Myslivost ve Zvánovicích a okolí 2

O myslivosti ve Zvánovicích a okolí od počátků po současnost

Počátky myslivosti

Historie od r. 1948

Historie od r. 1978

Současnost od r. 2002

Generace myslivců

Veselé příhody

Odkazy

Myslivost od roku 1948 do 70. let 20. stol.

Po roce 1948, kdy došlo ke kolektivizaci vesnice a tím i zcelování pozemků, rozorání mezí, zestátnění polí a velkoplošnému hospodaření JZD a Státních statků, byla zasazena drobné zvěři rána, ze které se už nikdy nevzpamatuje.

Nasazením mechanizace a chemizace v zemědělství byla koroptev vyhlazena a její sporadické populační zbytky byly vyhlášeny ohroženým druhem, umělý odchov je málo účinný a stejný osud zřejmě potká i bažanty a zajíce.

V těchto ekologických změnách se více než drobná zvěř přizpůsobuje zvěř spárkatá, ať už srnčí nebo vysoká, ale hlavně zvěř černá - divočáci, kteří se do Čech rozšířili po 2. světové válce a dnes jsou hojně po celém území České republiky.

Ve Zvánovicích byl 1. divočák uloven při honu na drobnou v roce 1972 p. Václavem Zítkou. Už dříve však přecházeli z kosteleckých lesů. Během dalších let se černá zvěř rychle rozšířila a dnes je běžná ve všech honitbách Česka.

Ve Zvánovicích fungovalo myslivecké sdružení v 50., 60., 70. letech, mělo okolo 15 členů. Honitba Zvánovice-Třemblat měla výměru 560 ha a střílelo se ročně 550 - 600 ks drobné zvěře. Předseda byl p. Jaroslav Krčmář, hospodář Miloslav Křivánek


Václav Pác, honební starosta