แผนการสอนหลักสูตร '51

แผนการสอนชุดนี้ดีมาก  เพื่อนๆลองนำไปใช้นะครับ  ถ้ามีโอกาสจะนำมาเพิ่มเติมให้ครบทุกกลุ่มสาระครับ

แผนการสอนดนตรี ชั้นป.1 (หลักสูตร 51)                          แผนการสอนศิลปะ ชั้นป.1 (หลักสูตร 51)                                         

แผนการสอนดนตรี ชั้นป.2 (หลักสูตร 51)                          แผนการสอนศิลปะ ชั้นป.2 (หลักสูตร 51)

แผนการสอนดนตรี ชั้นป.3 (หลักสูตร 51)                          แผนการสอนศิลปะ ชั้นป.3 (หลักสูตร 51)

แผนการสอนดนตรี ชั้นป.4 (หลักสูตร 51)                          แผนการสอนศิลปะ ชั้นป.4 (หลักสูตร 51)

              
 
 
Comments