Keahlian‎ > ‎

Listing Permohonan baru

Status Permohonan Ahli memaparkan Ringkasan Permohonan untuk menjadi AHLI PBM. Permohonan akan diproses setelah Bayaran diterima.Untuk membuat Pembayaran sila rujuk >> Langkah Pembayaran. Setelah Bayaran diterima dan diproses , Sijil akan dikeluarkan dan No ahli akan diupdate ke pengkalan data ahli. Sistem masih menggunakan separa otomatik dan dalam proses penambahbaikan untuk kearah sistem otomatis sepenuhnya.

Comments