KINEZIOLOGIE - ONE BRAIN

Jsou zde nějaké kontraindikace?

Nejsou známy, tato metoda je velmi jemná.

Terapii provádí pan Otakar Šišák.

Cena terapie: 1 hodina cena 600 Kč.

KINEZIOLOGIE - ONE BRAIN

Dokáže napravit chybné vzorce chování, které mají původ v podvědomí.

Je metoda, s jejíž pomocí lze odstranit problémy s učením (dyslexií), koktavostí, hyperaktivitou, pomáhá zlepšit komunikaci mezi lidmi, odstraňuje stres v současnosti, pracovní přepětí, fobie, strach, závislosti, zbavuje člověka vnitřních zábran k sobě a jiným, alergie, vede k pochopení vlastních přirozených dispozic a k rozvoji harmonického stylu života.