Hlavní stránka‎ > ‎

Nabízené služby


Správa a provoz
:
 • Bytových jednotek v Plzni
 • Komerčních jednotek v Plzni 
 • ... s důležitým dodatkem, že všechny naše objekty jsou:
  • Nekuřácké
  • V našem vlastnictvíSlužby pro zájemce o bydlení v Plzni:

Byty nabízené k pronájmu prošly rekonstrukcemi, při kterých byl kladen důraz na funkčnost, kvalitu a 
estetiku.

Nedílnou součástí naší snahy vytvořit příjemné, bezpečné, pohodlné a zdravé bydlení je též:
 • Všestranná péče o společné prostory 
  • Chodby, schodistě, sklepy, dvůr, atd. 
 • Péče o vybavení společných prostor 
  • Zvonky, schránky, osvětlení, atd.
 • .....ale i systematické kroky, které podnikáme za účelem ustanovit naše nemovitosti jako striktně určené pro bezdětné nájemníky, nekuřáky bez psu. 


Ve spektru naší nabídky služeb zájemcům v této kategorii zaujímá dominantní postavení služba správce činžovního domu. Tato si klade za cíl:

 • Usnadnit a urychlit komunikaci mezi nájemníkem a správou domu
 • Rychlé a vstřícné řešení požadavků a ubytovacích potřeb našich nájemníků, například:
  • Zajištění oprav elektrických spotřebičů v inventáři bytu
  • Zajištění oprav plynových spotřebičů v inventáři bytu
  • Zajištění oprav vodovodních baterií, WC
  • Zajištění plánovaných i neplánovaných oprav bytů
  • Zajištění plánovaných i neplánovaných oprav vybavení společných prostor
  • Zajištění plánovaných i neplánovaných oprav budovy
  • Zajištění náhradního ubytování:
   • Po dobu renovace pronajatého bytu
   • V případě nenadálé havarijní situace
  • Výše jmenované služby jsou nejvíce žádané, ale jejich skutečný rozsah je nejen daleko větší, ale je též neustále rozšiřován. 


Služby pro 
zájemce o komerční prostory v Plzni:

Většina z výše uvedených služeb poskytovaných najemníkům bytů se též automaticky vztahuje na naše komerční zákazníky.

Jsme si však dobře vědomi že úspěch firem, které využívají naše komerční prostory, je do velké míry svázán s firemní propagací a proto těmto zákazníkům nabízíme též:
 • Prostor a přípojky pro světelná reklamní návěstidla
 • Okenní a výkladové propagační plochy
 • Informacní tabule na fasádě