Hlavní stránka‎ > ‎Byty v Plzni‎ > ‎

Máte zájem u nás bydlet?

...... v záhlaví této stránky je otázka, na kterou je téměř nemožné odpovědět pouze na základě informací o poloze, dispozici, výměře a vybavení nabízených bytů a několika fotografií.


Přesto naprostá většina pronajímatelů nemovitostí nabízí pouze tyto "technické informace" a dialog s potenciálním zájemcem o nájem nemovitosti jen zřídka obsahuje výměnu názorů, ve které by:
 • Pronajímatel naznačil své dlouhodobé plány pro zajištění chodu, údržby a oprav nemovitosti a objasnil též jakým způsobem chce v budoucnosti zajistit zlepšování úrovně bydlení a nabízených služeb (pokud takový plán má)
 • Zájemce o bydlení měl prostor vyjádřit své preference, jejichž splnění jej povzbudí k dlouhodobému setrvání v nájmu

Cílem této stránky je navázat dialog s potenciálními zákazníky z řad zájemců o pronájem bytů v naší správě, kteří hledají nejen kvalitní bydlení, ale i možnost spoluůčasti na vytváření prostředí, ve kterém bydlí. 

Než se na nás obrátíte, prosím věnujte čas přečtení následujicích informací:
 • Naše snaha je vyhnout se impulsivním kontaktům s lidmi, kteří nemají vytříbenou dlouhodobou představu o zajištění jejich bytových potřeb. 
  • Vítáme možnost spolupráce se zájemci, kteří jsou připraveni plánovitě a v předstihu vytvářet podmínky vedoucí k dlouhodobému pronájmu bytu, který by splňoval jejich požadavky.
  • Naopak, na zájemce kteří musí vyřešit svoji bytovou situaci do 1 měsíce je nahlíženo jako potencialně problémové.
 • Naším cílem je positivně přispívat ke zlepšení kultury bydlení v Plzni. To znamená:
  • Domy a byty v našem vlastnictví a správě prošly nebo procházejí rozsáhlými renovovacemi než jsou nabídnuty k pronájmu, jsou kvalitně vybavené, udržované, čisté.... a zcela automaticky také nekuřácké.
  • Nedílnou součástí péče o nájemníky bydlících v našich bytech je též služba správce domu.
 • Avšak je nutno též dodat že od zájemců o bydlení v našich domech a od našich najemníků očekáváme že:
  • Přijmou bez výhrad pravidla platná pro všechny naše zakazniky/nájemce, včetně skutečnosti že námi nabízené byty jsou výhradně určeny pro bezdětné nájemníky, nekuřáky, bez psů.
  • Jsou připraveni a schopni kvalitu a profesionalitu nabízených služeb ocenit - a to nejen finančně, ale i projevem respektu k pronajímanému majetku, k sousedům a okolí. 
  • Chápou, že nájemné v našich cihlových, nadstandartně renovovaných a vybavených bytech je v půměru o 5-10% vyšší v porovnání s byty v panelových domech. Tento rozdíl je též opodstatněný rozšířenou nabídkou služeb správce domu   
  • Chápou předložení referencí a složení kauce (2x nájem) jako zcela logický požadavek ze strany nájemce
  • Plní důsledně a včas své platební a nájemní povinnosti
 • Při uvolnění bytu k pronájmu, ať už po dokončení renovace nebo odchodem předchozího nájemníka, jsou tyto jednotky v první řadě uvedeny do náležitého stavu
 • Následně jsou volné jednotky přednostně nabídnuty již registrovaným zájemcům, kteří s předstihem projevili zájem o vybudování dlouhodobého partnerského vztahu s naším týmem

Pokud máte vážný zájem o bydlení v jednom z bytů v nájemních domech v našem vlastnictví a správě, máte možnost nám zavolat (telefon: 777-840-140) nebo zaslat email se základními udaji na Info@MyRubicon.eu:
  • .... a být tak automaticky zahrnuti do naší databáze zájemců o byty
  • .... nebo si vyžádat:
   • více informací
   • prohlídku bytu/domu a přesvědčit se tak osobně o úrovni nabízených služeb a pronajímaných bytů

Po obdržení Vaší email zprávy Vás kontaktujeme.


Děkujeme Vám