнем от без [D*] мълвните [C*] струни, които ни свързват
и все така при [Em*] видно се раз [D*] деля [C*] мe...

 [D] И се оказва, че нашите сре [C] щи
 не са били нищо [Em] друго, ос [D] вен една раз [C] дяла --
 [D] отражения на [C] погледите ни
 върху [Em] черния фон [D] на тъмни [C] ната

 [Em*]   [D*]    [C*] 
   oo   ooo     oo
i |||||| i ||||||  i ||||||
 ||x|||  ||||||   ||||||
 ||||||  ||||||   |x||||

20140216

The Only Way 
(Is with a Smile on Your Face)

Come with [D] grace to the place   // V1
we'll make a [D7] party in style
put on a [G7] hat and a tie
and we'll [C7] draw you a smile
And if you're [D] not in the mood yet
Close y'r [D7] eyes and leave us to that
In just a [G7] minute or two
you'll be a [B] mazed [Bb] what [A] we [D] do

You want the [D] hair of Bob Marley  // V1
with the [D7] bob hat of Charlie
a tongue stuck [G7] out like a genius
and a [C7] beard like the ZZ-ies
That's not a [D] problem for us
we shall [D7] do what we must
to put a [G7] smile on your face
is [B] the [Bb] on [A] ly [D] way

Or if the [C] face of Dave Beckham   // Ch
is the fancy you [B] reckon
just [Bb] give us a clue
how you'd [А] like it to look
Is this [C] lipstick too red?
A tat [B] too on the neck?
Maybe a [Bb] Marilyn wig
will [C] do [B] the [Bb] full [A] trick

You know this [D] grim old world     // V1
with all its [D7] orders and rules
is a [G7] drab dreadful place
without a [C7] smiling face
success, [D] money and glitter
just [D7] make you feel bitter
with no [G7] emotion there's no reason
to live in this [B] in [Bb] hu [A] man [D] prison

Behind his [C] accounting book      // V2
your boss has [F] such a dead look
doesn't even [D7] nod at a joke
what a [G7] boring bloke
What he [C] lacks is some mood
a new ex [F] pression or two
a naughty [D7] smile and a wink
an invi [B] ta [Bb] tion [A/E] for [D] drink

So bring your [D] face to the place   // V1
we'll make a [D7] party in style
put on a [G7] hat and a tie
and we'll [C7] draw you a smile
And if you're [D] not in the mood yet
we remind you [D7] not to forget
to live there is only [G7] one way
it's with a [B] smile [Bb] on [A] your [D] face

Chords:

V1:
 
 [D]    [D7]     [G7]   [C7]
i |||||| i ||||x|  iii xxxxxx i ||||x|
 |||x|x  |||x|x    |||x||  ||x|||
 ||||x|  ||||||    |x||||  |x|x||

 
 [D]    [D7]     [G7]    [B]    [Bb]   [A]    [D]
i |||||| i ||||x|  iii xxxxxx ii |||||x i |||||x i ||||||  ||||||
 |||x|x  |||x|x    |||x||   ||||||  ||||||  ||xxx|  |||x|x
 ||||x|  ||||||    |x||||   ||xxx|  ||xxx|  ||||||  ||||x|

Ch:

  [C]    [B]    [Bb]   [A]
iii |||||x ii |||||x  i |||||x i ||||||
  ||||||   ||||||   ||||||  ||xxx|
  ||xxx|   ||xxx|   ||xxx|  ||||||

V2:

 [C]    [F]     [D7]    [G7]
i ||||x| i ||||xx  i  ||||x| iii xxxxxx
 ||x|||  |||x||    |||x|x   |||x||
 |x||||  ||x|||    ||||||   |x|||

 [C]    [F]     [D7]    [B]    [Bb]   [A]    [D]
i ||||x| i ||||xx i ||||x| ii |||||x i |||||x i |||||| i |||||| ||x||| |||x|| |||x|x |||||| |||||| ||xxx| |||x|x |x|||| ||x||| |||||| ||xxx| |||xxx |||||| ||||x|

20140327

Атрофиларли парчета душа
(текст: Сандра Хофман) [Em] 1 аз имам минало атрофирали парчета душа имам минало белези светят в нощта 2 спускам клепачи взимам си дъх поемам по пътя сам ще вървя 3 режа парчета от себе си отхвърлям си спомена запращам го в мрак 4 спускам клепачи взимам си дъх поемам по пътя сам дали ще вървя? 1 аз имам минало атрофирали парчета душа имам минало белези светят в нощта 2 спускам клепачи взимам си дъх поемам по пътя сам ще вървя 3 изпийте сълзите ми пресъхвам сега впускам се в поход нов свят да градя 4 спускам клепачи взимам си дъх поемам по пътя сам ще вървя!
20140924


Не се връщай на Иван Минчев
(t:95 r:2/4)
[Cmaj7] 1-2-3-4-1-2 | [Cadd2] 1-2-3-4 | [Em] 1-2-3-4-1-2-3-4
[Cmaj7] "Не се връщай!", гласа на баща ми [Cadd2] е [Em] далечен 
[Cmaj7] сякаш ни дели не океан, а [Cadd2] цяла [Em] Вселена 
[Cmaj7] "Не се връщай!" думите при ти [Cadd2] скат сър [Em] цето 
[Cmaj7] с тежестта на на [Cadd2] шето [Em] време. 

[Cmaj7] Това бе тяхно [Cadd2] то [Em] наследство - 
[Cmaj7] времето, в което не си добре [Cadd2] дошъл [Em] у дома. 
[Cmaj7] "Не се връщай!" като мълчание на [Cadd2] пана [Em] хида. 
[Cmaj7] последно сбогом по без [Cadd2] крайния [Em] път

  Както [C] капка по капка се [D] пречиства [Em] ракията
  и във [Am] времето лошия [D] спомен не остава [Em] следа
  [C] малката, мръсна и [D] тъжна България през [Em] годините
  неу [Am] сетно бе станала изгубения [D] рай на младост [Em] та

[Cmaj7] И се улавяш, че съ [Cadd2] нуваш на [Em] яве
[Cmaj7] как се завръщаш към тази да [Cadd2] лечна [Em] земя
[Cmaj7] където себе си някога [Cadd2] беше ос [Em] тавил
[Cmaj7] за да търсиш себе си да [Cadd2] леч по [Em] света

[Cmaj7] "Сине, онази България от [Cadd2] давна я [Em] няма"
[Cmaj7] "Тя е само в твои [Cadd2] те меч [Em] ти"
[Cmaj7] "Но сам казваше, татко, че меч [Cadd2] тите са [Em] всичко
[Cmaj7] за което си струва да се бо [Cadd2] рим, [Em] нали?"

[Cmaj7] "Не се връщай!" пов [Cadd2] таря ба [Em] ща ми 
[Cmaj7] Но сърцето друго шеп [Cadd2] неше в [Em] мен
[Cmaj7] И понякога сърце [Cadd2] то пе [Em] чели
[Cmaj7] Сърцето печели, дори когато [Cadd2] губиш [Em] ти

  Както [C] капка по капка се [D] пречиства [Em] ракията
  и във [Am] времето лошия [D] спомен не остава [Em] следа
  [C] малката, мръсна и [D] тъжна България през [Em] годините
  неу [Am] сетно бе станала изгубения [D] рай на младост [Em] та


 [Cmaj7]  [Cadd2]  [Em] 
   ooo     o    ooo
i |||||| i ||||||  i ||||||
 ||x|||  ||x|||   |xx|||
 |x||||  |x||x|   ||||||

20140907

Гара последна
(r:115 t:4/4)

Отве [A5] ди ме влак към твоята [G5] гара последна
во [Em] ди ме и не [F5] спирай за мен
Ще пъ [A5] тувам до края на [G5] твоята линия
во [Em] ди ме и не [F5] спирай за мен

Во [A5] ди ме влак в но [G5] щта необятна
по [Em] следния влак в по [F5] следния час
Во [A5] ди ме към твоята [G5] гара последна
и не [Em] искам да [F5] спираш за мен

В [A5] тъмната нощ сме ос [G5] танали двамата
[Em] както в корема на [F5] кита - Йона
Во [A5] ди ме към твоята [Em] гара последна
и не [Em] искам да [F5] спираш за мен

  През про [A5] зореца сенките бягат както го [F5] дините
  и мракът навън е както мрака в [A5] нас [G5] [Em] [F5]
в [A5] търсене на своята гара по [F5] следна
в очакване на последния [A5] влак [G5] [Em] [F5] В [A5] тази нощ аз пъ [G5] тувам за никъде с по [Em] следния влак в по [F5] следния час в [A5] тази нощ не ме чака [G5] никой никъде во [A5] ди ме и не [F5] спирай за мен [A5] Зная, че там на твоята [G5] гара последна ще ме [Em] срещне стрелочник със [F5] строго лице Ще [A5] протегне ръка и ще [G5] кимне безизразно [Em] както домакин на край [F5] пътен мотел Но [A5] аз ще стъпя на тази [G5] гара последна и ще раз [Em] пръсна на вятъра [F5] шепа земя Както [A5] скитник и както ка [G5] торжник в изгнание след го [Em] дини завръщащ се [F5] пак у дома През про [A5] зореца сенките бягат както го [F5] дините и мракът навън е както мрака в [A5] нас [G5] [Em] [F5] в [A5] търсене на своята гара по [F5] следна в очакване на последния [A5] влак [G5] [Em] [F5]

20141113

Болест
(r:130 t:4/4)

Em G5 A5

Той беше тъжен, той беше човек
"Болест е!", казваха и се отдръпваха в страх
"Болест е!", казваха, "Заразна при това!"
Прегръдката даже заразна била

  A5

  Така да е и щом е така
  аз сто пъти прегръщам човека
  Прегръщам го сто пъти щом е така
  щом прегръдката даже заразна била

А "здравите" търсят в групата сигурността
дефектът е предимство, щом е споделен
И "Здравите" остават в златната среда,
но златната среда не оставя следа

  Така да е и щом е така
  аз безкрайно предпочитам крайността
  Така да е и щом е така
  аз отказвам да се лекувам от Болестта

20150415

Игра 
(текст: Лора Динкова, музика: Неор Начев)
(t:110 r:2/4)

[Em] В ръката [Bm] ми -- [G] цветя за [A] честване,
[Em] а уж не [Bm] трябва [G] да вдигам [A] с жестове
[Em] ръцете [Bm] си [G] и двете в [A] кръстове...
[Em] Ръцете [Bm] й, [G] и двете [A] скръстени

[Em] сега [Bm] показват [G] ново пре [A] раждане
[Em] Спокойни [Bm] са -- [G] и със пре [A] чистване,
[Em] сега са [Bm] с погледи, [G] но не към [A] мене --
[Em] а уж [Bm] не трябва [G] да вдигам [A] с жестове...

Ch. [Em] Ръцете им [Bm] потрепват [C] глухо [D]
[Em] [Bm] Навярно [C] скъпи. [D]
[Em] [Bm] Какво ни [C] свързва? -- [D]
[Em] [Bm] възможно е да [C] пиша [D] стихове за
[Em] мъртвите [Bm G A]

Ve: Em Bm G A
Ch: Em Bm C D

20160811

Семейство "Феерия"

(t:130 r:4/4)

[Am] В "Феерия" всички са [E] добре дошли
и стари, и млади, и жени, [Am] и жени
Семейството ви очаква с от [Dm] ворени обятия
ос [E] обено ако не сте някой, а [Am] някоя

[Am] Спортните уреди са на [E] право мечта
за сила, за гъвкавост и... за [Am] други неща
а ако сте от тия дето [Dm] тарам-ти-ри-ра
[E] на шведската стена няма [Am] да сте сама

(разговорно) И-и-и-и-и-иии тренировката започва сега:

  [Dm] Пет по петдесет, но не [Am] ракия
  [E] Четири по сто, но не в [Am] чиния
  [Dm] Десет километра, но не с [Am] влак
  [E] "Изоставаш!", казва мама [Am] "Давай пак!" 

  [Dm] Сядай, клякай, ставай, лягай |
  [Am] дъски, гръб, и клек, и тяга |
  [E] после гири до припадък    | x2
  [Am] после всичко от начало    |

[Am] А ако нещо те забо [E] ли, Стефи ще го благосло [Am] ви
[Am] А ако нещо ти се раз [E] мести, Машината ще го на [Am] мести
[Dm] Ако тежки мисли пък те въл [Am] нуват [E], Джак Ръсел ще те изле [Am] кува
[Dm] Но ако просто търсиш по [Am] кой, от [E] Отец Йоан бягай и не питай [Am] от кой
[Dm] Всички се страхуват от Йо [Am] Ванския гняв, [E] освен може би един [Am] малък жираф 

(разговорно) Дами и господа, директно от Петрич, Калифорния,
специално за Фитнес "Феерия" -- Нобеловият лауреат Борис Дилянов:

  [A] Колко пъ [D] теки трябва да из [A] бяга [D] човек
  [A] преди Фери да му [D] каже да [E] спре
  [A] И колко [D] цвекло трябва [A] да изя [D] де
  [A] преди холестерола му [D] да бъде [E] в ред
  [D] Отговора [E], приятелю, се [A] носи по [D] вятъра
  там до Пет [E] те Кьошета в [A] пряката      
  [D] Отговора [E] приятелю се [A] носи по [D] вятъра
  там до Пет [E] те Кьошета в [Am] пряката      

(разговорно) Благодарим, Боби! Благодарим!
И-и-и-и-ииии обратно в семейството...

[Am] Семейство Феерия е [E] винаги с теб
Е, или два-три пъти [Am] седмично поне
Феерия значи Ферит и ако не [Dm] си разбрал
То [E] ва е състояние на духа, а [Am] не метал

[Am] Спортните уреди са на [E] право мечта
за сила, за гъвкавост и... за [Am] други неща
а ако сте от тия дето [Dm] тарам-ти-ри-ра
[E] на шведската стена няма [Am] да сте сама

(разговорно) A-a-a-a-aaaa тренировката продължава сега:

  [Dm] Пет по петдесет, но не [Am] ракия
  [E] Четири по сто, но не в [Am] чиния
  [Dm] Десет километра, но не с [Am] влак
  [E] "Изоставаш!", казва мама [Am] "Давай пак!" 

  [D] Сядай, клякай, ставай, лягай |
  [Am] дъски, гръб, и клек, и тяга |
  [E] после гири до припадък    | x4 (повтаря се все по-бързо)
  [Am] после всичко от начало    |
20180509

на червено

Promote Your Page Too


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 Bulgaria License.