O nama

Sportski klub MyoArt

     Vam pruža mogućnost da najsavremenijim trenažnim metodama postignete najbolju fomu. Mi smo mlad tim koji maksimalno ulaže energiju da Vam organizuje vežbanje u skladu sa Vašim potrebama i mogućnostima. Naš rad se zasniva na individualnom pristupu gde svakom pojedincu poklanjamo svu našu pažnju i činimo sve, sa jedne strane da postignemo zahtevani rezulat, a sa druge strane da Vam vežbanje učinimo ugodnim. S obzirom na današnji tempo i uslove života, smatramo da je vežbanje lek koji sadrži sve potrebne sastojke za odbrambeni sistem ljudskog organizma. Međutim, da bi imalo potpuni efekat, vežbanje mora biti pažljivo i smisleno programirano.

     Cilj kluba je da stručnim radom, upornošću i doslednošću putem vežbanja predupredi trenutno stanje Vašeg organizma. 


Comments