Myslivost ve Zvánovicích a okolí 4

O myslivosti ve Zvánovicích a okolí od počátků po současnost

Počátky myslivosti

Historie od r. 1948

Historie od r. 1978

Současnost od r. 2002

Generace myslivců

Veselé příhody

Odkazy

Myslivost od roku 2002 do současnosti

V roce 2002 vstoupil v platnost nový myslivecký zákon Zákon o myslivosti č. 449 /2002 Sb.

Honební společenstvo Ondřejov transformuje honitbu dle požadavků zákona o myslivosti. Upravují se hranice a výměra honitby, po transformaci je 1542 ha.

Honební společenstvo na valné hromadě volí nový honební výbor ve složení: honební starosta Václav Pác, místostarosta Ing. Jaroslav Štolc, člen Hana Makovcová. Honební společenstvo od r. 2002 využívá honitbu ve své režii.

Byla ustanovena myslivecká skupina ze členů HS majících zájem o myslivost a honebním výborem ustanoven myslivecký výbor ve složení: starosta Václav Pác, hospodář Ing Jar. Štolc, prokurista Ant. Zámyslický, kynolog Frant. Lanžhotský, brigádní referent Jar. Vilímovský.

V červnu 2005 tragicky zahynul Ing. Štolc.

HS volí na VH v r. 2006 nový honební a myslivecký výbor – sedmičlenný: starosta Václav Pác, místostarosta Frant. Lanžhotský, prokurista Bc. Kateřina Štolcová, členové: Hana Makovcová, Karel Sobotka, Ant Zámyslický, Jar. Vilímovský.

Rok 2007 HS Ondřejov - Zvánovice, starosta Václav Pác, mysl. hospodář Ant Zámyslický., myslivecká stráž V. Pác, A. Zámyslický, F. Lanžhotský, K. Sobotka, Aleš Pác, L. Bečvár, J. Vilímovský.

Odlov 2002-2007: ročně cca 80 bažantů (50 se kupuje odchovaných), zajíc se neloví, 30 ks srnčí, 50 ks černá, 25 lišek, 15 -20 kun, jezevec se neloví - jen povol. ŽP.

Od r. 2002 pořádá HS dva myslivecké plesy ročně, jeden v Ondřejově a jeden ve Zvánovicích. Každý rok myslivci na jaře čistí škarpy od odpadků, které neukáznění lidé vyhodí.

Myslivci se podílí na kulturním a společenském životě v obci s ostatními občanskými spolky.


Václav Pác, honební starosta