PENpal - den talande pennan

 I vårt mångkulturella samhälle finns ofta ett stort behov av hjälpmedel i arbetet med språkstöd och språkutveckling. Det stöd som modersmålstränare och hemspråkslärare kan ge i yngre åldrar är utmärkt, men ofta begränsat på grund av bristande resurstilldelning m.m. Här kan PENpal vara ett komplement till de insatser som modersmålstränare och hemspråkslärare gör. Den används bl. a. av modersmålstränare och av pedagoger  i förskola och skola.
PENpal ger möjlighet att låta barn med ingen - eller liten språkförståelse i svenska - ändå få känna tryggheten i att förstå vardagsfraser, eller kunna höra en saga på sitt modersmål. Den här webbplatsen vill visa på resurser som finns, och förklara hur du kan använda dem.
 

Vad är PENpal - Talking Pen?

Introduktionsvideo - Detta är PENpal

PENpal - TalkingPen - är en kombinerad scanner och mp3-spelare. 
Den kan läsa upp ljudfiler från böcker och planscher, på de språk man har programmerat den för. 
Ljudfilerna aktiveras med hjälp av s.k. hotspots. Dessa  hotpots kan finnas i flerspråkiga böcker och på planscher, eller i ett material som du själv skapar.
PENpal har även en mikrofon som gör det möjligt att spela in egna ljudfiler. Därigenom kan du skapa egna ljudfiler till böcker och planscher, på de språk du önskar. 
Det finns flera tillverkare av talande pennor - den jag beskriver här tillhandahålls och stöds av Mantra Lingua.

Använda PENpal

PENpal kan användas på flera sätt, i undervisning och annan pedagogisk verksamhet. 

Flerpråkiga böcker

Ett användningsområde är som komplement till flerspråkiga böcker , där pennan kan läsa upp texten på de språk som boken är preparerad för. 

Planscher - affischer

Ett annat användningsområde är tillsammans planscher/affischer med nyckerlord/vardagsfraser på ett antal språk. Dessa planscher finns att köpa, men man kan även skapa egna utifrån de behov man har på t.ex. en förskola med flera språkgrupper representerade. Ett annat användningsområde är att t.ex. skapa planscher utifrån ett tema. Det kan vara vardagssituationer, teckningar, räkneord, djur m.m. Till dessa kan man sedan spela in ljudfiler, som aktiveras med hjälp av etiketter som fäst på planschen.

Dokumentation

Man kan låta en modersmålspedagog läsa in texten på ett meddelande/informationsblad, och koppla ljudfilen till en hotspot, så att informationen kan läsas upp på barnets/vårdnadshavarens eget språk.
PENpal kan även användas för att förmedla information - på barnets modersmål - mellan vårdnadshavare och t.ex. modersmålspedagog, om vårdnadshavaren t.ex. inte kan använda skriftspråk.

Genom möjligheten att spela in egna ljudfiler kan användaren skapa eget material - utifrån det behov man har.
Man kan även ladda pennan med ljudfiler från dator, t.ex. musik, egna redigerade ljudfiler, musikinstrument, vardagsljud, fågelläten, m.


Använda extern mikrofon

Som ett komplement till PENpal - där behovet av högsta kvalitet på inspleningen finns - rekommenderas användning av extern mikrofon av typen ZOOM H1.


Den här webbplatsen är skapad av Bengt Stedt, IT-samordnare i Linköping.