Myslivost ve Zvánovicích a okolí 3

O myslivosti ve Zvánovicích a okolí od počátků po současnost

Počátky myslivosti

Historie od r. 1948

Historie od r. 1978

Současnost od r. 2002

Generace myslivců

Veselé příhody

Odkazy

Myslivost po roce 1978

V roce 1978 vzniklo Myslivecké sdružení Ostrá Hůra Ondřejov. Došlo ke sloučení honiteb Zvánovic s Ondřejovem, bylo okolo 35 členů. Výměra 1499 ha, střílelo se okolo 200 ks drobné, 25 ks srnčí a 10 ks černé ročně Předseda p. František Lanžhotský Ondřejov, hospodář Míla Křivánek.

V roce 1982-1992 - předseda p. František Lanžhotský, hospodář Jaroslav Hrouda. Střílelo se cca l50 ks drobné, ale už se bažanti kupovali, odchovávali a vypouštěli. Bylo však malé procento slovitelnosti a velké úhyny při odchovu. Od r. 1992 se neloví zajíc pro nízké stavy. Odlov cca 25 ks srnčí, 25 ks černé, 20 lišek ročně.

V roce 1992-1997 - předseda p. Josef Chejn, hospodář Frant Lanžhotský. Myslivecká stráž: Josef Chejn., Frant. Lanžhotský, Jan Hejk, Ant. Zámyslický. Odlovu, ročně cca 100 ks bažantů, 30 ks srnčí, 35-40 ks černá, 25-30 lišek, 20 kun.

V roce 1997-2002 - předseda Václav Pác, hospodář Frant. Lanžhotský. Myslivecká stráž: Václav Pác, Ant. Zámyslický. Odlovy ročně cca 80 ks bažantů, 30 ks srnčí, 50-55 ks černá, 25-30 lišek, 15 kun

Od roku 1978 MS pořádalo myslivecké plesy střídavě ob rok Ondřejov, Zvánovice, které měly bohatou mysliveckou tombolu a byly vždy hojně navštěvovány.


Václav Pác, honební starosta