ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 
 
    Από το πρώτο τεύχος της Γλώσσας....καρτέλες με τα γράμματα που  έχουμε μάθει!!
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Από το υλικό της τάξης ....
ο "τροχός με τα γράμματα"
 για συλλαβισμό!!