Από το πρώτο τεύχος της Γλώσσας....καρτέλες με τα γράμματα που έχουμε μάθει!!

 
 
     http://www.heathersanimations.com/Music/caixamusica02.gif
 


 
http://www.heathersanimations.com/books/63.gif


 
 
 
 
 
 
 
http://www.free-animations.co.uk/dividers_animated/images/divider_96.gif
 

 
 
 
Από το υλικό της τάξης ....ο τροχός με τα γράμματα για συλλαβισμό!!