ลักษณะการทำงานของ3G

ลักษณะการทำงานของ 3G เมื่อเปรียบเทียบเทคโนโลยี 2G กับ 3G มีช่องสัญญาณความถี่ และความจุในการรับส่งข้อมูลที่มากกว่า
 

 

 
 1. ทำให้ประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลแอพพลิเคชั่น
 2. บริการระบบเสียงดีขึ้น
 3. พร้อมทั้งสามารถใช้ บริการมัลติมีเดียได้เต็มที่และสมบูรณ์แบบขึ้น
  • บริการส่งแฟกซ์
  • โทรศัพท์ต่างประเทศ
  • รับ-ส่งข้อความที่มีขนาดใหญ่
  • ประชุมทางไกลผ่านหน้าจออุปกรณ์สื่อสาร
  • ดาวน์โหลดเพลง
  • ภาพยนตร์ ใช้เวลาในการโหลดเร็วมากโดยส่งข้อมูลผ่านระบบไร้สายด้วยอัตราความเร็วที่สูงกว่าระบบ 2G ถึง 40 เท่า ในเรื่องของขีดความสามารถทั้งคุณภาพเสียงและข้อมูล

 
Comments