Myslivost ve Zvánovicích a okolí


O myslivosti ve Zvánovicích a okolí od počátků po současnost

Počátky myslivosti

Historie od r. 1948

Historie od r. 1978

Současnost od r. 2002

Generace myslivců

Veselé příhody

Odkazy 

 Počátky myslivosti ve Zvánovicích a okolí

Myslivci a myslivecká činnost - Právo výkonu myslivosti, patří k obci Zvánovice již od začátku dvacátých let minulého století a vzniku Československé republiky. Jako vznikaly spolky dobrovolných hasičů, baráčníků a sokola, tak i občané mající zájem o myslivost zakládali spolky - honební společenstva, lovecké kluby a myslivecká sdružení.

Dříve měli výsadu lovit a přivlastňovat si zvěř jen nižší a vyšší šlechta nebo panovníci, prostě vlastníci velkých honebních pozemků a lesů mající Právo honby od panovníka.

Honební společenstva v novém státě zakládali občané, vlastníci honebních pozemků sedláci a živnostníci a vytvářeli honitby, obory nebo bažantnice v nichž od státu měli povoleno Právo výkonu myslivosti a z toho vyplývající povinnost pečovat myslivecky hospodařit a starat se o zvěř a přírodu jako dobrý hospodář.

Za první republiky byla v přírodě hojnost drobné zvěře pernaté - koroptve, křepelky, bažanti, perličky, tetřívci atd., ale i srstnaté - hojně zajíců i divokých králíků. Spárkatá zvěř se vyskytovala hlavně srnčí, v podhorských honitbách divočáci a vysoká - jelen a daněk. Drobné zvěři se dařilo, protože byly pěstovány rozmanité plodiny na malých plochách, měla kryt v mezích a remízkách a nebyly používány chemické pesticidy na plevele a umělá hnojiva.


Václav Pác, honební starosta