Ulasan Surah 113‎ > ‎

Al-Baqarah 1~286

                                                            [Previous] [Next] [Home]

Al-Baqarah, dari Ayat 141~150

151.  Sebagaimana kami utus kepada kamu seorang Rasul dari antara kamu, yang membaca ayat-ayat kamu kepada kamu, dan  membersihkan kamu, dan mengerjakan kamu kitab itu dan kebijaksanaan, dan mengerjakan kamu apa yang belum pernah kamu ketahui.

152. Lantaran itu, ingatlah kepada ku, nescaya aku ingat kepada kamu, dan hendaklah kamu syukur kepada ku, dan janganlah kamu lupakan budi ku.

153. Hai orang-orang yang beriman ! mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sembahayang, kerana sesungguhnya Allah itu berserta orang-orang yang sabar.

154. Dan janganlah kamu katakan orang-orang yang terbunuh dijalan Allah itu mati, tidak !, bahkan mereka itu hidup, tetapi kamu tidak sadar.

155. Dan sesungguhnya kami akan beri kamu percubaan dengan sebahagian daripada ketakutan dan kelaparan dan kekurangan harta dan jiwa dan buah-buahan, dan berilah khabaran yang menyenangkan kepada mereka yang sabar.

156. Yang apabila mengenai mereka satu kesusahan, mereka berkata; “ sesungguhnya kami ini milik bagi Allah, dan sesungguhnya kepada nya lah kami akan kembali”.

157. Mereka itu akan turun atas mereka kurnia-kurnia dari Tuhan mereka dan rahmat, dan merekalah orang-orang yang dapat petunjuk.

158. Sesungguhnya berjalan antara Sapa dan Maruah itu sebahagian daripada tanda-tanda taat kepada  Allah oleh sebab itu, barang siapa pergi kerjakan Haji  ke Baitullah, atau Umrah, maka tidak mengapa ia Tawap di dua tempat itu, dan barang siapa kerjakan kebaikan lebih, dengan suka sendiri, maka sesungguhnya Allah itu pembalas terima kasih, pengetahui.

159. Sesungguh nya mereka yang menyembunyikan keterangan-keterangan dan pertunjukan yang kami telah turunkan, sesudah kami terangkan dia untuk manusia dikitab itu, maka mereka itu akan dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat.

160. Kecuali kepada mereka yang bertaubat dan berbuat kebaikan dan terangkan kebenaran, maka orang-orang itu aku akan ampunkan mereka, kerana akulah pengampun, penyayang.

 

Sumber dari; 
[] http://www.facebook.com/groups/208547845941250/doc/208548815941153


Following via Twitter; 
Comments