Πρόσκληση για παππούδες!!!http://www.heathersanimations.com/elderly/oldie00013.gif
Aποκαλύπτουμε....εικόνες που θα μας συντροφεύουν
ως τα βαθειά γεροντάματ
α!

http://www.animated-gifs.eu/trees-leaves/0073.gif


             


 Τα παιδιά συζητούν...http://www.free-animations.co.uk/christmas/miscellaneous/images/xmas_64.gif
                                                        
                             ρωτάνε...

http://www.heathersanimations.com/elderly/oldie00028.gif


                                                                                            μαθαίνουν ...  http://www.free-animations.co.uk/christmas/miscellaneous/images/xmas_31.gif
            την ιστορία των παππούδων τους !!!