Πρόσκληση για παππούδες!!!

 

Aποκαλύπτουμε....εικόνες που θα μας συντροφεύουν
ως τα βαθειά γεροντάματ
α!


Με υπομονή ..

γράφουν στο ημερολόγιό τους!


Κάτω από το
 
             


 Τα παιδιά συζητούν...http://www.free-animations.co.uk/christmas/miscellaneous/images/xmas_64.gif
                                                        
                             ρωτάνε...
                                                                           μαθαίνουν ... 
            την ιστορία των παππούδων τους !!!